חדשות

דו''ח שר הבריאות על עישון בישראל 2019 מצביע על קיפאון בשיעורי העישון בישראל (20%) בשנים האחרונות , הגבוהים מהשיעור ב-OECD

02/08/2020

מאת מערכת אי-מד

שר הבריאות מפרסם היום את דו"ח העישון 2019 . מהדו"ח עולה יציבות בשיעורי העישון הכללי בישראל (כ-20%) , כששיעורי העישון בישראל גבוהים מהממוצע ב-OECD .

להלן עיקרי הדו"ח  - עישון באוכלוסייה הבוגרת בישראל

·         שיעורי העישון מדווחים השנה על בסיס ממצאים חלקיים מ"סקר בריאות לאומי בישראל4 שנערך על ידי המרכז הלאומי לבקרת מחלות ) המלב"ם ( של משרד הבריאות.

·         איסוף הנתונים בסקר זה החל בדצמבר 2018 וטרם הושלם

·         ממצאי הסקר מבוססים על ראיונות שבוצעו בטלפון נייח או נייד עם 3,735 מרואיינים בני 21 שנים ומעלה"

·          מעשן" נחשב מי שדיווח כי הוא מעשן כל יום או מדי פעם.

·         כל רווחי הסמך )ר"ס( המוצגים להלן הם ברמת ביטחון של 95%

·         שיעור העישון בכלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל 1 הוא  20.0% "ס 18.8-21.3 )

·         שיעור העישון בקרב גברים גבוה מהשיעור בקרב נשים: 25.3% )ר"ס: 27.3-23.3  ו-

·         15.0%  ר"ס: 16.6-13.4  בהתאמה.)

·         שיעור העישון בקרב ערבים גבוה מהשיעור בקרב יהודים: 23.2% )ר"ס: 26.4-20.0   ו-

·         19.3% )ר"ס: 20.7-17.9   בהתאמה.)

·         הפער בשיעורי העישון בין גברים לנשים גבוה יותר באוכלוסייה הערבית. שיעור העישון

·         בקרב הגברים היהודים ( 22.9% ) גבוה פי 1.4 בהשוואה לנשים היהודיות ((  16.0%  ואילו

·         שיעור העישון בקרב הגברים הערבים ( 35.5% ) גבוה פי 3.3 בהשוואה לנשים הערביות

·         ( 10.7%)

·         בכל קבוצות הגיל שיעורי העישון גבוהים יותר בגברים ערבים מאשר בגברים יהודים )פי

·         1.2  בקבוצת הגיל 34-21 ופי 1.4 בקבוצת הגיל 65 ומעלה(.

·         בקבוצות הגיל הצעירות ( 21-49 ) שיעורי העישון גבוהים יותר בנשים יהודיות בהשוואה

·         לנשים ערביות. לעומת זאת, בקבוצות הגיל המבוגרות (+ 50 ), שיעורי העישון גבוהים

·         יותר בנשים ערביות בהשוואה לנשים יהודיות.

·         בקרב גברים יהודים, נשים יהודיות וגברים ערבים, שיעורי העישון הנמוכים ביותר נצפו

·         בגילאי + 65 .

·         על פי ממצאי סקר INHIS-4 , שיעור העישון בשנת 2019 נותר דומה לשיעור בשנת  2018

·         )כ 20% ) והיה נמוך יותר מהשיעור בשנת 2016 .

·         בין השנים 2019-2016 לא נצפתה מגמת שינוי עקבית בשיעורי העישון בקרב גברים

·         יהודים, נשים יהודיות ונשים ערביות.

·         לעומת זאת, בגברים ערבים נצפתה מגמת ירידה בשיעורי העישון )מ-  43.9% בשנת 2016 ל- 35.5%  בשנת 2019  ) .

·         יש לציין כי, בשנים 2002-2014  נצפתה מגמת ירידה בקרב יהודים בלבד )גברים ונשים( אשר התייצבה בשנים 2012-2014 , ויציבות בקרב ערבים  )גברים ונשים ( לאורך כל התקופה

·          נדרש מעקב נוסף כדי לתת פרשנות מהימנה למגמות בשיעורי העישון בשנים האחרונות בכלל האוכלוסייה ובקבוצות האוכלוסייה השונות.

