חדשות

קשישים רבים אינם מעריכים נכונה את האמצעים הזמינים למניעת נפילות (N Engl J Med)

14/07/2020

 

התערבות שנועדה למנוע פציעות חמורות עקב נפילות קשישים הייתה פחות יעילה מכפי שציפו החוקרים, אך סייעה בזיהוי דרכים חשובות בהן רופאים יכולים לנקוט בכדי לעזור למטופליהם, כולל בדיקות סקר של קשישים להערכת הסיכון לנפילות והפחתת טיפול תרופתי, במידת האפשר.  תוצאות מחקר STRIDE (Strategies To Reduce Injuries and Develop Confidence in Elders) פורסמו במהלך חודש יולי בכתב העת New England Journal of Medicine.

 

החוקרים השלימו את המחקר במטרה לבחון את התועלת של התערבות מולטיפקטוריאלית, הכוללת הערכת סיכונים ותכנית פרטנית, בהנחיית אחיות מוסמכות, למניעת נפילות. מדגם המחקר כלל 96 מרפאות ראשוניות שחולקו באקראי לקבוצת התערבות או לקבוצת טיפול סטנדרטי מוגבר (קבוצת ביקורת). המשתתפים היו קשישים בגילאי 70 שנים ומעלה, אשר היו בסיכון מוגבר לפציעה עקב נפילה.

 

התוצא העיקרי היה חבלה חמורה עקב נפילה, כפי שנקבע לפי דו"ח המשתתף, רשומות רפואיות ממוחשבות ונתוני תביעות. החוקרים העריכו כי שיעור האירועים יהיה נמוך ב-20% בקבוצת ההתערבות, בהשוואה לקבוצת הביקורת.

 

מאפייני הבסיס של המשתתפים היו דומים בקבוצת ההתערבות (2,802 משתתפים) ובקבוצת הביקורת (2,649 משתתפים); הגיל הממוצע עמד על 80 שנים, 62% היו נשים.

 

שיעורי חבלה חמורה עקב נפילה לא היו שונים משמעותית בין הקבוצות, כפי שנקבע במרווח זמן-עד-אירוע ראשון (אירועים לכל 100 שנות-אדם של 4.9 בקבוצת ההתערבות ושל 5.3 בקבוצת הביקורת; יחס סיכון של 0.92; P=0.25).

 

שיעור אירוע ראשון של חבלה עקב נפילה על-פי דיווח המשתתף עמדו על 25.6 אירועים לכל 100 שנת-מטופל בקבוצת ההתערבות ועל 28.6 אירועים לכל 100 שנות-אדם של מעקב בקבוצת הביקורת (יחס סיכון של 0.90, p=0.004). שיעור האשפוזים או תמותה היה דומה בשתי הקבוצות.

 

החוקרים כותבים כי התערבות מולטיפקטוריאלית, בהובלת אחיות, לא הובילה לירידה משמעותית בשיעור אירועי חבלה חמורה עקב נפילה, בהשוואה לטיפול סטנדרטי מוגבר.

 

N Engl J Med. Published online July 8, 2020.

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<