חדשות

השפעות Empagliflozin בשלבים שונים של קרדיומיופתיה על-רקע סוכרת (BMC Cardiovasc Disord)

06/05/2021

 

ההשפעות החיוביות של Empagliflozin (ג'ארדיאנס) על הפרעה בתפקוד חדר שמאל בולטות יותר בשלב מוקדם לעומת שלב מתקדם של קרדיומיופתיה על-רקע סוכרת, כך עולה מתוצאות מחקר חדש שפורסמו בכתב העת BMC Cardiovascular Disorders.

 

קרדיומיופתיה על-רקע סוכרת, המוגדרת כהפרעה לתפקוד חדר שמאל עקב היפרגליקמיה בהעדר מחלת עורקים כלילית, מובילה להתפתחות אי-ספיקת לב. מחקרים קודמים הדגימו את התועלת של מעכבי SGLT-2 בהפחתת הסיכון להתלקחות אי-ספיקת לב. מאחר ואין נתונים אודות היעילות של מעכבי SGLT-2 בשלבים שונים של קרדיומיופתיה על-רקע סוכרת, החוקרים השלימו מחקר תצפיתי להשוואת היעילות של Empagliflozin על ההפרעה בתפקוד חדר שמאל בין חולים עם קרדיומיופתיה בשלב מוקדם ואלו עם מחלת לב מתקדמת על-רקע סוכרת.

 

מדגם המחקר כלל 35 חולים עם אי-ספיקת לב תסמינית, שאינה על-רקע מחלה איסכמית, עם מקטע פליטה של חדר שמאל של מעל 40% ואבחנה של סוכרת מסוג 2, אשר טופלו ב- Empagliflozin (קבוצת התערבות) ו-20 בקורות שלא קיבלו טיפול במעכבי SGLT-2. החוקרים התבססו על מדד ECV (Extracellular Volume Fraction), סמן מהימן של פיברוזיס לבבי הניתן לכימות באמצעות בדיקת תהודה מגנטית של הלב והמשתתפים שטופלו בקבוצת ההתערבות סווגו עוד לחולים עם קרדיומיופתיה מוקדמת (16 חולים, מדד ECV של עד 30%) או בשלב מתקדם (19 חולים, מדד ECV של מעל 30%).

 

המשתתפים השלימו בדיקת אקו-לב בתחילת המחקר ולאחר 12 חודשים. תפקוד חדר שמאל נקבע לפי מדד LVGLS (Left Ventricle Global Longitudinal Strain) ויחס הזרימה המיטראלית בדיאסטולי (E/e').

 

מהנתונים עולה קורלציה משמעותית בין מדד ECV ובין משך סוכרת (p<0.001). בתחילת המחקר תועד דמיון במאפיינים של המשתתפים בכל קבוצה. לאחר 12 חודשים, בקרב מטופלים ב- Empagliflozin, בפרט באלו עם קרדיומיופתיה בשלב מוקדם, תועד שיפור משמעותי במדד LVGLS (שינוי של 2.9%) בהשוואה לקבוצת הביקורת (שינוי 0.6%) , כאשר השיפור היה משמעותי יותר באלו עם קרדיומיופתיה בשלב מוקדם, בהשוואה לאלו עם קרדיומיופתיה מתקדמת (4.6% לעומת 1.6%, בהתאמה; p=0.003). בדומה, תועד שיפור ביחס E/e' בקרב מטופלים ב- Empagliflozin (שינוי 1.5-) לעומת קבוצת הביקורת (שינוי של 0.3-), כאשר השינוי היה גדול יותר משמעותית בקרב אלו עם קרדיומיופתיה בשלב מוקדם, לעומת אלו עם מחלת לב בשלב מתקדם (3.4- לעומת 0.1-, בהתאמה; p=0.043).

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי ההשפעות החיוביות של Empagliflozin בחולים עם הפרעה בתפקוד חדר שמאל היו בולטות יותר בחולים עם קרדיומיופתיה בשלב מוקדם, בהשוואה לאלו עם מחלת לב מתקדמת. ממצאי אלו תומכים בהתערבות מוקדמת במתן מעכבי SGLT-2 לטיפול בחולים עם קרדיומיופתיה על-רקע סוכרת.

 

BMC Cardiovasc Disord. 2021 Apr 29;21(1):217.

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<