חדשות

שימוש בסיגריות אלקטרוניות בלבד מלווה בסיכון מוגבר לאסתמה (BMC Pulm Med)

27/11/2019

 

מנתונים שפורסמו בכתב העת BMC Pulmonary Medicine עולה כי בקרב נבדקים ללא היסטוריה של שימוש בסיגריות רגילות, השימוש בסיגריות אלקטרוניות לווה בסיכון מוגבר לאסתמה.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון את הקשר בין שימוש בסיגריות אלקטרוניות ובין אסתמה בקרב נבדקים שמעולם לא השתמשו בסיגריות רגילות. הם אספו נתונים ממערכת BRFSS (Behavioral Risk Factor Surveillance System) לשנית 2016-2017, סקר טלפוני שכלל מבוגרים בגילאי 18 שנים ומעלה בארצות הברית. הם כללו 402,822 משתתפים ללא היסטוריה של שימוש בסיגריות רגילות ועם נתונים מלאים אודות משתנים מרכזיים.

 

התוצא העיקרי, אבחנה של אסתמה, הוגדר על-פי דיווח-עצמי אודות היסטוריה של אסתמה. החוקרים בחנו את הקשר בין שימוש בסיגריות אלקטרוניות בלבד ובין אסתמה.

 

מבין 402,822 משתתפים ששללו היסטוריה של שימוש בסיגריות אלקטרוניות, 3,103 (0.8%) דיווחו על שימוש פעיל בסיגריות אלקטרוניות ו-34,074 (8.5%, גיל חציוני של 18-24 שנים) דיווחו על אבחנה של אסתמה.

 

מהנתונים עולה קשר בין שימוש פעיל בסיגריות אלקטרוניות ובין עליה של 39% בסיכוי לאבחנה של אסתמה, בהשוואה לאלו שמעולם לא השתמשו בסיגריות אלקטרוניות (יחס סיכויים של 1.39, רווח בר-סמך 95% של 1.15-1.68). החוקרים זיהו עליה הדרגתית בסיכון לאסתמה עם עליה בהיקף השימוש בסיגריות אלקטרוניות. יחס הסיכויים לדיווח עצמי על אבחנה של אסתמה עלה מ-1.31 בקרב אלו שדיווחו על שימוש אקראי עד ל-1.73 בקרב אלו שדיווחו על שימוש יומי בסיגריות אלקטרוניות, בהשוואה לאלו ששללו שימוש בסיגריות אלקטרוניות.

 

לממצאים אלו עשויות להיות השלכות ברמת בריאות הציבור ומהווים בסיס התומך בהשלמת מחקרים נוספים להערכת בריאות דרכי הנשימה והריאות על-רקע שימוש בסיגריות אלקטרוניות.

 

BMC Pulm Med. 2019;19

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<