מאמרי מערכת

הקשר בין הפרעת תשבורת לגלאוקומה / פרופ' מרדכי רוזנר

26/01/2016

גלאוקומה מתייחסת לקבוצת הפרעות בעיניים המלווה בנאורופטיה אופטית פרוגרסיבית.  גלאוקומה מהווה את הגורם השני בשכיחותו לעיוורון בעולם כולו. גורמי הסיכון הידועים כוללים  גיל מתקדם, גזע שחור, היסטוריה משפחתית, ויתר לחץ תוך עייני. מספר מחקרים גדולים שבוצעו דיווחו על שכיחות מוגברת של גלאוקומה פתוחת זווית ראשונית, שהינה סוג הגלאוקומה השכיח ביותר, בקרב קצרי ראייה, בהשוואה לאנשים שאינם קצרי ראייה, דבר שיכול לרמוז על קשר בין הפרעת רפרקציה לפתוגנזה של גלאוקומה. אולם מהותו של קשר כזה עדיין לא מובן. אנשים עם קוצר ראייה אקסיאלי, עשויים להיות עם תמיכה חלשה יותר של הסקלרה באזור עצב הראייה, דבר שעשוי לרגישות מוגברת של העצב לנזק גלאוקומטוטי. במחקרים מסוימים נמצא שבעיניים קצרות ראייה הלחץ התוך עייני היה מוגבר מעט ועובי הקרנית המרכזית היה דק יותר מאשר בעיניים אמטרופיות והיפראופיות. אם קוצר ראייה גורם להגברת הסיכון של התפתחות גלאוקומה פתוחת זווית בגלל תמיכה מופחתת של הסקלרה, או לחץ תוך עייני מוגבר, או שניהם יחד, היא עשויה להוות גורם סיכון גם לצורות אחרות של גלאוקומה ולא רק לגלאוקומה פתוחת זווית. בהשוואה לאנשים ממוצע אירופאי, אנשים ממוצא אפריקאי הינם בעלי סיכון גבוה יותר לפתח גלאוקומה פתוחת זווית, בעוד שליפנים יש שכיחות מוגברת של גלאוקומה עם לחץ תקין. בנוסף לכך, באוכלוסיות מסוימות ממזרח אסיה, יש נטייה מוגברת להתפתחות גלאוקומה סגורת זווית אם כי הסיבות לשינויים אלה בין הגזעים אינן ידועות. הקשר בין הפרעת רפרקציה לבין הסיכון לפתח את תתי הסוגים השונים של גלאוקומה בגזעים שונים ובקבוצות אתניות שונות איננו ברור.

המטרה של המחקר הנוכחי היא להעריך את הקשר בין הפרעות רפרקציה לבין השכיחות של גלאוקומה לסוגיה, במיוחד גלאוקומה סגורת זווית ראשונית, צורות שונות של גלאוקומה פתוחת זווית הכוללת גלאוקומה פתוחת זווית ראשונית, גלאוקומה עם לחץ נורמלי, גלאוקומה פיגמנטרית וגלאוקומה עם פסאודואקספוליאציה, וכן יתר לחץ תוך עייני ללא נזק גלאוקומטוטי. המחקר התבסס על נתונים מ- 437438 מטופלים באזור צפון קליפורניה בגיל 35 או יותר, אשר עברו בדיקת רפרקציה בתקופת המחקר שהייתה בין 2008 ל-2014. בנוסף, נבדק אם הקשר בין הפרעת התשבורת לבין שכיחות הגלאוקומה מושפעת על ידי הגזע או המוצא האתני. מחקרים שבוצעו לאחרונה הראו שכיחות מוגברת של קוצר ראייה בגילאים הצעירים בכל העולם, כולל בארצות הברית, ולכן חשוב להבין איך הפרעת התשבורת משפיעה על הסיכון לפתח גלאוקומה.

החוקרים היו מקליפורניה, ממחלקת המחקר ב- Kaiser Permanente Northern California , ממחלקת האפידמיולוגיה של בית הספר לרפואת הציבור של אוניברסיטת קליפורניה בברקלי, ממחלקת העיניים של Redwood City Medical Center, Kaiser Permanente Northern California , מבית הספר לאופטומטריה של אוניברסיטת קליפורניה בברקלי, מהמכון לגנטיקה הומנית ומהמחלקה לאפידמיולוגיה וביו-סטטיסטיקה של אוניברסיטת קליפורניה בסן פרנציסקו.

אותרו 34040 חולים בגלאוקומה או בעלי יתר לחץ תוך עייני, ו- 403398 נבדקים ללא גלאוקומה, ששמשו כקבוצת הביקורת. חולי הגלאוקומה חולקו לגלאוקומה סגורת זווית ראשונית, גלאוקומה פתוחת זווית ראשונית, גלאוקומה עם לחץ נורמלי, גלאוקומה פיגמנטרית, גלאוקומה עם פסאודואקספוליאציה וכן יתר לחץ תוך עייני. הפרעת התשבורת הוצגה כאקויולנט ספירי רציף ולפי קטגוריות. נעשה שימוש ברגרסיה לוגיסטית כדי להעריך את הקשר בין התשבורת ושכיחות הגלאוקומה באופן כללי ובכל גזע או קבוצה אתנית. התוצא העיקרי היה הקשר בין הפרעת התשבורת לבין סוגי הגלאוקומה.

נמצא שבקרב קבוצת הביקורת האקויולנט הספירי היה מינוס 0.59. כל ירידה בדיופטר אחד באקויולנט הספירי הייתה כרוכה  בירידה של 22 אחוזים בסיכוי לגלאוקומה סגורת זוית ראשונית ובהגדלה של הסיכוי לגלאוקומה פתוחת זווית לסוגיה: הגדלת הסיכוי ב- 1.23 אחוז עבור גלאוקומה של פיזור פיגמנט, ב- 1.07 אחוז עבור גלאוקומה עם פסאודואקספוליאציה, ו- 1.05 עבור יתר לחץ תוך עייני. בנוסף לכך נמצא קשר הדוק יותר בין קוצר ראייה לגלאוקומה פתוחת זווית ראשונית בין הלבנים שאינם היספנים ובין קוצר ראיה לגלאוקומה עם לחץ נורמלי בקרב האסיאנים והלבנים שאינם היספנים.

מסקנת החוקרים היא שקוצר ראייה קשורה לשכיחות מוגברת של כל צורות הגלאוקומה פתוחת הזווית ויתר לחץ תוך עייני, בעוד שהיפראופיה קשורה בהגברה משמעותית של שכיחות גלאוקומה סגורת זווית ראשונית. למרות שקוצר ראייה גבוה הינו גורם סיכון חזק לגלאוקומה לסוגיה, לקוצר ראיה נמוך ובינוני אין השפעה משמעותית על הסיכון לפתח גלאוקומה. יש הבדלים קלים בין המינים בקשר שבין קוצר ראייה לבין גלאוקומה פתוחת זווית ראשונית ויתר לחץ תוך עייני.

Shen L, Melles RB, Metlapally R, Barcellos L, Schaefer C, Risch N, Herrinton LJ, Wildsoet C, Jorgenson E

The Association of Refractive Error with Glaucoma in a Multiethnic Population

Ophthalmology 2016;123:92-101

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<