חדשות

התועלת של Molgramostim בשיאוף בחולים עם פרוטאינוזיס אלבאולרי ריאתי אוטואימוני (N Engl J Med)

10/09/2020

 

במאמר שפורסם בכתב העת New England Journal of Medicine מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר חדש, מהן עולה כי בחולים עם פרוטאינוזיס אלבאולרי ריאתי אוטואימוני, מתן יומי של Molgramostim בשיאוף הוביל לשיפור גדול יותר בשחלוף הגזים בריאות ובמצב התפקודי של החולים, בהשוואה לפלסבו, עם שיעור דומה של אירועים חריגים.

 

החוקרים השלימו מחקר כפל-סמיות, מבוקר-פלסבו, במסגרתו חולקו באקראי חולים עם פרוטאינוזיס אלבאולרי ריאתי אוטואימוני לטיפול ב-Molgramostim במינון 300 מיקרוגרם, פעם ביום, במתן רציף או לסירוגין, או לפלסבו תואם. לאחר תקופת התערבות בת 24 שבועות, הושלמה תקופת הארכה בתווית-פתוחה. התוצא העיקרי של המחקר היה השינוי מתחילת במחקר לאחר 24 שבועות בהבדל בריכוז החמצן בין האלבאולים והעורקיקים.  

 

מדגם המחקר כלל 138 חולים, כאשר 46 חולקו באקראי לטיפול רציף ב-Molgramostim, 45 קיבלו טיפול ב-Molgramostim לסירוגין ו-47 טופלו בפלסבו.

 

החוקרים מדווחים כי השיפור בהבדל בריכוז החמצן בין האלבאולים והעורקיקים לאחר 24 שבועות היה גדול יותר בקרב חולים שקיבלו טיפול רציף ב-Molgramostim, בהשוואה לאלו בקבוצת הפלסבו (12.8- מ"מ כספית לעומת 6.8- מ"מ כספית, p=0.03).

 

בקרב חולים שקיבלו טיפול רציף ב-Molgramostim גם תועד שיפור גדול יותר מאלו בזרוע הפלסבו בתוצאי סיום משניים, כולל שינוי מתחילת המחקר במדד St. George's Respiratory Questionnaire לאחר 24 שבועות (12.4- נקודות לעומת 5.1- נקודות; p=0.01).

 

שיעור החולים עם אירועים חריגים ואירועים חריגים חמורים היה דומה בשלוש הקבוצות, פרט לשיעור החולים עם כאבי חזה, אשר היה גבוה יותר בקבוצת החולים שקיבלו טיפול רציף ב-Molgramostim.

 

ממצאי המחקר תומכים בתועלת של טיפול יומי ב-Molgramostim בשיאוף בחולים עם פרוטאינוזיס אלבאולרי ריאתי אוטואימוני, עם עדות לשיפור בשחלוף  הגזים ובמצב התפקודי, בהשוואה לפלסבו.

 

N Engl J Med, September 7, 2020

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<