חדשות

החלת קריטריוני מחקר REWIND על מחקר SUSTAIN 6 לחיזוי התועלת הקרדיווסקולארית של Semaglutide בחולים עם סוכרת מסוג 2 (מתוך Diabetes Obes Metab)

06/05/2021

 

במאמר שפורסם בכתב העת Diabetes Obesity and Metabolism מדווחים חוקרים כי במידה ומנתחים את תוצאות מחקר SUSTAIN 6 על-פי הקריטריונים ששימשו במחקר REWIND, אזי ניתן לזהות עדויות לפיהן התועלת הקרדיווסקולארית של Semaglutide (אוזמפיק) עשויה להיות רלבנטית חולים עם סוכרת מסוג 2 על כל רצף הסיכון למחלות לב וכלי דם.

 

במחקר REWIND, הטיפול ב-Dulaglutide (טרוליסיטי) הפחית את הסיכון למחלות לב וכלי דם לעומת פלסבו בחולים עם סוכרת מסוג 2, הן באלו עם מחלה קרדיווסקולארית קיימת והן באלו עם גורמי סיכון למחלות לב וכלי דם. במחקרים SUSTAIN 6 ו-PIONEER 6 להערכת Semaglutide נבחרו קריטריונים שונים להגדרת מחלה קרדיווסקולארית קיימת מאלו ששימשו במחקר REWIND.

 

כעת מדווחים חוקרים על ניתוח פוסט-הוק להערכת ההשפעות של Semaglutide על סיבוכים קרדיווסקולאריים מג'וריים באוכלוסיה משותפת ממחקרי SUSTAIN 6 ו-PIONEER 6, אשר סווגו מחדש לתתי קבוצות בהתאם לקריטריונים ששימשו במחקר REWIND להגדרת מחלה קרדיווסקולארית קיימת.

 

במדגם המשולב נכללו 6,480 משתתפים, כאשר שיעור נמוך יותר של חולים נכללו בתת-קבוצה של חולים עם מחלה קרדיווסקולארית קיימת, כאשר ההגדרה נקבעה על-פי קריטריוני מחקר REWIND, בהשוואה להגדרה המקורית של מחלות לב וכלי דם (66.5% לעומת 83.8%, בהתאמה).

 

לאחר סיווג מחדש, הסיכון לסיבוכים קרדיווסקולאריים מג'וריים היה נמוך יותר משמעותית עם Semaglutide לעומת פלסבו בתת-קבוצה של חולים עם מחלה קרדיווסקולארית קיימת (יחס סיכון של 0.74, רווח בר-סמך 95% של 0.59-0.92) והיה נמוך יותר באופן שלא היה מובהק סטטיסטית בתת-קבוצה של חולים עם גורמי סיכון למחלות לב וכלי דם (יחס סיכון של 0.84, רווח בר-סמך 95% של 0.55-1.28).

 

ממצאי המחקר מעידים כי ההשפעות הקרדיווסקולאריות של Semaglutide עשויות לכלול חולים עם סוכרת מסוג 2 על כל הרצף של סיכון קרדיווסקולארי.

 

Diabetes Obes Metab. 2021 Feb 19

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<