חדשות

על רקע זיהוי ראשון של 2 מקרים של וריאנט ברזילאי ו-1 מצ'ילי,ו-60 מקרים של הווריאנט ההודי , התחלואה הגבוהה בעולם והעדר חיסון עדר- לא ניתן לשלול לחלוטין אפשרות של גל רביעי

03/05/2021

הודעת משרד הבריאות

לראשונה זוהו בישראל  2 מקרים של וריאנט ברזילאי בקרב שבים מחו״ל (תינוקת ומבוגר מחוסן) וכן מקרה 1 ראשון של וראינט צ'ילה בקרב ישראלי מחוסן ששב מחו"ל. המקרים זוהו באמצעות המערך הלאומי לריצוף גנומי. 

כמו כן, התגלו 19 מאומתים נוספים של וראינט הודי בקרב זרים. סה"כ עד היום התגלו 60 מקרים.

עדיין אין מידע ברור ביחס לוריאנטים הללו והשלכותיהם על מחוסנים ומחלימים.

משרד הבריאות ימשיך לעדכן בממצאים נוספים ככל שיהיו.

משרד הבריאות מזכיר את ההמלצה לכלל האוכלוסייה, לרבות מחוסנים ומחלימים, להימנע מנסיעות לא הכרחיות לחו"ל. אנו שבים ומדגישים כי מי ששב מחו"ל ואינו מחוסן או מחלים נדרש לבידוד. כמו כן, ממדינות רמה 2 בהם תחלואה קשה- גם מחוסנים ומחלימים מחויבים בבידוד.

מוקדם יותר היום עדכן משרד הבריאות את נהלי היציאה/חזרה לארץ:

החל מיום (03.05.21) נכנסו לתוקף הנחיות חדשות בדבר כניסה ויציאה לישראל וממנה.
 
כניסה לישראל 🛬
• החל מיום 03.05.21, אזרחים ותושבים ישראלים (לרבות מחוסנים ומחלימים) אשר יכנסו לישראל מהמדינות: אוקראינה, אתיופיה, ברזיל, דרום אפריקה, הודו, מקסיקו ותורכיה, יחויבו בבידוד ביתי למשך 10 ימים בכפוף לשתי בדיקות PCR שליליות (בדיקה בעת הנחיתה/כניסה לישראל ובדיקה נוספת ביום מס׳ 9 לבידוד), או לחילופין, יחויבו בבידוד ביתי למשך 14 ימים בכפוף לבדיקת PCR אחת (בעת הנחיתה/כניסה לישראל, שהינה חובה לכלל הנכנסים לישראל). יצויין, כי מחוסנים ומחלימים ששהו באחת מהמדינות הנ״ל פחות מ-12 שעות במסגרת קונקשיין, ולא יצאו משדה התעופה, לא יחוייבו בבידוד.
 
• יוזכר, כי כלל הנכנסים לארץ (אזרחים וזרים, לרבות מחלימים ומחוסנים), מכל יעד, אשר שהו בחו״ל מעל 72 שעות, נדרשים להציג בעליה לכלי הטיס במדינת המוצא, בדיקת PCR שלילית שנעשתה במהלך 72 שעות טרם שעת ההמראה/כניסה לישראל. בנוסף, כלל הנכנסים לארץ (אזרחים וזרים, לרבות מחלימים ומחוסנים), נדרשים לבצע בדיקת PCR בעת הנחיתה/כניסה לישראל. לינק להגשת פטור מביצוע בדיקת PCR במקרים חריגים, טרם ההמראה לישראל, ניתן לבקש בלינק הבא: https://survey.gov.il/he/PCR2
 
יציאה מישראל 🛫
• החל מיום 03.05.21, תיאסר יציאת אזרחים ותושבים ישראלים, למעט חריגים, למדינות: אוקראינה, אתיופיה, ברזיל, דרום אפריקה, הודו, מקסיקו ותורכיה. איסור היציאה למדינות אלו, לא יחול על מי שיקיים טיסת קונקשיין דרך מדינות אלה, בתנאי שישהה פחות מ-12 שעות בשטח שדה התעופה בלבד.
הקריטריונים לוועדת חריגים, לצורך קבלת אישור יציאה למדינות הנ"ל, הן בין השאר: 
- היוצאים לצורך הומניטרי או צורך חיוני חריג.
- ספורטאים (באישור מנכ"ל משרד התרבות והספורט).
- שליחים רשמיים של מוסדות לאומיים (באישור משרד העלייה והקליטה).
 
לינק להגשת בקשת יציאה חריגה למדינות הנ״ל: https://govforms.gov.il/mw/forms/LeavingTheCountryApp@piba.gov.il#!applicantDetails
 
• אזרחים ותושבים ישראלים, החוזרים למקום מגוריהם הקבוע במדינות אלו, נדרשים להצהיר על כך בפני וועדת החריגים ולצרף מסמכים תומכים. * https://govforms.gov.il/mw/forms/LeavingTheCountryApp@piba.gov.il#!applicantDetails*
 
• צוותי אוויר, שליחים ישראלים (שאושרו על ידי מנכ"ל משרד החוץ, מנכ"ל משרד הבטחון או מנכ"ל משרד ראש הממשלה), נציגים זרים ואזרחים זרים אינם נדרשים בקבלת אישור יציאה מישראל מטעם וועדת החריגים.
 
