חדשות

טיפול ב-Levetiracetam עשוי לשפר הישרדות חולים עם גליובלסטומה (מתוך ResearchSquare)

10/01/2022

 

מנתונים מוקדמים שטרם עברו סיקור עמיתים עולה כי תוספת Levetiracetam (קפרה) לטיפול הסטנדרטי בחולים עם גליובלסטומה מלווה בשיעורי הישרדות גבוהים יותר. עם זאת, החוקרים מזהירים כי שילוב זה אינו יעיל בכלל החולים ונמצא טוב במיוחד בנשים ובחולים עם שיעור נמוך של מתילציה בפרומוטר לגן MGMT.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי הפרוגנוזה של חולים עם גליובלסטומה היא גרועה, עם חציון הישרדות של כ-15 חודשים ודרושים טיפולים חדשים לשיפור התוצאות בחולים אלו. Levetiracetam הינה תרופה נוגדת-פרכוס העשויה לשפר את יעילות טיפול כימותרפי ב-Temozolomide, אך תוצאות מחקרים קודמים היו סותרות.

 

החוקרים השלימו מטה-אנליזה שכללה 20 מחקרים עם 5,804 חולים עם גליובלסטומה, אשר קיבלו טיפול סטנדרטי, כאשר 1,923 מהחולים (33%) טופלו גם ב- Levetiracetam.

 

מבין 11 מחקרים שנכללו בניתוח הישרדות החולים, החוקרים מצאו שיפור בהישרדות הכוללת בחולים שטופלו ב- Levetiracetam, אם כי התוצאות לא היו מובהקות סטטיסטית (יחס סיכון של 0.89, p=0.094). עם זאת, מבחינת הנתונים משישה מחקרים עלה כי חציון ההישרדות הכולל והיה ארוך משמעותית ב-6.2 חודשים בקרב אלו שטופלו ב- Levetiracetam, בהשוואה לאלו שלא קיבלו טיפול זה (p<0.01).

 

מניתוח מטה-רגרסיה עלה כי השפעת טיפול ב- Levetiracetam פחתה עם עליה בשיעורי מתילציה של MGMT (p=0.02) ועלה עם עליה בשיעור הנשים שנכללו במחקר (p=0.002).

 

תוספת טיפול ב- Levetiracetam לא הוביל לעליה בסיכון לאירועים חריגים.

 

ממצאי המחקר תומכים בתועלת של הוספת Levetiracetam לטיפול הסטנדרטי בחולים עם גליובלסטומה ומעידים כי הטיפול עשוי להביא לשיפור הישרדות חולים אלו, בפרט בקרב נשים ובאלו עם שיעורים נמוכים של מתילציה של MGMT.

 

מתוך ResearchSquare

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<