חדשות

האם התרופה החדשה לטיפול בסוכרת סוג שתים תתווסף למכלול הטיפול באי ספיקת לב?/מאת ד''ר יעקב גולדשטיין, האיגוד הקרדיולוגי

23/01/2020

הטיפול התרופתי באי ספיקת לב (ר"ת CHF ) עם תפקוד ירוד של חדר שמאל (ר"ת HFrEF), כולל כיום שילובים של 3 משפחות שהוכחו כמשפרות תחזית, בגלל עיכוב המנגנונים הנוירו הומורליים האחראיים למשוב החיובי ורה מודלינג שלילי של החדר:

 • חוסמי ביטא
 • משפחת \ ACEI או ARB
 • ומעכבי אלדוסטרון

שילוב נוסף, בשם אנטרסטו, או ARNI של Valsartan\Sacubitril {ולסרטן הינו ARB ויחד עם עיכוב endopeptidase – (האנזים neprilysin) על ידי sacubitril גורם לעלית ריכוז החלבונים נתריורטיים כגון ANP,BNP,CNP שהם גם מרחבי כלי דם פעילים} הדגים יתרון על ACEI לבדם.

שילובים אלה מהווים אבן יסוד כיום, כטיפול האופטימאלי בהתאם להנחיות (ר"ת GDMT), לאור יתרונם בהפחתה בתחלואה ותמותה.

בעקבות תוצאות קבוצת Sodium – Glucose cotransporter-2 inhibitors ר"ת SGLT2-i , במטופלי סוכרת T2DM בסיכון מוגבר, אשר הדגימו הפחתה:

 • בחלק מהאירועים הקרדיו וסקולריים ר"ת MACE כולל במוות קרדיו וסקולרי,
 • באשפוזים בגין אי ספיקת לב ר"ת HHF (מרביתם לא סבלו מ HF בבסיס, לכן גם טיפול מניעתי),
 • וגם בהחמרת תחלואה כלייתית משנית,

בעזרת מנגנונים שהם שונים מהאיזון הקפדני של ערכי הסוכר, בוצע מחקר במטופלים עם  HFrEF ידוע, מחקר DAPA-HF (ר"ת של Dapagliflozin and Prevention of Adverse Outcomes in Heart Failure), ללא קשר לסוכרת (ב-42% עם וביתר ללא סוכרת).

המחקר הדגים יתרון של dapagliflozin (פורקסיגה) מקבוצת SGLT2-i , לעומת פלסבו, כתוספת לטיפול GDMT המקובל (אשר ניתן בכולם בהתאם לסבילות), בהפחתת תמותה ואשפוזי HF כולל שיפור בסימפטומים ב 4744 המטופלים עם HFrEF.

 

שתי מטרות באנאליזה נוכחית  של DAPA-HF :

א. להעריך אם השפעת ה dapagliflozin על התוצאים שהודגמו במחקר המקורי, משתנה בהתאם לדרגת הפגיעה התפקודית בבסיס,

ב. ולהעריך את ההשפעות של dapagliflozin על מגוון רחב של תוצאי המצב הבריאותי כפי שנמדדו בתחומים השונים של שאלון קנסס הידוע KCCQ (כ-Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire), שאלון אישי אשר עבר תיקוף במטרה לכמת:

  1. סימפטומים של HF ,
  2. תפקוד,
  3. ואיכות חיים.

 

שיטות:

שאלון KCCQ (מורכב מ 23 פריטים לסימון פרטני-אישי) הוערך בעת הרנדומיזציה למחקר DAPA-HF, לאחר ארבעה ו שמונה חודשים.

א. לפי תוצאות סיכום כללי בשאלוני KCCQ בבסיס (ר"ת TSS כ total symptom score), בוצע ריבוד ל שלישוני תת קבוצות ניקוד כללי של הסימפטומים (כ-terciles) , ובעזרת מודלים של Cox proportional hazards הוערכו ההשפעות של dapagliflozin על התוצאים הקליניים בהתאמה לתת הקבוצות.

ב. הוערכו גם השפעות התרופה על הניקוד בהתאם להרכבים השונים בשאלון:

  1. הניקוד הכללי KCCQ-TSS, תדירות וחומרת הסימפטומים,
  2. הניקוד הקליני KCCQ-CSS, תפקוד פונקציונלי וקבוצות סימפטומים,
  3. והניקוד הכולל KCCQ-OSS המורכב מ KCCQ-TSS, תפקוד פונקציונלי, איכות חיים, ותפקוד סוציאלי.

אנאליזות של תגובות המשיבים בוצעו להשוות את היחס של שינויים משמעותיים קלינית בשאלוני KCCQ, בין מטופלי dapagliflozin לעומת מטופלי פלסבו. 

לתוצאות ולמסקנות באתר האיגוד הקרדיולוגי

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני