חדשות

טיפול ב-Pembrolizumab עשוי להיות יעיל כנגד ממאירויות נדירות (Journal for ImmunoTherapy of Cancer)

30/03/2020

 

בלמעלה מרבע מהחולים עם ממאירות נדירה בשלב מתקדם לא תועדה התקדמות מחלה לאורך למעלה משישה חודשים כאשר טופלו ב-Pembrolizumab (קיטרודה), כך עולה מתוצאות מחקר בשלב II שפורסמו בכתב העת Journal for Immunotherapy of Cancer.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון את תוצאות הטיפול ב-Pembrolizumab בחולים עם ממאירויות נדירות בשלב מתקדם. הם השלימו מחקר בתווית-פתוחה, בשלב 3, אשר כלל חולים עם ממאירויות נדירות בשלב מתקדם עם עדות להתקדמות תחת טיפול סטנדרטי, במידה והיה טיפול זמין כזה. המשתתפים במחקר קיבלו טיפול תוך-ורידי ב-Pembrolizumab במינון 200 מ"ג כל 21 ימים. התוצא העיקרי הוגדר כשיעורי העדר התקדמות מחלה לאחר 27 שבועות; תוצאי סיום משניים כללו את בטיחות וסבילות הטיפול, שיעורי תגובה אובייקטיבית ושיעורי תועלת קלינית.

 

מדגם המחקר כלל 127 חולים שקיבלו טיפול בין 15 באוגוסט, 2016 ועד 27 ביולי, 2018. בעת ניתוח הנתונים, שיעורי העדר התקדמות ממאירות לאחר 27 שבועות עמדו על 28% בכלל המדגם.

 

שיעורי תגובה אובייקטיבית עמדו על 14% (15 מבין 110 חולים זמינים להערכת), כולל חולה אחד בו תועדה תגובה מלאה ו-14 חולים עם תגובה חלקית. שיעורי תועלת קלינית, אשר הוגדרו כאחוז החולים עם תגובה אובייקטיבית או מחלה יציבה למשך לפחות 4 חודשים, עמדו על 38% (42 חולים). הטיפול נמשך בימים אלו ב-11 מבין 15 חולים עם עדות לתגובה אובייקטיבית.

 

במדגם חולים עם קרצינומה של תאי קשקש של העור, ב-36% מהחולים לא תועדה התקדמות מחלה לאחר 27 שבועות, שיעורי תגובה אובייקטיבית עמדו על 31% ושיעורי תועלת קלינית עמדו על 38%. בחולים עם קרצינומה של האדרנל, ב-31% מהחולים לא תועדה התקדמות מחלה לאחר 27 שבועות, שיעורי תגובה אובייקטיבית עמדו על 15% ושיעורי תועלת קלינית עמדו על 54%.

 

בחולים עם קרצינומה ממקור לא-ידוע, ב-33% לא תועדה התקדמות ממאירות לאחר 27 שבועות, שיעורי תגובה אובייקטיבית עמדו על 23% ושיעורי תועלת קלינית עמדו על 54%. במדגם החולים עם פיאוכרומוציטומה-פאראגנגליומה, ב-43% לא תועדה התקדמות ממאירות לאחר 27 שבועות, לא תועדה תגובה אובייקטיבית ושיעורי תועלת קלינית עמדו על 75%.

 

אירועים חריגים על-רקע הטיפול התרופתי תועדו ב-66 מבין 127 חולים (52%), כאשר ב-12 חולים (9%) תועדו אירועים חריגים על-רקע הטיפול בדרגה 3 ומעלה. האירועים החריגים הנפוצים ביותר כללו עייפות (25 חולים) ופריחה (17 חולים). במהלך המעקב תועדו 6 מקרי תמותה, אך אלו לא נקשרו עם תרופת המחקר.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי הפעילות של Pembrolizumab כנגד גידול ופרופיל הבטיחות החיובי בחולים עם קרצינומה של תאי קשקש של העור, סרטן אדרנל ופאראגנגליומה-פיאוכרומוציטומה תומכים בהשלמת מחקרים נוספים להערכת הטיפול באוכלוסיות אלו.

 

Journal for ImmunoTherapy of Cancer 2020

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<