חדשות

האם הטיפול בטסטוסטרון בגברים מבוגרים הסובלים מטסטוסטרון נמוך מביא לשיפור בצפיפות וחוזק העצם? (JAMA Intern Med)

26/02/2017

נעה גינזבורג BSc

מחקר חדש מצא כי הטיפול בטסטוסטרון בגברים מבוגרים הסובלים מטססוטרון נמוך העלה את רמת צפיפות העצם  בעמוד השדרה המותני ואת חוזק העצם המוערך, בהשוואה לפלצבו.

המחברים מציינים כי גברים מבוגרים סובלים, עם הגיל, מירידה ברמות הטסטוסטרון ומירידה בצפיפות העצם המינרלית (BMD) ובחוזק העצם ומכאן גם בעליה בסיכון לשברים. מטרת המחקר הייתה לקבוע האם הטיפול בטסטוסטרון מעלה את ה- Vbmd (volumetric BMD) ואת חוזק העצם המוערך. לשם כך ערכו מחקר כפול סמיות ומבוקר בפלצבו, עם  הקצאה לקבוצות טיפול בתשעה מרכזים אקדמיים רפואיים ברחבי ארצות הברית. במחקר נכללו גברים בני 65 ומעלה עם 2 מדידות של  ריכוזי טסטוסטרון שהיו נמוכים מ-275 נ"ג/ליטר שלקחו חלק במחקרי טסטוסטרון בין דצמבר 2011 ליוני 2014. ניתוח הנתונים נעשה בהשוואה בין קבוצות הטיפול בכוונה לטפל באמצעות מודל רגרסיה ליניארית רבת משתנים, שהותאמה לגורמים מאזנים (כנדרש במינימיזציה).

קבוצת הטיפול קיבלה ג'ל טסטוסטרון שהותאם על מנת לשמר רמות טסטוסטרון בטווח הנורמה בגברים צעירים בעוד שקבוצת הביקורת קיבלה פלצבו, כך במשך שנה. יעד המחקר העיקרי היה ה- Vbmd בעמוד השדרה ובירך שנמדד על ידי CT כמותי בתחילת המחקר ולאחר 12 חודשים. חוזק העצם הוערך באמצעות אנליזת "אלמנט מוגבל"  תוך התבססות על המידע מה-CT הכמותי . BMD איזורי נמדד באמצעות DEXA (dual energy x-ray absorptiometry ) בתחילת המחקר ולאחר 12 חודשים.

במחקר השתתפו 211 גברים שגילם הממוצע היה 72.3 (+-5.9 שנים) 86% מהם היו לבנים, וה-BMI הממוצע היה 31.2 (+-3.4) .

החוקרים מצאו כי הטיפול בטסטוסטרון נקשר עם עליה משמעותית ב-  vBMDהטרבקולרי השדרתי הממוצע בהשוואה לפלצבו (7.5%; 95% CI, 4.8% to 10.3%, לעומת 0.8%; 95% CI, −1.9% to 3.4% , כשהאפקט הטיפולי עמד על , 6.8% 95% CI, 4.8%-8.7%; P < .001).

הטיפול הביא לשיפור גם ב- vBMDהשדרתי ההיקפי (spine peripheral vBMD), בטרבקולארי, הפריפריאלי . בירך, וגם בחוזק העצם הטרבקולרית השדרתית (10.8%, 95% CI, 7.4% to 14.3% לעומת 2.4%, 95% CI, −1.0%-5.7%;, עם אפקט טיפולי של 8.5%, 95% CI, 6.0%-10.9%; , P < .001) , בעצם השדרה ההיקפית, ועצם הירך הטרבוקלרית וההיקפית.  השיפור בחוזק העצם המוערכת היה גדול יותר בעצם הטרבוקלרית מאשר בעצם ההיקפית וכך גם בעמוד השדרה לעומת עצם הירך.  הטיפול בטסטוסטרון הביא לשיפור גם בצפיפות העצם האיזורי-שדרתי אך בעוצמה פחותה מאשר ב- vBMD.

החוקרים מסכמים כי טיפול בטסטוסטרון במשך שנה, בגברים בני 65 או יותר הסובלים מרמות טסטוסטרון נמוכות, הביא לשיפור מובהק ב- vBMD ובחוזק העצם המוערכת (אם כי יותר בעצם הטרבקולרית מאשר ההיקפית ויותר בעמוד השדרה מאשר בעצם הירך). לדבריהם, יש לערוך מחקר גדול ומקיף יותר באוכלוסיה זו כדי לבחון האם הטיפול המוצע מביא גם לירידה בסיכון לשברים.

JAMA Intern Med. Published online February 21, 2017. doi:10.1001/jamainternmed.2016.9539

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<