חדשות

עליה בשיעורי תסמונת הלב השבור במהלך מגפת COVID-19 (מתוך JAMA Netw Open)

15/07/2020

 

גורמי דחק משנית למגפת COVID-19 נקשרו עם עליה במקרי קרדיומיופתיה על-רקע דחק, המוכרת גם כתסמונת הלב השבור (Takotsubo Syndrome), כך עולה מנתונים שפורסמו בכתב העת JAMA Network Open.

 

מטרת המחקר הייתה לבחון את שיעורי היארעות ותוצאות קרדיומיופתיה על-רקע דחק במהלך מגפת COVID-19 ולהשוות את הנתונים אל מול השיעורים שתועדו טרם המגפה.

 

מחקר העוקבה הרטרוספקטיבי נערך בשני בתי חולים בקליבלנד ובחן את היארעות קרדיומיופתיה על-רקע דחק בחולים שהתייצגו עם תסמונת כלילית חדה והשלימו ארטריוגרפיה כלילית. החוקרים ערכו השוואה בין חולים שהתייצגו במהלך מגפת COVID-19, בתקופה שבין תחילת מרץ ועד סוף אפריל, אל מול 4 קבוצות ביקורת של חולים עם תסמונת כלילית חדה שהתייצגו טרם פרוץ המגפה בארבע נקודות זמן שונות: מרץ עד אפריל בשנת 2018, ינואר עד פברואר בשנת 2013, מרץ עד אפריל בשנת 2019 וינואר עד פברואר בשנת 2020.

 

התוצא העיקרי כלל את היארעות קרדיומיופתיה על-רקע דחק.

 

מבין 1,914 חולים שהתייצגו עם תסמונת כלילית חדה, 1,656 חולים (גיל חציוני של 67 שנים, 66.1% גברים) התייצגו בתקופה שקדמה למגפת COVID-19 (390 חולים בין מרץ-אפריל 2018, 309 חולים בינואר-פברואר 2019, 679 חולים בחודשים מרץ-אפריל 2018 ו-278 חולים בינואר-פברואר 2020) ו-258 חולים (גיל חציוני של 67 שנים, 67.8% גברים) התייצגו במהלך מגפת COVID-19 (מרץ-אפריל 2020).

 

החוקרים מדווחים על עליה משמעותית בהיארעות קרדיומיופתיה על-רקע דחק (שיעור היארעות של 7.8%), בהשוואה לשיעורים שתועדו טרם המגפה, אשר עמדו על 1.5-1.8%. יחס השיעורים להשוואת השיעור במהלך מגפת COVID-19 לזה שתועד בכלל תקופות הזמן האחרות עמד על 4.58 (p<0.001).

 

בחולים עם קרדיומיופתיה על-רקע דחק במהלך מגפת COVID-19 תועד חציון משך אשפוז ארוך יותר, בהשוואה לאלו שאושפזו טרם תקופת הקורונה (8 ימים לעומת 4 ימים במרץ-אפריל 2018, 5 ימים בינואר-פברואר 2019, 4 ימים במרץ-אפריל 2019 ו-5 ימים בינואר-פברואר 2019).

 

 לא תועדו הבדלים משמעותיים בין התקופות השונות בשיעורי התמותה או אשפוזים חוזרים לאחר 30 ימים.

 

ממצאי המחקר מעידים על עליה משמעותית בהיארעות קרדיומיופתיה על-רקע דחק במהלך מגפת COVID-19, בהשוואה לשיעורים שתועדו טרם המגפה הנוכחית.

 

JAMA Netw Open 2020

 

לידיעה ב-MedPage Today

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<