חדשות

לסוג הדם אין השפעה על חומרת COVID-19 (מתוך Ann Hematol)

22/07/2020

 

מנתונים חדשים שפורסמו במהלך חודש יולי בכתב העת Annals of Hematology עולה כי סוג הדם אינו מנבא של חומרת COVID-19 או צורך באשפוז עקב הזיהום הנגיפי, אך עשוי להיות קשור עם תוצאה חיובית בבדיקה לנגיף.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון אם קיים קשר בין סוג הדם ובין חומרת COVID-19 או הסיכוי לקבלת תוצאה חיובית בבדיקה לנגיף. המחקר הרב-מרכזי כלל את כל המבוגרים שנמצאו חיוביים ל-COVID-19 בחמישה בתי חולים, בין ה-6 במרץ ועד ה-16 באפריל. החוקרים אספו נתונים אודות אשפוזים, הנשמה ותמותה ובחנו את הקשר עם סוג הדם.

 

במהלך תקופת המחקר זוהו 7,648 חולים שהשלימו בדיקה ל-COVID-19, מהם 1,289 נמצאו חיוביים עם סוג דם A. בסך הכול, 484 חולים (37.5%) אושפזו לבית החולים, 123 חולים (9.5%) אושפזו ליחידת טיפול נמרץ, 108 (8.4%) הונשמו, 3 (0.2%) חוברו למכשיר ECMO ו-89 חולים (6.9%*) הלכו לעולמם.

 

מבין החולים שנמצאו חיוביים לנגיף, 440 (34.2%) היו בעלי סוג דם A, 201 (15.6%) בעלי סוג דם B, 61 (4.7%) בעלי סוג דם AB ו-587 (45.5%) בעלי סוג דם O.

 

מניתוח הנתונים עלה כי אין קשר בין סוג הדם ובין הסיכון להנשמה או תמותה. כמו כן, לא זוהה קשר בין סוג דם A ובין תוצאה חיובית בבדיקה לנגיף, סוג דם B לווה בסיכוי גבוה יותר לקבלת תוצאה חיובית בבדיקה לנגיף (יחס סיכויים מתוקן של 1.28), כמו גם סוג דם AB (יחס סיכויים של 1.37), בעוד שסוג דם O לווה בסיכון מופחת לתוצאה חיובית בבדיקה לנגיף (יחס סיכויים של 0.84). בקרב אלו שהיו חיוביים ל-Rh תועד סיכוי גבוה יותר לתוצאה חיובית בבדיקה ל-COVID-19 (יחס סיכויים מתוקן של 1.23).

 

החוקרים כותבים כי לא זוהה קשר בין סוג הדם ובין הסיכון להנשמה או תמותה בחולים עם COVID-19. בחולים עם סוג דם B ו-AB שהשלימו את הבדיקה לנגיף קיים סיכוי גבוה יותר לקבלת תוצאה חיובית, בהשוואה לאלו עם סוג דם O.

 

Ann Hematol. Published online July 12, 2020

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<