חדשות

השפעת הפחתת טיפול אנטיביוטי על היארעות אסתמה בילדים (The Lancet Respiratory Medicine)

29/03/2020

 

במאמר שפורסם בכתב העת The Lancet Respiratory Medicine מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר חדש, מהן עולה כי הירידה בהיארעות אסתמה בילדים שתועדה בשנים האחרונות עשויה לנבוע משימוש מושכל יותר בתרופות אנטיביוטיות במהלך תקופת הינקות, הודות לשימור המיקרוביום במערכת העיכול.

 

במסגרת המחקר בחנו החוקרים את ההשערה כי ירידה בהיארעות אסתמה קשורה עם ירידה בהיקף המרשמים לטיפול אנטיביוטי ולשינויים הרכב המיקרוביום במעי. החוקרים התבססו על נתונים מקולומביה הבריטית בקנדה ובחנו את הקשר בין מרשמים לטיפול אנטיביוטי לפני גיל שנה ובין היארעות אסתמה בגילאי 1-4 שנים.

 

ברמת האוכלוסיה בשנים 2000-2014, היארעות אסתמה בילדים בגילאי 1-4 שנים הדגימה ירידה אבסולוטית של 7.1 אבחנות חדשות לכל 1,000 ילדים, מ-27.3 ל-1,000 ילדים ל-20.2 ל-1,000 ילדים (ירידה יחסית של 26.0%). הירידה בהיארעות אסתמה לאורך תקופת המחקר נקשרה עם ירידה בהיקף השימוש בתרופות אנטיביוטיות לפני גיל שנה, מ-1,253.8 מרשמים ל-1,000 תינוקות ל-489.1 מרשמים ל-1,000 תינוקות (P<0.0001). היארעות אסתמה עלה ב-24% עם כל עליה של 10% בהיקף מרשמים לטיפול אנטיביוטי (יחס שעורי היארעות מתוקן של 1.24, p<0.0001).

 

במדגם CHILD זוהה קשר בין אבחנת אסתמה בילדות ובין שימוש בתרופות אנטיביוטיות עד גיל שנה (יחס סיכויים מתוקן של 2.15, p=0.0009), עם קשר מנה-תגובה משמעותי; שיעורי אסתמה עמדו על 5.2% בילדים שלא נחשפו לטיפול אנטיביוטי, בהשוואה ל-8.1% באלו שקיבלו קורס אנטיביוטי אחד, 10.2% באלו שקיבלו שני קורסי טיפול אנטיביוטי ו-17.6% באלו שקיבלו לפחות שלושה קורסי טיפול אנטיביוטי (יחס סיכויים מתוקן של 1.44, p=0.0008).

 

החוקרים מצאו כי עליה במגוון-אלפא במיקרוביום של המעי לוותה בירידה של 32% בסיכון היחסי לאסתמה עד גיל 5 שנים. הרכב המיקרוביום במעי בגיל שנה אחת זוהה כמתווך משמעותי בין חשיפה לטיפול אנטיביוטי אמבולטורי במהלך השנה הראשונה לחיים ובין אבחנת אסתמה בגיל 5 שנים.

 

ממצאי המחקר מרמזים כי הירידה בהיארעות אסתמה בילדות אשר תועדה במהלך השנים האחרונות עשויה להיות תוצא לא-צפוי של שימוש מושכל בתרופות אנטיביוטיות במהלך השנה הראשונה לחיים עם שימור הרכב המיקרוביום במעי.

 

The Lancet Respiratory Medicine 2020

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני