חדשות

הערכת עלות-תועלת של התערבויות למניעת סוכרת (Diabetes Care)

26/06/2020

 

במאמר שפורסם בכתב העת Diabetes Care מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר חדש, מהן עולה כי התערבויות רבות למניעת סוכרת מסוג 2 הן משתלמות מבחינת מאזן עלות-תועלת או מובילות לחסכון בעלויות.

 

החוקרים השלימו סקירה שיטתית של מחקרים שבחנו את מאזן עלות-תועלת של התערבויות למניעת סוכרת מסוג 2 בקרב מטופלים בסיכון גבוה ובכלל האוכלוסיה.

 

התערבויות המכוונות למטופלים בסיכון גבוה הן אלו המזהות נבדקים בסיכון גבוה להתפתחות סוכרת מסוג 2 ומטפלות בהן בגישות המבוססות על שינוי אורחות חיים או מטפורמין. גישות למניעה ברמת האוכלוסיה הן אלו המתמקדות בכלל האוכלוסיה, ללא תלות בדרגת הסיכון, דרך שינוי מדיניות, קמפיינים וגישות סביבתיות אחרות.

 

החוקרים ערכו חיפוש שיטתית בשבעה מאגרים אלקטרוניים לזיהוי מחקרים שפורסמו באנגלית בין 2008 ועד 2017. הם קיבצו התערבויות לשינוי אורחות חיים המיועדות לנבדקים בסיכון גבוה לפי שיטת ההתערבות ואנשי הצוות. חציון ICER (Incremental Cost-Effectiveness Ratio), המשמש לערכת עלות לכל QALY (Quality-Adjusted Life Year) או חסכון בהוצאות שימש להערכת מאזן עלות-תועלת של ההתערבויות. סף של 50,000 דולרים לכל QALY הוגדר כסף להגדרת התערבות משתלמת מבחינת עלות-תועלת.

 

הסקירה כללה 39 מחקרים: 28 מחקרים שהתמקדו בנבדקים בסיכון גבוה ו-11 אשר בחנו משתתפים מכלל האוכלוסיה. הן התערבויות לשינוי אורחות חיים והן אלו שהתמקדו במתן מטפורמין למטופלים בסיכון גבוה זוהו כהתערבויות משתלמות בהערכת מאזן עלות-תועלת מנקודת מבט של מערכת הבריאות או מנקודת מבט חברתית, עם חציון ICER של 12,510 דולרים לכל QALY ושל 17,089 דולרים לכל QALY, בהתאמה, בהשוואה להעדר כל התערבות.

 

מבין ההתערבויות לשינוי אורחות חיים, אלו שתאמו להמלצות ה-DPP (Diabetes Prevention Program) הדגימו חציון ICER של 6,212 דולרים לכל QALY, בעוד שהתערבויות שלא תאמו להמלצות אלו הדגימו חציון ICER של 13,228 דולרים לכל QALY.

 

בהשוואה להתערבויות לשינוי אורח חיים אשר ניתנו באופן פרטני או ע"י מומחה רפואי, אלו שניתנו במסגרת קבוצתית או בוצעו ע"י משלב של אנשי מקצוע ועובדי בריאות פשוטים לוו במדדי ICER נמוכים יותר.

 

מבין ההתערבויות מבוססות-אוכלוסיה, הטלת מס על משקאות ממותקי-סוכר זוהתה כהתערבות החוסכת בהוצאות הן ברמת מערכת הבריאות והן ברמת הממשל.

 

הערכת התערבויות מבוססות-אוכלוסיה אחרות – כולל תמיכה כספית ברכישת פירות וירקות, תכניות הדרכה מבוססות-קהילה ושינויים לסביבה הבנויה – העידה על תוצאות לא-עקביות.

 

ממצאי המחקר עשויים לסייע למקבלי ההחלטות לתעדף ולהקצות משאבים למניעת סוכרת מסוג 2 בתנאי עולם-אמיתי.

 

Diabetes Care 2020 Jul; 43(7): 1593-1616.

 

 

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<