מאמרי מערכת

האם הטיפולים המקובלים בניוון מקולרי מחמת גיל מבוססים על סקירות שיטתיות של הספרות / פרופ' מרדכי רוזנר

01/05/2016

הניוון המקולרי מחמת גיל הינו הגורם המוביל לאיבוד ראייה חמור באנשים שגילם גבוה מ- 65 שנים בארצות המתועשות. מחלה זו מתחלקת לשני סוגים בסיסיים: הסוג הנאווסקולרי – הרטוב והסוג שאיננו נאווסקולרי – היבש. הניוון המקולרי מחמת גיל הרטוב מאופיין בנאווסקולריזציה של הדמית, כאשר יצירת כלי הדם הלא נורמליים מובילה לבצקת מתחת ובתוך הרשתית, דימומים, פיברוזיס ושילובים שלהם, הגורמים לירידה מהירה של חדות הראייה המרכזית. בניוון המקולרי מחמת גיל היבש איבוד חדות הראיה מתקדם באיטיות במשך שנים ונובע מאובדן הדרגתי של פוטורצפטורים ויצירת אטרופיה גאוגרפית. בהיעדר טיפול יעיל, החולים עם אטרופיה מקולרית מחמת גיל יבשה, נמצאים לרוב במעקב במטרה לזהות ולטפל בהתפתחות של ניוון נאווסקולרי. במשך שנים רבות, פוטוקואגולציה על ידי לייזר הייתה הטיפול היחיד עבור ניוון מקולרי נאווסקולרי. בתקופה זו חקרו אפשרויות טיפולות אחרות כמו הקרנה, טיפול באינטרפרון a, וטיפול פוטודינמי. מבין אפשרויות טיפוליות אלה הטיפול הפוטודינמי הוכר כיעיל באפריל 2000. לאחרונה הטיפולים מבוססים על ניטרול פקטורי הגדילה האווסקולריים VEGF על ידי הזרקות של נוגדנים – bevacizumab, פרגמנטים של נוגדנים – ranibizumab או fusion proteins כמו aflibercept לתוך הזגוגית של העין, הפרו לטיפול המקובל בניוון מקולרי רטוב.

סקירות שיטתיות - סיסטמתיות הן סיכומים של העדויות המוכחות הטובות ביותר הקיימות כדי לענות על שאלה, שהושגו בשיטה מוגדרת על פי קריטריונים שנקבעו מראש. מכיוון שסקירות שיטתיות תומכות בהנחיות לטיפול קליני מבוסס הן צריכות להיות נכונות ועם סיכון מועט להטיה. הדבר איננו כך אם מחברים של סקירות כאלה הינם בעלי ניגוד אינטרסים, או כאשר מחקרים שונים מבוססים על אותם נתונים.

השיטה הטובה ביותר להחלטה על הנחיות לטיפול קליני כוללת אינטגרציה של הסקירות השיטתיות הטובות שנכתבו על הנושא. המטרות של המחקר הנוכחי היו לזהות את כל הסקירות השיטתיות שנכתבו על טיפול בניוון מקולרי מחמת גיל, להעריך את אמינותן ולמפות את הטיפולים הקליניים שהתקבלו בעקבות הסקירות השיטתיות האלה.

החוקרים היו מהמחלקה האפידמיולוגית של Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, Maryland וממרפאת העיניים של אוניברסיטת פלורנץ באיטליה. השאלה העיקרית שנשאלה הייתה האם המסקנות של הסקירות השיטתיות בנושא טיפול בניוון מקולרי מחמת גיל מיושמות בהנחיות לטיפול קליני. מאגרי המידע נסקרו עד לתאריך 6 מאי 2014. שני חוקרים עברו על החומר באופן נפרד כדי לבחור את העבודות המתאימות. סקירות נבחרו כמתאימות אם עמדו במדדים שנקבעו כמו התבססות על חיפוש נרחב, קביעה שיטתית של איכות החקרים שנכללו בהן, ומסקנות המבוססות על התוצאות. בשיטה זו אותרו 1570 סקירות שיטתיות. מתוכם 47 ענו על המדדים שנקבעו. 33 סקירות המהוות 70 אחוזים מהם, הוגדרו כאמינות. נמצא שמתוך 35 המלצות טיפוליות, רק חמישה עשר התבססו על סקירה שיטתית אמינה, אולם רק המלצה טיפולית אחת ציטטה סקירה שיטתית אמינה של התערבות טיפולית. עבור עשרים המלצות לטיפולים לא נמצאה כל סקירה שיטתית אמינה.

מסקנת החוקרים הייתה שטיפולים רבים בניוון מקולרי מחמת גיל נתמכים בסקירות שיטתיות אמינות. מאידך זוהו המלצות טיפוליות לא מעטות שאין להן תמיכה בסקירות שיטתיות אמינות. הם מציעים למפות המלצות טיפוליות כדי להאיר את השטחים בהם יש צורך לחפש הוכחות נוספות לטיפול.


Lindsley K, Li T, Ssemanda E, Virgili G, Dickersin K

Interventions for Age-Related Macular Degeneration

?Are Practice Guidelines Based on Systematic Reviews

Ophthalmology 2016;123:884-897

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<