חדשות

תגובת נוגדנים מופחתת לחיסון כנגד נגיף הקורונה בחולים עם סרטן ריאות (מתוך כנס ה-International Association for the Study of Lung Cancer)

28/09/2021

 

במרבית החולים עם סרטן ריאות, כולל אלו תחת טיפול פעיל, תועד ייצור נוגדנים מנטרלים כנגד נגיף הקורונה לאחר קבלת חיסון כנגד הזיהום הנגיפי. עם זאת, מנתונים שפורסמו במהלך כנס ה-International Association for the Study of Lung Cancer עולה כי בחולי סרטן ריאות רמות נוגדנים נמוכות יותר, בהשוואה למחוסנים בריאים.

 

מחקרים קודמים הצביעו על שיעורי תמותה שנעו בין 24% עד 47% בקרב חולים עם סרטן ריאות שפיתחו COVID-19. עוד נערכו מחקרים להערכת את תגובת הנוגדנים לזיהום וחיסון בקרב חולים עם ממאירויות המטופויאטיות; עם זאת, אין נתונים רבים אודות חולים עם סרטן ריאות וההשפעה של טיפולים סיסטמיים כנגד סרטן ריאות על תגובת נוגדנים לחיסון כנגד נגיף הקורונה.

 

החוקרים השלימו מחקר פרוספקטיבי, מותאם, במטרה לקבוע אם בחולים עם סרטן ריאות תועדה תגובת נוגדנים חלשה יותר לזיהום בנגיף קורונה ו/או חיסון כנגד הנגיף, בהשוואה לנבדקים בריאים.

 

מדגם המחקר מיועד לכלול 750 משתתפים עם סרטן ריאות, ללא תלות בשלב המחלה, כמו גם 750 ביקורות בריאות תואמות בגיל, מין, מוצא אתני והיסטוריית עישון.  לפי פרוטוקול המחקר, החוקרים מתכננים לאסוף דגימות בתחילת המחקר, כמו גם לאחר 3, 6, 12 ו-24 חודשים, במטרה להעריך את האיכות, היקף ומשך טיטר הנוגדנים המנטרלים כנגד חלבון Spike של נגיף הקורונה.

 

החוקרים מנסים לזהות גורמים שונים העשויים לסייע להבין טוב יותר מדוע התגובה החיסונית בחולים עם סרטן ריאות אינה טובה כמו באנשים בריאים. גורמים אלו עשויים להיות קשורים לטיפול האונקולוגי, לממאירות עצמה, או ספציפיים לכל חולה.

 

במהלך הכנס הציגו החוקרים את הנתונים אודות 111 החולים הראשונים (גיל חציוני של 69 שנים, 57.6% נשים) עם סרטן ריאות.

 

ניתוח הנתונים הראשוני כלל 70 ביקורות מעל גיל 50 שנים, כולל 44 חולים ללא נוגדנים כנגד נגיף הקורונה לפני קבלת חיסון כנגד הנגיף, כמו גם 26 משתתפים עם עדות לנוגדנים טרם קבלת החיסון. 72 חולים עם סרטן ריאות קיבלו לפחות מנה אחת של החיסון, כאשר שני-שליש מהם קיבלו את החיסון של חברת פייזר והיתר קיבלו את החיסון של חברת מודרנה.

 

מהנתונים עולה כי 39 חולים עם סרטן ריאות השלימו את שתי מנות החיסון והיו לפחות שבועיים לאחר המנה השנייה של החיסון. בקבוצה זו, חציון רמות הנוגדנים עמד על 38,400 יחידות/מ"ל בקרב אלו עם היסטוריה של זיהום בנגיף הקורונה (4 חולים) ועל 6,400 יחידות/מ"ל בקרב אלו שקיבלו טיפול סיסטמי כנגד ממאירות (24 חולים).

 

מהשוואת חמש תתי-קבוצות – חולי סרטן שלא חוסנו (32 חולים), אלו שחוסנו באופן חלקי (33 חולים) או באופן מלא (39 חולים), מתנדבים בריאים שחוסנו (25 חולים) ומתנדבים בריאים שלא חוסנו (18 חולים) – עלו הבדלים מובהקים סטטיסטית בטיטר הנוגדנים.

 

החוקרים מדווחים על הבדלים מובהקים סטטיסטית בטיטר נוגדנים בין חולי סרטן וביקורות שהשלימו את משטר החיסון, כמו גם בין אלו שחוסנו באופן חלקית עם ממאירות לעומת ביקורות בריאות.

 

מהנתונים עולה כי מרבית החולים עם סרטן ריאות השיגו רמות נוגדנים הולמות לאחר החיסון, אך בתת-קבוצה של חולים תועד טיטר נוגדנים נמוך.

 

השוואת רמות הנוגדנים בקרב חולי סרטן שהשלימו את שתי מנות החיסון לא הדגימה הבדלים ברמות הנוגדנים לפי מין, היסטוריית עישון, גיל או קבלת טיפול אימונותרפי.

 

החוקרים מתכננים לבחון סדרה של דגימות שנאספו לאורך השנה במטרה לבחון את ההשפעה של טיפול אונקולוגי ספציפי על טיטר הנוגדנים. בנוסף, בכוונתם לבחון את ההשפעה של מנת בוסטר של חיסון כנגד נגיף הקורונה.

מתוך כנס ה-International Association for the Study of Lung Cancer

 

לידיעה ב-Healio

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<