חדשות

בדיקת FDG-PET בשילוב עם CRH מגדילה את הסיכוי לזהות אדנומה בהיפופיזה בחולים עם מחלת קושינג (Endocrine) / מאת ד''ר עמית עקירוב, עורך תחום היפופיזה

26/03/2021

 

בחולים עם מחלת קושינג בהם בדיקת MRI (Magnetic Resonance Imaging) לא זיהתה אדנומה בהיפופיזה, השלמת בדיקת 18F-FDG-PET (18F-fluoro-deoxy-glucose Positron Emission Tomography ) עם בדיקת CRH (Corticotropin Releasing Hormone) עשויה לסייע בזיהוי האדנומה בהיפופיזה.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי בדיקות MRI יכולות לזהות בצורה טובה 50-80% מהאדומות בהיפופיזה בחולים עם מחלת קושינג. בחולים עם בדיקת MRI ללא עדות לאדנומה בהיפופיזה, או בנוכחות אדנומה קטנה מ-6 מ"מ, בדיקת IPSS (Inferior Petrosal Sinus Sampling) משמשת לאישור כי המקור למחלה הוא בהיפופיזה.

 

לבדיקת 18F-FDG-PET חשיבות מוגבלת בזיהוי אדנומות הגורמות למחלת קושינג, אך במחקר קודם שערכו החוקרים הראו כי גירוי עם CRH מוביל לקליטת גלוקוז מאוחרת וסלקטיבית באדנומות בהיפופיזה המפרישות ACTH. כעת, החוקרים ביקשו לבחון באופן פרוספקטיבי את תוצאות גירוי CRH בשיפור זיהוי אדנומות בהיפופיזה בבדיקת 18F-FDG-PET של חולים עם מחלת קושינג.

 

מדגם המחקר כלל 27 חולים עם אבחנה סבירה של מחלת קושינג (20 נשים), אשר עברו שתי בדיקות 18F-FDG-PET, אחת ללא CRH ואחת עם CRH. החוקרים חישבו את מדדי SUV (Standardized Uptake Value) באזור האוכף הטורקי ושני רדיולוגים בלתי-תלויים כימתו את ההדמיות. כל האדנומות אושרו בבדיקה היסטו-פתולוגית.

 

מהתוצאות עולה כי מדדי SUV הממוצעים באדנומות היו מוגברים משמעותית לאחר מתן CRH (עליה מ-3.6 ל-3.9, בממוצע; p=0.003). נוירו-רדיולוגים הסכימו כי האדנומות היו ניתנות לזיהוי ב-21 בדיקות הדמיה ולא זוהו ב-26 מקרים (חוסר הסכמה תועד ב-7 מקרים). בשישה מקרים, גירוי עם CRH הוביל לזיהוי אדנומות אשר לא נראו בבדיקת PET ללא CRH.

 

מבין 5 מקרים של מחלת קושינג ללא עדות לאדנומה בהיפופיזה, בשני מקרים זוהו אדנומות בבדיקת 18F-FDG-PET, כולל חולה אחד בו זוהתה אדנומה רק לאחר מתן CRH.

 

ממצאי המחקר מעידים כי בדיקת הדמיה עם גירוי CRH עשויה להוביל לעליה בקליטת סוכר מסומן ולהגדיל את שיעורי האבחנה של אדנומות בהיפופיזה בחולים עם מחלת קושינג. מהנתונים עולה גם כי חלק מהאדומות שלא זוהו בבדיקת MRI ניתנות לזיהוי באמצעות בדיקת 18F-FDG-PET לאחר מתן CRH.  החוקרים כותבים כי ממצאי המחקר תומכים בהשלמת מחקרים פרוספקטיביים נוספים להערכת השלמת בדיקת 18F-FDG-PET עם CRH לזיהוי אדנומות בהיפופיזה שלא זוהו בבדיקת MRI בחולים עם מחלת קושינג.

 

Boyle et al. Endocrine

 

הערת מערכת מאת ד"ר עמית עקירוב, עורך תחום היפופיזה:

ממצאי המחקר מעידים כי בדיקת 18F-FDG-PET עשויה לסייע בזיהוי אדנומות בהיפופיזה בחולים עם מחלת קושינג בהם לא זוהתה אדנומה בבדיקת MRI. שיעורי האבחנה עשויים להיות גבוהים עוד יותר כאשר הבדיקה מבוצעת לאחר מתן CRH. למרות שדרושים מחקרים נוספים לאישור הממצאים, אין ספק כי שיפור היכולת לזהות אדנומות בהיפופיזה צפוי להפחית את שיעור המקרים בהם המנתחים נדרשים לבצע ניתוח נרחב יותר של ההיפופיזה במטרה לחפש את האדנומה האחראית למחלת קושינג ולהגדיל את שיעורי ההסרה המלאה והריפוי לאחר הניתוח.

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<