חדשות

מאפייני הישנות אירוע מוחי לאחר אירוע מוחי על-רקע תסחיף ממקור לא-ידוע (JAMA Neurol)

07/07/2020

 

מתוצאות מחקר חדש שפורסמו בכתב העת JAMA Neurology עולה כי מרבית האירועים המוחיים החוזרים לאחר אירוע מוחי על-רקע תסחיף שמקורו אינו-ידוע נובעים מתסחיף וממקור לא-ידוע. הישנויות על-רקע פרפור פרוזדורים היוו חלק קטן מהמקרים, אך לעיתים קרובות יותר הובילו למוגבלות או מות החולים.

 

מטרת המחקר הייתה לזהות את תת הסוג של אירוע מוחי חוזר לאחר אירוע מוחי על-רקע תסחיף שמקורו אינו-ידוע ולבחון את האינטראקציה עם הטיפול בכל קטגוריה. מחקר NAVIGATE-ESUS היה מחקר אקראי שנערך בין 23 בדצמבר, 2014, ועד 5 באוקטובר, 2017. במחקר נבחנה היעילות והבטיחות של Rivaroxaban ואספירין ב-7,213 חולים זמן קצר לאחר אירוע מוחי על-רקע תסחיף שמקורו אינו –ידוע. אירוע מוחי איסכמי אושר ב-309 מבין 7,213 המשתתפים וסווג לשתי קטגוריות: אירוע מוחי על-רקע תסחיף שמקורו אינו-ידוע או אירוע מוחי על-רקע אחר (כלומר, תסחיף לבבי, טרשת עורקים, אוטם לקונארי, גורם אחר, או בירור לא-מספק). בחמישה מקרים של הישנות אירוע מוחי לא ניתן היה לקבוע אם מדובר באירוע מוחי איסכמי או המורגי בהעדר בדיקות הדמיה או בדיקות לאחר המוות והם הוצאו מניתוח הנתונים.

 

התוצא העיקרי של המחקר היה הקשר בין הישנות אירוע מוחי על-רקע תסחיף שמקורו אינו ידוע עם מאפייני אירוע מוחי.

 

לאורך חציון מעקב של 11 חודשים, החוקרים זיהו בסך הכול 309 חולים (66% גברים, גיל ממוצע 68 שנים) עם אירוע מוחי איסכמי (שיעור שנתי של 4.6%). בדיקות אבחנתיות הוגדרו כלא-מספקות לקביעת הגורם ב-39 חולים (13%).

 

מבין 270 חולים עם אירוע מוחי איסכמי הניתן לסיווג, 156 מקרים (58%) היו על-רקע תסחיף שמקורו אינו-ידוע ו-114 מקרים (42%) היו על-רקע אחר (32% על-רקע תסחיף לבבי, 23% על-רקע טרשת עורקים, 31% סווגו כאוטם לקונארי ו-14% יוחסו לגורם אחר).

 

פרפור פרוזדורים זוהה ב-27 חולים (9%) עם הישנות אירוע מוחי איסכמי ולווה בשיעורי תחלואה גבוהים יותר (חציון מדד mRS של 2 נקודות, בהשוואה למדד אפסי) ושיעורי תמותה גבוהים יותר (15% לעומת 1%), בהשוואה לגורמים אחרים להישנות אירוע מוחי.

 

החוקרים לא זיהו הבדלים בסיכון להישנות תתי-סוגים שונים של אירוע מוחי בין קבוצות הטיפול. מיקום האוטם המוחי, הן באירוע הראשוני והן באירוע המוחי החוזר, היה בשכיחות גבוהה יותר בצד שמאל (46% ו-54%, בהתאמה), בהשוואה להמיספרה הימנית (40% ו-37%, בהתאמה) או בגזע המוח או בצרבלום (14% ו-9%, בהתאמה).

 

החוקרים קוראים להשלים מחקרים נספים במטרה לזהות את המקור לתסחיף במטרה לזהות גישה יעילה יותר לטיפול אנטי-תרומבוטי בחולים אלו.

 

JAMA Neurol. Published online July 6, 2020

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<