מאמרי מערכת

היסטרזיס של הקרנית כגורם סיכון להתקדמות גלאוקומה/ פרופ' מרדכי רוזנר

01/09/2013

זיהוי ההתקדמות וקצב ההשתנות מצויים בבסיס הטיפול בגלאוקומה.  המחלה מאופיינת בשינויים פרוגרסיביים בעצב הראייה המלווה באיבוד תפקודי במהלך הזמן, אך קיימת שונות בקצב השינוי באנשים שונים. הערכת קצב התקדמות המחלה יחד עם הערכת תוחלת החיים ותופעות הלוואי של הטיפולים יכולה לעזור לרופאים להתאים את הטיפול כך שתימנע פגיעה פונקציונאלית במהלך חיי המטופלים.  זיהוי גורמי הסיכון הבסיסיים להתקדמות המחלה יעזור לקלינאי לזהות את החולים עם סיכון גבוה להידרדרות ולפגיעה תפקודית. לחץ תוך עייני מוגבר נחשב כגורם הסיכון העיקרי למחלה וקשר ישר בין רמת הלחץ התוך עייני והתקדמות הגלאוקומה הוכח במחקרים רבים. לאחרונה מוסבת תשומת הלב לגורמי סיכון נוספים כמו עובי הקרנית המרכזית. התוצאות של ה- Ocular Hypertension Treatment Study ומה-  Early Manifest Glaucoma Trial מציעות שעיניים עם קרניות דקות מצויות בסיכון מוגבר להתפתחות ולהידרדרות גלאוקומה. למרות שהקשר בין עובי הקרנית המרכזית ובסיכון להידרדרות עלול לנבוע מארטיפקט של מדידת הלחץ, קיימות ספקולציות שעובי הקרנית המרכזית הינו גורם סיכון בלתי תלוי עבור גלאוקומה. זה יכול לנבוע מקשר בין עובי הקרנית לבין תכונות מבניות של לובן העין באזור ראש עצב הראייה, אם כי קשר כזה לא הוכח בבדיקות היסטולוגיות. בנוסף לעובי, תכונות ביומכניות נוספות של הקרנית הוצעו כגורמי סיכון נוספים של גלאוקומה, כמו היסטרזיס של הקרנית – corneal hysteresis (CH). היסטרזיס של הקרנית הינו מדד של viscoelastic damping של הקרנית שנתן להערכה על ידי תגובת הקרנית לדפורמציה הנגרמת על ידי משב אויר. בדיקה כזו נכללת באפשרויות של מכשיר בדיקה מסחרי - Ocular Response Analyzer (ORA) תוצרת Reichert Instruments, Depew, NY. היכולת של הקרנית להתנגד לדפורמציה מבטאת כנראה את הרכב המטריקס החוץ-תאי שלה, אשר מניחים שמבטא גם את הרכב המטריקס החוץ תאי של רקמות העין האחוריות הקשורות לנזק גלאוקומטוטי, כמו הלמינה קריברוזה ובלובן הפרי-פפילרי. עין עם קרנית הניתנת לדפורמציה רבה יותר עשויה להיות עם דיסקה רגישה יותר לנזק מלחץ תוך עייני. בשני מחקרים הראו שמדידות של היסטרזיס של הקרנית היו בהתאמה עם סיכון מוגבר של התקדמות גלאוקומה כפי שנקבעה לפי הערכה רטרוספקטיבית של הגיליונות הרפואיים, ושערכים נמוכים של היסטרזיס של הקרנית היו בהתאמה עם התקדמות מהירה יותר של הגלאוקומה. בשני מחקרים אלה לא נמדד היסטרזיס של הקרנית בתחילת המחקר אלא בנקודת זמן כלשהי במהלך המעקב, או לאחר שכבר תועדה הידרדרות במצב הגלאוקומה. לכן, לא ניתן לקבוע לפי נתונים אלה אם הקשר בין היסטרזיס הנמוך של הקרנית להתקדמות הגלאוקומה אכן מבטא סיבה ותוצאה. לפי נתונים אלה לא ניתן לדעת אם ההיסטרזיס הנמוך הינו התוצאה של הנזק הגלאוקומטוטי המתקדם או של הטיפול בגלאוקומה או שהוא גורם הסיכון להתקדמות הגלאוקומה.  המטרה של המחקר הנוכחי הייתה לברר את התפקיד של היסטרזיס של הקרנית כגורם סיכון להתקדמות גלאוקומה באוכלוסיית חולים עם גלאוקומה שמצויים במעקב פרוספקטיבי. מדידות היסטרזיס של הקרניות בוצעו בעת הגיוס למחקר ובוצע עליהם מעקב לאורך זמן.

