חדשות

ההשפעה של עבודת מתמחים ללא משמרות בנות 24 שעות על בטיחות הטיפול בחולים (N Engl J Med)

26/06/2020

 

במאמר שפורסם בכתב העת New England Journal of Medicine מדווחים חוקרים מארצות הברית על תוצאות מחקר חדש, מהן עולה כי רופאים מתמחים ברפואת ילדים שעבדו במשמרות של עד 16 שעות ביצעו יותר טעויות רפואיות חמורות, בהשוואה לרופאים מתמחים שעבדו בתורנויות בנות 24 שעות. חשוב לציין כי זוהו הבדלים ניכרים בין אתרים שונים וכי עבודה במשמרות מקוצרות לוותה בעליה בעומס החולים לכל רופא מתמחה, כאשר הקשר בין עבודה בתורנויות מקוצרות ובין עליה במספר הטעויות הרפואיות נעלם לאחר תקנון למספר החולים לכל רופא מתמחה.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי ההשפעות על בטיחות החולים של הפסקת עבודת מתמחים במשמרות ארוכות עדיין שנויה במחלוקת. במחקר הנוכחי הם בחנו שני משטרי עבודה של מתמחים ברפואת ילדים במהלך הסבב שלהם ביחידת טיפול נמרץ: עבודה במשמרות ארוכות, אשר כללו עבודה בתורנויות של 24 שעות ומעלה (ביקורת) ועבודה שלא כללה משמרות ארוכות עם תחלופת רופאים מתמחים שעבדו במשמרות יום ולילה של עד 16 שעות (התערבות).

 

התוצא העיקרי של המחקר היה שיעור הטעויות הרפואיות החמורות מצד רופאים מתמחים, כפי שנקבע בעקבות מעקב אינטנסיבי, כולל תצפית ישירה וסקירת הרשומות הרפואיות.

 

מאפייני החולים ביחידות טיפול נמרץ במהלך שני משטרי העבודה היו דומים, אך עומס העבודה על הרופאים המתמחים, אשר תואר כמספר הממוצע של חולי טיפול נמרץ לכל רופא מתמחה, היה גבוה יותר במהלך תקופת העבודה ללא תורנויות בנות 24 שעות (8.8 לעומת 6.7 חולים). יתרה מזאת, בשלב במחקר בו משטר העבודה לא כלל תורנויות בנות 24 שעות מספר הטעויות החמורות מצד רופאים מתמחים היה גדול יותר, בהשוואה לתקופה במחקר בו עבדו הרופאים בתורנויות ארוכות (97.1 לעומת 79.0 טעויות לכל 1,000 ימי-מטופל; סיכון יחסי של 1.53, p<0.001). בדומה, מספר הטעויות החמורות ברמת היחידה היה גם כן גבוה יותר כאשר המתמחים עבדו בתורנויות קצרות (181.3 לעומת 131.5 טעויות ל-1,000 ימי-מטופל; סיכון יחסי של 1.56).

 

החוקרים מדגישים כי תועדה שונות רבה בין אתרים, כאשר באתר אחד טעויות רפואיות היו פחות נפוצות כאשר המתמחים עבדו בתורנויות מקוצרות, בשני אתרים אחרים שיעור הטעויות הרפואיות היה דומה עם שני משטרי העבודה ובשלושה אתרים אחרים שיעור הטעויות הרפואיות היה גבוה יותר כאשר המתמחים עבדו בתורנויות מקוצרות, בהשוואה לעבודה בתורנויות של 24 שעות.

 

מניתוח נוסף של הנתונים, אשר כלל תקנון למספר החולים לכל רופא מתמחה כערפלן אפשרי, החוקרים מצאו כי עבודה במשמרות מקוצרות לא לוותה עוד בעליה בשיעור הטעויות הרפואיות.

 

החוקרים כותבים כי בניגוד להשערה שלהם, רופאים מתמחים אשר חולקו באקראי למשטר עבודה שלא כלל תורנויות ממושכות ביצעו יותר טעויות חמורות, בהשוואה לרופאים מתמחים אשר עבדו בתורנויות בנות 24 שעות, אם כי התוצאות היו שונות בין אתרים שונים. מספר החולים ביחידות טיפול נמרץ בהם טיפל כל רופא מתמחה היה גדול יותר כאשר המתמחים עבדו במשמרות מקוצרות.

 

N Engl J Med 2020; 382:2514-2523

 

הערת מערכת:

בימים אלו נושא קיצור אורך התורנויות של הרופאים המתמחים נמצא בדיון סוער בארץ ויהיה מעניין לראות כיצד ממצאי המחקר הנוכחי ישפיעו על הדיון בנושא.

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<