• יוזכר, כי באחריות כל נוסע (ישראלי או זר), להציג טרם העלייה לכלי טיס היוצא מישראל, לכל יעד, תעודת החלמה או תעודת חיסון או בדיקת PCR שלילית, הנעשתה לכל היותר 72 שעות טרם מועד ההמראה מישראל. בנוסף, באחראיות כל נוסע, לוודא את מדיניות הכניסה למדינת היעד ולהיערך בהתאם לדרישותיה. לינק להגשת פטור מביצוע בדיקת PCR במקרים חריגים, טרם ההמראה מישראל, ניתן לבקש בלינק הבא: https://survey.gov.il/he/PCR2
 
 
• מי שחלו והחלימו או חוסנו בחו"ל ייכנסו לבידוד עם הגעתם לארץ ויוכלו לבקש פטור מבידוד באופן הבא:
 
- עליהם לבצע בדיקה סרולוגית בישראל באחת המעבדות המוכרות על ידי משרד הבריאות
-יודגש כי  יש להשאר בבידוד עד לקבלת התוצאה של הבדיקה הסרולוגית
- עם קבלת תוצאת בדיקה סרולוגית חיובית יפנו באמצעות הטופס המקוון לבקשה ליציאה חריגה במהלך בידוד. לטופס יש לצרף את התיעוד על תוצאת הבדיקה הסרולוגית החיובית שעשו בישראל, ובנוסף, גם תיעוד על בדיקת PCR או אנטיגן חיובית או סרולוגית שנעשו בחו"ל ומעידות על הדבקה, או תעודת התחסנות רשמית.
- לתשומת לבכם, יש להמתין לפחות 10 ימים בין קבלת תוצאה חיובית לקורונה לבין ביצוע הבדיקה הסרולוגית.
- הוראה זו לא תחול על החוזרים מאוקראינה, אתיופיה, ברזיל, דרום אפריקה, הודו, מקסיקו ותורכיה.
 

בדו"ח היומי של אגף המודיעין כותבים המחברים היום כי :

הוריאנט ההודי - עד כה זוהו בארץ מספר עשרות מקרים של נדבקים בוריאנט זה. כמחציתם התגלו בקהילה (ובחלקם ללא קשר לחו״ל) ובפיזור גיאוגרפי נרחב יחסית; אפשר שהיקף ההתפשטות של הוריאנט בקהילה גבוה מהידוע בשלב זה. לפי שעה, קיימים פערי מידע משמעותיים באשר לתכונותיו הקליניות, ובפרט מידת מידבקותו (החשודה כגבוהה לאור המדווח בהודו) וכן שיעור קטלניותו; כמו כן, טרם התבהרה מידת היעילות הקלינית של החיסונים כנגדו. לפיכך, מומלץ לפעול בנחישות למניעת חדירה נוספת של וריאנט זה מחו״ל ולמניעת המשך התפשטותו בארץ.

 ● בעולם - התפרצויות המגפה ממשיכות לפקוד מדינות שונות והגיעו להיקפי שיא בשבועות האחרונים (קרוב ל-900 אלף מאומתים חדשים ליממה בעולם) - בתוך כך גם ברשות הפלסטינית, ביוון ובקפריסין. ככלל, הוריאנטים הנקשרים בסיכון להדבקת מחלימים מתפשטים במגוון מקומות בעולם, בראשם ברזיל והודו, אך גם במדינות נוספות בדרום אמריקה, מרכז אמריקה ואפריקה. לאור ההתפרצויות הנרחבות במדינות אלו, החשש הינו שזנים אלו ימשיכו להתפתח ולצבור מוטציות נוספות, עד שבשלב מסוים ייתכן ויאיימו גם על מועילות החיסונים . על רקע זה, מניעת כניסת זני נגיף בעייתיים מחו"ל ומאמץ משותף של בדיקות, בידוד והתנהגות אזרחית אחראית, יהוו גורם משמעותי בהמשך הצלחת ההתמודדות הישראלית מול הקורונה.

התחסנות בארץ וחיסון מחלימים. על רקע הסיכון להדבקה חוזרת (בעיקר בחו"ל) של מחלימים בוריאנטים החדשים (ראו מסמך) אנו מזכירים כי מנת חיסון אחת משפרת מאוד את ההגנה מפניהם. חוזרים על המלצתנו לכל מי שטרם התחסן והנו זכאי לכך (מחלימים ואחרים), לעשות זאת בהקדם האפשרי. מזכירים כי נכון להיום, יש עדיין יותר מ-200 אלף איש בגילאי 50 ומעלה, אשר טרם התחסנו.

בנייר עמדה שנכתב ע"י ד"ר שרון אלרועי, ראש שירותי בריאות הציבור, אשר מהווה נספח להארכת מצב החירום ע''י הממשלה כותבת אלרועי כי האפשרות לגל תחלואה נוסף עדיין לא ירדה על הפרק. היא מסבירה זאת כך:

  1. כניסת ווריאנטים עמידים לחיסון
  2. הסרת הגבלות התעופה וחובת הבדיקה עלולה להוביל להתפשטות בארץ על רקע התחלואה הגבוהה בעולם
  3. ירידה במועילות החיסונים ע"פ זמן
  4. העדר מצב חסינות עדר

 

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<