מאמרי מערכת

סיבוכים בעיניים של ילדים עם סוכרת / פרופ' מרדכי רוזנר

27/12/2015

סוכרת מהווה גורם ידוע לבעיות עיניים מרובות במבוגרים, הכוללות רטינופתיה סוכרתית, בצקת מקולרית, ירוד, שינויים ברפרקציה, ופזילה שיתוקית הנובעת מבעיה מיקרווסקולרית.

רטינופתיה סוכרתית ובצקת מקולרית עשויים להידרדר ולגרום לעיוורון ב- 12000 עד 24000 חולים חדשים מידי שנה בארצות הברית. אי לכך סוכרת הינה הגורם המוביל כסיבה לעיוורון במבוגרים בגיל 20 עד 75 בארצות הברית. כיון שהוכח שהאבחנה והטיפול המוקדמים בבצקת מקולרית סוכרתית וברטינופתיה סוכרתית שיגשוגית בחולי סוכרת מקטינים את הסיכון לאיבוד ראייה בינוני או קשה, יש צורך במאמץ למסד מנגנונים לביצוע בדיקות סקירה שיזהו מחלה סימפטומטית שיש לה טיפול יעיל.  ההנחיות הנוכחיות של האקדמיה האמריקאית לרפואת עיניים מעודדות בדיקות סקירה מידי שנה לכל החולים עם סוכרת TYPE 1 החל מחמש שנים לאחר אבחון הסוכרת. הגיל בעת אבחנה של סוכרת בילדים ושכיחות סוכרת בילדים אינם ברורים היטב, ובספרות יש דיווחים שונים. גם המידע על מועד ההתחלה ועל השכיחות של סיבוכים בעין הנובעים מסוכרת בילדים לוקה בחסר.

ממצאים מ- Diabetes Control and Complications Trial)  DCCT) מראים שאיזון אינטנסיבי של סוכר בגיל 13 עד 17 שנים בחולים עם סוכרת TYPE 1  מפחיתים את הסיכון להתפתחות רטינופתיה סוכרתית ב- 53 אחוזים. נראה שהסיכון להתפתחות רטינופתיה סוכרתית עם הגדלת משך הסוכרת, אם כי מחקר אחד על סוכרת בילדים צעירים הראה שהתפתחות סוכרת בילדים בגיל צעיר מחמש שנים עשוי להגן בפני התפתחות רטינופתיה סוכרתית. עוד פחות ידוע על הסיכון להתפתחות רטינופתיה סוכרתית ועל השכיחות שלה בילדים עם סוכרת TYPE 2, שמספרם הולך וגדל. כיון שהמידע על גיל ההתחלה ועל שכיחות הסיבוכים בעיניים הנובעים מסוכרת בילדים, לא ברורה היעילות של בדיקת עיניים שנתית בילדים. המחקר הנוכחי נועד לברר את השכיחות של פתולוגיה עינית הנובעת מסוכרת בילדים, הכוללת רטינופתיה סוכרתית, ירוד, הפרעה רפרקטורית גבוהה ופזילה, ואת הגיל שבו הם מופיעים. החוקרים ניסו גם לזהות גורמי סיכון אפשריים עבור מחלה עינית כדי שאפשר יהיה לעדכן על בסיס התוצאות ועל בסיס הספרות העדכנית את התכניות לבדיקות סקר עבור ילדים אסימפטומטיים עם סוכרת.

החוקרים היו מבית החולים לילדים של פילדלפיה וממכון העיניים ע"ש שייה, המסונף לבית הספר לרפואה ע"ש פרלמן של אוניברסיטת פנסילבניה בפילדלפיה שבפנסילבניה. המחקר היה רטרוספקטיבי וכלל ילדים צעירים מ- 18 שנים עם סוכרת TYPE 1 או TYPE 2 שנבדקו במשך תקופה של 4 שנים. כל הילדים עברו בדיקת עיניים מלאה שכללה פונדוסקופיה עם אישונים מורחבים ורפרקציה ציקלופלגית. בוצעה סקירת ספרות כדי לזהות את הגיל הצעיר ביותר ואת משך הסוכרת הקצר ביותר לפני אבחנה של רטינופתיה סוכרתית. התוצא העיקרי היה שכיחות רטינופתיה סוכרתית, ירוד, הפרעה גבוהה של רפרקציה ופזילה.

אותרו 370 ילדים שהיו חולים בסוכרת בממוצע במשך 5.2 שנים. גילם היה בין שנה ל- 17.5 שנים (גיל ממוצע 11.2 שנים) והם עברו 693 בדיקות. באף אחד מהם לא נמצא רטינופתיה סוכרתית. ל- 12 ילדים היה ירוד וחמישה מהם היו צריכים ניתוח ירוד. כל הילדים עם הירוד אובחנו בבדיקות בגלל ירידה בחדות הראיה ולא בבדיקות סקר בגלל הסוכרת. ל- 19 ילדים הייתה פזילה ורק באחד מהם הפזילה נבעה משיתוק מסיבה מיקרווסקולרית. ל- 41 ילדים הייתה הפרעת רפרציה גבוהה. לא נמצאה כל התאמה בין מצבים אלה לבין משך הסוכרת או מידת האיזון שלה. בסקירת הספרות נמצא שהגיל הצעיר ביותר של חולה עם רטינופתיה סוכרתית חמורה הוא 15 שנים, ומשך הסוכרת הקצר ביותר לפני התפתחות רטינופטיה סוכרתית הוא 5 שנים. מסקנת החוקרים היא שרטינופתיה סוכרתית היא נדירה בקרב ילדים עם סוכרת, ללא קשר למשך המחלה ולמידת איזון הסוכרת.

בהתבסס על הממצאים של המחקר ושל סקירת הספרות הומלץ לבצע בדיקות סקר לזיהוי רטינופתיה סוכרתית בחולי סוכרת TYPE 1 החל מגיל 15 שנים או כעבור 5 שנים מאבחנת הסוכרת, אלא אם נמצא  על ידי אנדוקרינולוג קיום סיכון חריג. הסיבוכים האחרים של סוכרת יתגלו בבדיקות סקר שגרתיות לאמבליופיה בילדים.

Geloneck MM, Forbes BJ, Shaffer J, Ying GS, Binenbaum G

Ocular Complications in Children with Diabetes Mellitus

Ophthalmology 2015;122:2457-2464

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<