מאמרי מערכת

השכיחות של נאווסקולריזציה של הדמית בקצרי ראייה בארצות הברית / פרופ' מרדכי רוזנר.

30/08/2016

קוצר ראייה הינו מצב שכיח בארצות הברית  אשר לרוב דורש רק תיקון באמצעות משקפיים או ניתוח רפרקציה. אולם, לחלק מהמקרים עם קוצר ראייה יש קוצר ראייה גבוה והם עשויים לפתח קוצר ראייה פרוגרסיבי גבוה עם שינויים דגנרטיביים בפונדוס:  lacquer cracksואטרופיה כוריורטינלית משניים להתארכות העיניים. סיבוך משמעותי של קוצר ראייה גבוה ושל קוצר ראייה גבוה פרוגרסיבי הינו נאווסקולריזציה כורואידלית הגורמת להידרדרות חריפה של חדות הראייה המרכזית  שהופכת לפגיעה קבועה בראייה. השכיחות של נאווסקולריזציה משתנה במחקרים שונים וההבנה של הנטל הכלכלי שהיא גורמת איננה ברורה, במיוחד בארצות הברית. ההערכות האפידמיולוגיות של נאווסקולריזציה כורואידלית בעיניים עם קוצר ראייה בארצות הברית הן מלפני 20 שנים ולרוב לא מבוססות על מחקרים מבוססי אוכלוסייה. במחקר מבוסס אוכלוסייה שכלל את כל קבוצות הגיל נמצא ששכיחות Fuchs’ spots , שהמהווה עדות לנאווסקולריזציה בעבר, בעיניים שאורכן 26.5 מ"מ או יותר, היה 5.2 אחוזים. בנוסף לכך נמצא ש- Fuchs’ spots היו שכיחים יותר בקרב נשים ובקרב נבדקים שגילם 40 שנה או יותר. במחקר רטרוספקטיבי של 308 עיניים עם עדות לקוצר ראייה פתולוגי ב- 202 חולים בכל הגילים, נמצאה עדות לנאווסקולריזציה תת-רשתית בקרב 5.2 אחוזים. מחוץ לארצות הברית, ההערכות האפידמיולוגיות של נאווסקולריזציה כורואידית בעיניים עם קוצר ראייה, משתנות ממחקר למחקר ומאוכלוסייה לאוכלוסייה. השכיחות של נאווסקולריזציה כורואידית בעיניים עם קוצר ראייה פתולוגי הייתה בין 1.5 אחוז ל- 11.3 אחוזים. האחוזים הגבוהים ביותר דווחו באוכלוסיות יפניות. למרות שהמוצא האתני השונה עשוי להיות ההסבר לשינויים בשכיחות של נאווסקולריזציה כורואידית בעיניים עם קוצר ראייה באוכלוסיות השונות, נראה שיש השפעה גם לשונות בהגדרות של קוצר ראייה פתולוגי במחקרים השונים. במחקר בו בוצעה אקצטפולציה של שכיחות נאווסקולריזציה כורואידית בעיניים עם קוצר ראייה באוכלוסייה המבוגרת הכללית באוסטרליה ובסין בהתבסס על ה- Blue Mountain Eye Study ועל ה- Beijing Eye Study , השכיחויות שנמצאו היו 0.05 אחוזים ו- 0.04 אחוזים בהתאמה. בנוסף לאלה, מחקר שבוצע לאחרונה בקנדה הראה ששכיחות נאווסקולריזציה כורואידית בעיניים עם קוצר ראייה באוכלוסייה הקנדית המבוגרת הייתה 0.084 אחוזים.

המטרה העיקרית של המחקר הנוכחי הייתה להעריך את השכיחות של קוצר ראייה גבוה, של קוצר ראייה גבוה פרוגרסיבי ושל נאווסקולריזציה כורואידית בעיניים עם קוצר ראייה במבוגרים בארצות הברית בהתבסס על שלושה בסיסי נתונים לאומיים: ה- National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) , ה-  US Population Censusוה- American Academy of Ophthalmology’s (AAO’s) Intelligent Research in Sight (IRIS) Registry .

החוקרים היו מארצות הברית - מקליפורניה וממרילנד: ממחלקת העיניים של אוניברסיטת קליפורניה ב- Davis Medical Center , מ- Genentech, Inc בדרום סן פרנציסקו, מהאגף לאפידמיולוגיה של National Eye Institute , ומהאקדמיה האמריקאית לרפואת עיניים. במחקר נכללו נבדקים בגיל 18 שנים או יותר, אשר השתתפו ב- National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) או שנראו במרפאות שהשתתפו ב- American Academy of Ophthalmology’s Intelligent Research in Sight (IRIS) Registry . נבדקו הנתונים שנאספו מ- 2005 עד 2008 כדי לקבוע את השכיחות של קוצר ראייה גבוה בארצות הברית. בתוצאה של שכיחות זו השתמשו כדי לעשות אקסטרפולציה לגבי מידת קוצר הראייה הגבוה בארצות הברית על פי ה- US Population Census (2014) . הנתונים מה- IRIS Registry שימשו לחישוב שיעורי קוצר ראייה גבוה פרוגרסיבי ונאווסקולריזציה כורואידית בעיניים עם קוצר ראייה בקרב אנשים עם קוצר ראייה ברמה של מידת קוצר הראייה. קוצר ראייה גבוה הוגדר כהפרעת רפרקציה של מינוס 6.0 או יותר בעין ימין. קוצר ראייה גבוה פרוגרסיבי הוגדר כקוצר ראייה גבוה על פי ה- International Classification of Diseases, 9th revision, Clinical Modification (ICD-9-CM) code of “360.21: Progressive High (Degenerative) Myopia.” . נאווסקולריזציה כורואידית בעיניים עם קוצר ראייה הוגדרה כקוצר ראייה גבוה עם נאווסקולריזציה כורואידלית/סב-רטינלית על פי ICD-9-CM diagnosis של “362.16: Retinal Neovascularization NOS.” .

התוצאות הראו שבקרב מבוגרים בארצות הברית שגילם 18 שנים או יותר השכיחות של קוצר ראיה גבוה הייתה 3.92 אחוזים, השכיחות של קוצר ראייה גבוה פרוגרסיבי הייתה 0.33 אחוזים, והשכיחות של נאווסקולריזציה כורואידית בעיניים עם קוצר ראייה הייתה 0.017 אחוזים. המשמעות של ממצאים אלה היא שבארצות הברית ב- 2014 היו 9,614,719 מבוגרים עם קוצר ראיה גבוה, 817,829 מבוגרים עם קוצר ראייה גבוה פרוגרסיבי ו- 41,111 מבוגרים עם נאווסקולריזציה כורואידית בעיניים עם קוצר ראייה. מסקנת החוקרים היא שלמרות שמספר החולים עם קוצר ראייה גבוה ועם קוצר ראייה גבוה פרוגרסיבי הינו גדול, שיעור החולים עם נאווסקולריזציה כורואידית בעיניים עם קוצר ראייה הינו קטן והמצב די נדיר.

Willis JR, Vitale S, Morse L, Parke II DW, Rich WL, Lum F, Cantrell RA

The Prevalence of Myopic Choroidal Neovascularization in the United States

Analysis of the IRIS Data Registry and NHANES

Ophthalmology 2016;123:1771-1782

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<