·         שיעור הגברים המעשנים שדיווחו על צריכה של למעלה מ- 20 סיגריות ביום היה גבוה פי

·          2.4 בערבים ( 22.2%) בהשוואה ליהודים ( 9.3% ) בעוד ששיעור הדיווח על צריכה של

·         פחות מ- 10 סיגריות ביום היה נמוך פי 1.5 בערבים ( 23.7% ) בהשוואה ליהודים (( 35.0%  

·          שיעור הנשים המעשנות שדיווחו על צריכה של למעלה מ- 20 סיגריות היה גבוה פי 2.4 בערביות ( 9.7% ) בהשוואה ליהודיות ( 4.1% ) בעוד ששיעור הדיווח על צריכה של פחות מ- 10 סיגריות ביום היה נמוך פי 1.3 בערביות (  38.7%)   בהשוואה ליהודיות  ( 51.4%  ).

·          בכלל האוכלוסייה נצפו שיעורי עישון נמוכים יותר במרואיינים בעלי השכלה גבוהה

·         ( 17.0% ) בהשוואה לבעלי השכלה בינונית ונמוכה  29.7%  ) ו- 31.5% , בהתאמה(., מגמה דומה נצפתה בכל קבוצות האוכלוסייה.

·           הגיל הממוצע )בשנים( להתחלת עישון סיגריות במרואיינים המעשנים בהווה או

·         במרואיינים שעשנו בעבר היה 18.4 בגברים יהודים ו- 20.0 בנשים יהודיות,  19.6

·         בגברים ערבים ו- 25.8 בנשים ערביות.

·           שיעור העישון בגברים בישראל 25.3%  ) ) גבוה מהממוצע הכולל במדינות  ה OECD - (שיעור של 22.5%)    

·          שיעור העישון בנשים בישראל (15.0% ) גבוה במעט מהממוצע הכולל  במדינות ה-OECD (שיעור של  13.9% בלבד)  

·          1.8% מהמרואיינים דיווחו על שימוש בסיגריה אלקטרונית ו/או אייקוס, 3.1% בגברים ו   0.5%  בנשים. שיעור השימוש בקרב ערבים היה גבוה יותר מהשיעור ביהודים

·           מתוצאות סקר שביצע מכון ברוקדייל במהלך חודש מארס 2020 בקרב 1,500 יהודים       בני 64-20 ) כולל חרדים( עולה כי מקרב המעשנים 36% (N=297) דיווחו שהם מעשנים יותר מן הרגיל, וכן נמצאה עלייה של כ- 12% בהרגלי העישון בנוכחות בני הבית, שמשמעותה עלייה בחשיפה לעישון כפוי.

לדו"ח המלא

בתגובה לדו"ח פרסמה החברה לגמילה מעישון ההודעה הבאה:

נזקי העישון לבריאות הציבור לא נעצרים בגלל הקורונה

החברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון ואיגוד רופאי בריאות הציבור מההסתדרות הרפואית בישראל והאגודה למלחמה בסרטן, מברכים על פרסום דוח שר הבריאות על העישון בישראל לשנת 2019. הדוח מראה שלמרות הצעדים שמדינת ישראל נקטה, לא נצפתה ירידה בשיעורי העישון בישראל, ועדיין כ- 20% מהאוכלוסייה מעשנים.

חשוב וחיוני למנף את ההישג הדרמטי של המאבק בעישון במדינת ישראל שבא לידי ביטוי בתיקון לחוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון

שהושג על ידינו בשיתוף פעולה הדוק עם חברי כנסת  וקואליציית הארגונים הפועלים למניעת עישון. תיקון חשוב שאושר בסוף שנת 2018.

חשוב להמשיך בצעדים המוכחים כיעילים למיגור אחד מגורמי המוות והתחלואה המשמעותיים ביותר בישראל, צעדים הכוללים: מיסוי מוצרי סיגריות אלקטרוניות

והמשך העלאת מיסים על מוצרי טבק העלאת גיל המכירה של מוצרי טבק עישון ל- 21 שנים, רישוי נקודות המכירה של מוצרי טבק ועישון,  ותיקון הליקויים בחוק הקיים (ביטול החרגת העיתונות מאיסור הפרסום, והוספת אזהרות הכוללות תמונות לאריזות של מוצרי טבק ועישון).

בכל שנה מתים בישראל כ- 8,000 נשים וגברים כתוצאה ישירה מנזקי עישון, כ- 800 מתוכם הם לא מעשנים החשופים לעישון כפוי ומזיק.

מגיפת הקורונה, מוכיחה שוב כי למען בריאות הציבור בישראל, חובה כבר עכשיו להמשיך ולקדם צעדים למניעת התחלת עישון במיוחד בקרב בני נוער וצעירים ולעידוד גמילה מעישון, על מנת להגן על בריאות הציבור בישראל

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<