חדשות

השמנה מלווה בסיכון מוגבר לאי-ספיקת לב בחולים עם סוכרת (Circulation)

14/12/2021

 

מנתונים שפורסמו בכתב העת Circulation עולה כי שלושה מדדי השמנה בקשישים לוו בסיכון מוגבר לאי-ספיקת לב בחולים עם סוכרת, אך לא באלו ללא סוכרת.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי סוכרת והשמנה מלוות בסיכון מוגבר לאי-ספיקת לב, אך אין נתונים אודות הקשר בין מדדים שונים של רקמת שומן – השמנה כוללת, השמנה מרכזית, מסת שומן – וסוכרת ובין הסיכון לאי-ספיקת לב.

 

החוקרים אספו נתונים אודות משתתפים במחקרי ARIC (ביקור 5) ו-CS (ביקור 1). מסת שומן נקבעה בכלל המשתתפים באמצעות נוסחאות חיזוי אנתרופומטריות בנוסף להערכה על-סמך BIA (Bioelectrical Impedance Analysis) במדגם ARIC.

 

ניתוח רב-משתני שימש להערכת הקשר בין מדד מסת גוף, היקף מותניים ומסת שומן עם הסיכון לאי-ספיקת לב בכלל המדגם וכן בקרב אלו עם וללא סוכרת בתחילת הדרך. החוקרים חישבו את הסיכון המיוחס לאוכלוסיה של השמנה (מדד מסת גוף של 30 ק"ג/מ2 ומעלה), השמנה בטנית (היקף מותניים מעל 88 ס"מ בנשים ומעל 102 ס"מ בגברים) ומסת שומן גבוהה (מעל לחציון) להיארעות אי-ספיקת לב במשתתפים עם ובלי סוכרת.

 

מדגם המחקר כלל 10,387 חולים (גיל חציוני של 74 שנים), כאשר כרבע מהם (25.1%) נשאו אבחנה של סוכרת. הקורלציה בין מסת שומן צפויה ומסת שומן על-סמך BIA הייתה גבוהה.

 

לאורך חמש שנות מעקב, 447 משתתפים פיתחו אי-ספיקת לב (4.3%), כאשר מניתוח הנתונים עלה קשר בין רמות גבוהות יותר של השמנה לפי כל אחד מהמדדים ובין סיכון מוגבר לאי-ספיקת לב עם עליה בסיכון לאי-ספיקת לב של 19% לכל עליה של סטיית תקן אחת במדד מסת גוף (יחס סיכון של 1.19, רווח בר-סמך 95% של 1.09-1.31), עליה של 27% בסיכון לכל עליה של סטיית תקן אחת בהיקף מותניים (יחס סיכון של 1.27, רווח בר-סמך 95% של 1.14-1.41) ועליה של 17% בסיכון לכל עליה של סטיית תקן אחת במסת שומן (יחס סיכון של 1.17, רווח בר-סמך 95% של 1.06-1.29).

 

החוקרים זיהו אינטראקציה משמעותית בין אבחנה של סוכרת ובין מדדי מסת גוף והיקף מותניים והסיכון לאי-ספיקת לב.

 

מניתוח הנתונים עלה כי כל אחד משלושת המדדים להשמנה היה קשור בקשר מובהק סטטיסטית עם סיכון מוגבר לאי-ספיקת לב בחולי סוכרת (יחסי סיכון של 1.29, 1.48 ו-1.25 לכל עליה של סטיית תקן אחת במדד מסת גוף, היקף מותניים ומסת שומן, בהתאמה), אך לא בחולים ללא סוכרת, כולל משתתפים עם טרום-סוכרת או משק סוכר תקין.

 

אחוז הסיכון המיוחס לאוכלוסיה של השמנה כוללת, השמנה בטנית ומסת שומן גבוהה יותר להיארעות אי-ספיקת לב היה גבוה ותר בקרב אלו עם סוכרת (12.8%, 29.9%, 13.7%, בהתאמה) בהשוואה לאלו ללא סוכרת (עד 1% לכל אחד מהמדדים).

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי עליה במדד מסת גוף, היקף מותניים ומסת שומן קשורה בקשר מובהק סטטיסטית עם סיכון מוגבר לאי-ספיקת לב בקשישים, בפרט בקרב אלו עם אבחנה של סוכרת.

 

Circulation 2021

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<