חדשות

הערכת תוצאות טיפול לדיכוי חיסוני כנגד נפרופתיה על-רקע IgA (מתוך Cochrane Database Syst Rev)

04/09/2020

 

טיפול בקורטיקוסטרואידים עשוי למנוע הידרדרות תפקוד כלייתי במבוגרים וילדים עם IgA Nephropathy ופרוטאינוריה, כאשר ישנן עדויות מוגבלות אודות השפעות תכשירים לדיכוי חיסוני על שיעורי התמותה, מחלות זיהומיות וממאירות, כך עולה מתוצאות סקירת Cochrane חדשה.

 

במסגרת הסקירה ביקשו החוקרים לקבוע את התועלת והנזקים של גישות לדיכוי חיסוני בטיפול בחולים עם IgA Nephropathy. הם השלימו חיפוש במאגר Cochrane Kidney and Transplant Register of Studies וכללו מחקרים להערכת הטיפול ב-IgA Nephropathy במבוגרים וילדים שערכו השוואה בין תכשירים לדיכוי חיסוני ובין פלסבו, אי-מתן טיפול, או טיפולים תרופתיים אחרים.

 

הסקירה כללה 58 מחקרים עם 3,933 משתתפים שחולקו באקראי. שישה מחקרים שכללו ילדים התאימו לקריטריוני הסקירה. הסיכון להטיות במחקרים שנכללו בסקירה היה גבוה או לא-ברור.

 

בחולים עם IgA Nephropathy ופרוטאינוריה של מעל 1 גרם/יום, טיפול בסטרואידים שניתן לרוב למשך 2-4 חודשים עם הפחתת מינון , ככל הנראה מנע התקדמות למחלת כליות סופנית, בהשוואה לפלסבו או טיפול סטנדרטי (8 מחקרים; 741 משתתפים; סיכון יחסי של 0.39; עדויות בדרגת ודאות מתונה). טיפול בסטרואידים עשוי להביא להפוגה מלאה (4 מחקרים, 305 משתתפים, סיכון יחסי של 1.76; עדויות בדרגת ודאות נמוכה), למנוע הכפלת ריכוז קריאטינין בדם (7 מחקרים, 404 משתתפים, סיכון יחסי של 0.43, עדויות בדרגת ודאות נמוכה) ועשוי להפחית הפרשת חלבון בשתן (10 מחקרים, 705 משתתפים, עדויות בדרגת ודאות נמוכה). לטיפול בסטרואידים השפעה לא-ברורה על קצב הפינוי הגלומרולארי, תמותה, זיהום ומחלות ממאירות. הסיכון לאירועים חריגים עם טיפול בסטרואידים אינו-ברור עקב הטרוגניות בסוג הטיפול בסטרואידים ושיעור המקרים הקטן.

 

לתכשירים ציטוטוקסיים (Azathioprine או Cyclophosphamide בלבד או בשילוב עם סטרואידים) הייתה השפעה לא-ברורה על אי-ספיקת כליות סופנית, הפוגה מלאה והפרשת חלבון.

 

לטיפול ב-Mycophenolate Mofetil הייתה השפעה לא-ברורה על התקדמות לאי-ספיקת כליות סופנית, הפוגה מלאה, הכפלת ריכוז קריאטינין בדם, קצב פינוי גלומרולארי, הפרשת חלבון, זהום ומחלות ממאירות. למעכבי קלצינאורין לעומת פלסבו או טיפול סטנדרטי הייתה השפעה לא-ברורה על הפוגה מלאה, ריכוז קריאטינין, קצב פינוי גלומרולארי, הפרשת חלבון, זיהום וממאירות.

 

לטיפול ב-Mizoribine הייתה השפעה לא-ברורה על התקדמות לאי-ספיקת כליות סופנית, הפוגה מלאה, קצב פינוי גלומרולארי, הפרשת חלבון, זיהום וממאירות.

 

למתן Leflunomide ולאחריו הפחתת מינון פרדניזון, בהשוואה לטיפול בפרדניזון, הייתה השפעה לא-ברורה על התקדמות לאי-ספיקת כליות סופנית, הפוגה מלאה, הכפלת ריכוז קריאטינין, קצב פינוי גלומרולארי, הפרשת חלבון וזיהום.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי ישנן עדויות בדרגת איכות מתונה לפיהן טיפול בסטרואידים ככל הנראה מונע הידרדרות קצב פינוי גלומרולארי או הכפלת ריכוז קריאטינין בדם במבוגרים וילדים עם IgA Nephropathy ופרוטאינוריה. העדויות אודות השפעות טיפול בתרופות לדיכוי חיסוני על תמותה, זיהום ומחלות ממאירות הן מעטות או באיכות נמוכה.

 

Cochrane Database Syst Rev 2020

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<