חדשות

המשך המגמה הנוכחית עלול להוביל בתוך שבועיים-שלושה להתחלת לחץ על מערך האשפוז. רק עלייה דרמטית בקצב ההתחסנות עשויה למנוע זאת. אז אולי יש לשקול על הכרזת ''חיסון חובה'' ?

23/07/2021

מאת מערכת אי-מד

הממוצע הנע השבועי של מאומתים עומד כעת על 1057, כפול מהנתון המקביל בשבוע שעבר. עם מקדם ההדבקה הנוכחי, סביב 1.4 המשמעות היא שהממוצע הנע בשבוע הבא יגיע כבר ל-2000, ועוד שבועיים ל-4,000 . 

אם לוקחים בחשבון שמס' החולים הקשים החדשים ליום מהווה כ-1.5% ממס' המאומתים שבוע קודם, המשמעות היא שתהיה עליה מהרמה הנוכחית שהיא סביב כ-12-13 חולים חדשים קשים ביום בתוך שבועיים לכ-60 ביום.  זה כבר מס' משמעותי שעלול להעלות את מס' החולים הקשים בסה"כ מרמה של כ-80 כעת לכמה מאות. נכון שכושר הספיגה של המערכת שהוערך בזמנו בכ-1500 (כאשר הייתה היערכות מלאה עם עשרות רבות של מחלקות קורונה) יהיה עדיין גדול מספיק להכיל כמויות אלה ולאפשר טיפול הולם למאושפזים, אך נראה שבתרחיש כזה אנו עלולים להתחיל לראות סימנים של לחץ על המערכת.

בנוסף רמה של 4000 מאומתים ביום משליכה ישירות גם על כמות המבודדים ולכך יש כבר התחלה של פגיעה בהתנהלות הנורמלית של החברה והמשק, והחשש הגדול בעיקר על מערכת החינוך.

מכל התרחישים שנבחנו עולה בבירור שהגורם המשמעותי ביותר שיכול להשפיע על היקף ההדבקה והתחלואה הקשה הוא רמת ההתחסנות. כאשר מריצים את התרחישים עם הנחת עבודה של עלייה דרמטית בהיקף ההתחסנות (יש עדיין 1.1 מיליון איש ברי חיסון שטרם התחסנו) נתוני ההדבקה יורדים משמעותית ונתוני התחלואה הקשה והתמותה שואפים לאפס.

קצב ההתחסנות הנוכחי כפי שניתן לראות כאן עומד על כ-15,000 ליום.

אם היעד הוא להשיג רמה של 50% חיסון מה-1.1 מיליון שטרם התחסנו תוך שבועיים, אז קצב ההתחסנות היומי צריך ל"קפוץ" לכ-40,000 ביום. כדי שזה יקרה נראה שהקמפיין של משרד הבריאות צריך להיות הרבה יותר מסיבי ומשמעותי.

אין ספק שהאתגר הכי חשוב והכי משמעותי של מערכת הבריאות כעת הוא להגביר באופן מאוד משמעותי את קצב ההתחסנות.  לתו הירוק יכולה להיות השפעה חיובית על כך. ככל שהחיים של מכחישי חיסונים למיניהם יהיו קשים יותר יש לקוות שרבים יותר מהם יתחסנו.

יש לשקול גם אולי שינוי הסטטוס של החיסון מאישור חירום בלבד (בהתאם לאישור של ה-FDA ) לאישור קבוע במידה וזה אפשרי ע"י משרד הבריאות על אף שה-FDA עדיין לא שינה את הסטטוס. מעבר לאישור קבוע (שמבחינה אפידמיולוגית וסטטיסטית נראה נכון והגיוני, במיוחד בישראל) עשוי לאפשר לגופים שונים כמו משטרה, צבא, מערכת הבריאות, מערכת החינוך  להכריז על החיסון כחיסון חובה לכל המועסקים בגופים אלה.  הכרזה על כך שהאישור הוא קבוע עשויה גם לסייע בהתמודדות עם מכחישים למיניהם שאחת מטענותיהם המרכזיות היא שמדובר בחיסון חירום בלבד ושכולנו למעשה שפני ניסיון של פייזר....

ללוח הבקרה 

לדו"ח אגף המודיעין

לתמונת המצב היומית של מגן ישראל

באנגליה שהעולם כולו עוקב בדריכות אחר הנתונים לאור הפתיחה המלאה שעליה הוכרז בשבוע האחרון קצב ההדבקה היומי הוא סביב 40,000 ומס' המתים היומי עומד על כ-70-90 . יש לציין שמס' המתים היומי בתחילת החודש נע בין 30-40. כאשר בוחנים את הממוצע הנע השבועי אפשר לראות שמתחילה בימים האחרונים עלייה מתונה מסוימת בתמותה, אך נראה שמוקדם עדיין להעריך אם הניסוי של בוריס ג'ונסון מצליח (הוא עשוי להצליח אם רמת ההתחסנות שם תמשיך לעלות ).

ממוצע נע שבועי של תמותה יומית באנגליה (מתוך world meter)

 

 

נמשיך לעקוב...

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<