חדשות

מחקר ישראלי חדש מצא קשר בין סף סוכרת לא מאוזנת ( HbA1c>9%) לסיבוכי קורונה (Diabetes Metab)

08/11/2020

עבודה חשובה מישראל שפורסמה בעיתון  Diabetes Metab Res Revמדווחת על הקשר האפשרי שבין חומרת מחלת הקורונה לסטטוס איזון סוכרת טרם ההדבקה ממנה עולה קשר ישיר בין רמת ההמוגלובין המסוכרר טרם ההדבקה לדרגת חומרת המחלה.

המחקר ניתח נתונים ממאגר אלקטרוני של קופת חולים לאומית ועקב באופן רטרוספקטיבי אחר 2068 מטופלים עם סוכרת שביצעו בדיקה לגילוי ווירוס הקורונה (COVID-19 ) בתקופה שבין 1 לפברואר ל-30 באפריל 2020. שימוש במסד נתונים של קופת חולים לאומית אפשר לחוקרים לאסוף נתונים דמוגרפיים וקליניים רבים כולל: גיל, משקל, סטטוס סוציו-אקונומי, משקל, גובה ותחלואת רקע. מטופלים עם סוכרת שנמצאו חיוביים ל COVID-19 ואושפזו הוגדרו כחולים עם מהלך קשה של מחלת הקורונה, וזאת בהשוואה לחולי סוכרת שנמצאו חיוביים לווירוס אך לא הגיעו לידי אשפוז.  

183 (8.85%) מטופלים מאוכלוסיית המחקר נמצאו כחיוביים לווירוס הקורונה, ו-46 מתוכם נזקקו לאשפוז בשל כך. אוכלוסיית המטופלים שהגיע לידי האשפוז-התאפיינה בשיעור גבוה יותר של נשים,  מעמד סוציו-אקונומי גבוה והייתה עם ממוצע של % המוגלובין מסוכרר גבוה יותר ברקע.

ניתוח נתונים הראה קשר ישיר בין הסיכון היחסי הגולמי (Crude OR) לאשפוז לבין איזון הסוכרת שבא לידי ביטוי ב- % של המוגלובין מסוכרר טרם ההדבקה בווירוס הקורונה (ראה טבלה 1).   

באנליזה רב משתנית (ראה טבלה 2), שכללה תקנון  לגיל, מין, מעמד סוציו-אקונומי ומחלות רקע שונות-נמצא שהמוגלובין המסוכרר של 9% ומעלה, הינו הפרמטר היחיד המנבא סיכון לאשפוז p < 0.05)) בשל מחלת הקורונה בחולה הסוכרתי.

 Multivariate logistic regression analysis, controlling for multiple clinical conditions assessing the OR for hospitalization in patients with diabetes and

COVID19

לעבודה זו מספר מגבלות. בהתחשב באופי הרטרוספקטיבי של עבודה זו, מספר לא גבוה של חולים שעברו אשפוז והעדר נתונים על מהלך מחלת הקורונה מעבר לאשפוז- תוצאות המחקר אינן מהוות הוכחה חד-משמעית לקשר בין רמת ההמוגלובין המסוכרר לפני הדבקה למהלך קשה של מחלת הקורונה.

עם זאת,  החוקרים סבורים כי במסגרת המאבק המתמשך במגפה הנוכחית -יש חשיבות גבוהה לאפיון אוכלוסיות בסיכון מוגבר למהלך קשה של מחלת הקורונה. מחברי המאמר מצדדים בנקיטה של מדיניות דיפרנציאלית המתחשבת בסיכון שונה למהלך חמור של מחלת הקורונה באוכלוסיות השונות. גישה זו לדעתם, עשויה להפחית מהנטל הכלכלי והחברתי הכרוך בהתמודדות עם השלכות של המגפה. באופן פרטני ובהתאם לממצאי המחקר, החוקרים טוענים שמטופלים עם מחלת הסוכרת שאינה מאוזנת ובאופן ספציפי בעלי רמת המוגלובין מסוכרר של 9% ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר למהלך חמור של מחלת הקורונה ועל כן נדרשת התייחסות מיוחדת לאוכלוסיית חולים זו.

הערת המערכת:

נציין כי המלצות המועצה הלאומית לסוכרת במטופלים אשר HbA1C>9%  הינן טיפול באינסולין בזאלי, ובעדיפות לאינסולין משולב עם GLP-1RA בזריקה אחת  ( FRC), "המאפשר איזון טוב יותר מהטיפול באינסולין בזאלי, ואינו גורם לעליה במשקל כמו הטיפול באינסולין בזאלי בלבד. בנוסף הוא נסבל היטב הן מבחינת מיעוט תופעות לוואי גסטרואינטסטינליות לאור הטיטרציה האיטית והן מבחינת מעוט אירועי היפוגליקמיה"  ( 2).

 

:Reference

1. Merzon, E., Green, I., Shpigelman, M., Vinker, S., Raz, I., Golan‐Cohen, A. and Eldor, R. (2020), Haemoglobin A1c is a predictor of COVID‐19 severity in patients with , diabetes. Diabetes Metab Res Rev. doi:

10.1002/dmrr.3398

ספר הסוכרת של המועצה לשנת 2019- ע"מ 126-131

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<