המחקר בוצע על ידי חוקרים מקליפורניה טייוואן וברזיל, מ- Hamilton Glaucoma Center  ומחלקת העיניים של אוניברסיטת קליפורניה בסאן דיאגו קליפורניה, מחלקת העיניים של האוניברסיטה הפדרלית של סאן פאולו בסאן פאולו, ברזיל, מחלקת העיניים של  Taipei Veterans General Hospital, Taipei, Taiwan, ומחלקת העיניים של בית הספר לרפואה של National Yang-Ming

University, Taipei, Taiwan. מטרת המחקר הייתה להעריך את תפקיד היסטרזיס של הקרנית כגורם סיכון לקצב הידרדרות שדות הראיה באוכלוסיית חולים עם גלאוקומה שנמצאים במעקב פרוספקטיבי. במחקר נכללו 114 עיניים של 68 חולים עם גלאוקומה שנמצאו במעקב ממוצע של 4 שנים. בעיניים אלה בוצעו בממוצע 7 מדידות של שדה ראייה במהלך המעקב. בעת הגיוס למחקר בוצעה מדידה של היסטרזיס של הקרנית. הערכת ההידרדרות בשדות הראייה נעשתה בעזרת שימוש ב- visual field index (VFI). התוצא העיקרי היה ההשפעות של היסטרזיס של הקרנית, הלחץ התוך עייני ועובי הקרנית המרכזית על הידרדרות בשדות הראייה לאורך הזמן. בבדיקה עם משתנה אחד נמצא שלהיסטרזיס של הקרנית יש השפעה משמעותית על קצב הידרדרות שדות הראיה לאורך זמן. כל 1 מ"מ כספית בו היסטרזיס היה נמוך יותר היה שקול כנגד קצב מהיר יותר של הידרדרות שדות הראיה ב- 0.25 אחוז לשנה. בבדיקה מרובת-משתנים נמצא שההשפעה של הלחץ התוך עייני על קצב הידרדרות שדות הראייה הייתה תלויה במידת היסטרזיס של הקרניות. העיניים עם לחץ גבוה והיסטרזיס נמוך היו בסיכון מוגבר להיות עם קצב הידרדרות רב יותר של שדות הראיה. היסטרזיס של הקרניות הייתה השפעה רבה יותר מאשר לעובי מרכז הקרנית.

מסקנת החוקרים היא שמדידות היסטרזיס של הקרניות היו כרוכות באופן משמעותי בסיכון של הידרדרות הגלאוקומה. העיניים עם היסטרזיס נמוך היו עם הידרדרות מהירה יותר של שדות הראייה מאשר אלה עם היסטרזיס גבוה. הממצאים הראו שה היסטרזיס של הקרנית הינו גורם חשוב שיש להתחשב בו בעת הערכת הסיכון להידרדרות בחולי גלאוקומה.

Medeiros FA, Meira-Freitas D, Lisboa R, Kuang TM, Zangwill LM, Weinreb RN:

Corneal Hysteresis as a Risk Factor for Glaucoma Progression: A Prospective Longitudinal Study.

Ophthalmology 2013;120:1533-1540.  

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<