מאמרי מערכת

האנדותל של הקרנית בחולים עם אובאיטיס קדמית / פרופ' מרדכי רוזנר.

30/08/2016

מגוון שינויים עשויים להופיע בחולים עם אובאיטיס, שכוללים  band keratopathy ,  הידוקים בין הקשתית לקרנית, ומשקעים על שטח הפנים הפנימי של הקרנית - keratic precipitates . דלקת סטרומלית מאפיינת קרטו-אובאיטיס הרפטית. בצקת קרנית עשויה להתפתח בחולי אובאיטיס במצבים מסוימים כמו כאשר יש עלייה ניכרת של לחץ תוך עייני או איבוד משמעותי  של תאי אנדותל כתוצאה מאנתליטיס הרפטי. במצבים אחרים בצקת קרנית הינה סיבוך לא שכיח של אובאיטיס, אך ההשפעות התת-קליניות של דלקת כרונית על האנדותל אינן ברורות. בעקבות תוצאות מעבדתיות משערים שיש סיכון לנזק לתאי אנדותל כתוצאה מתגובות דלקתיות תוך עיניות המתווכות על ידי ציטוקינים דלקתיים במי הלשכה הקדמית או בעקבות שקיעת keratic precipitates על האנדותל. קיימים מספר דיווחים קליניים המתארים שינויים בתאי האנדותל בחולים עם אובאיטיס, אך מספר המקרים הכלולים בכל דווח הוא קטן, המעקב מוגבל וגורמי הסיכון שהתפתחות שינויים אלה, לא נבדקו היטב. דלקת תוך עינית קבועה או חמורה מלווה פעמים רבות גם בסיבוכים אחרים, כמו ירוד משני, או גלאוקומה משנית, המצריכים התערבות ניתוחית. עבור חולים כאלה עשוי להיות סיכון מוגבר להתפתחות דקומפנסציה של הקרנית כסיבוך ניתוחי אם האנדותל כבר פגוע לפני הניתוח. במטרה לבדוק נושא זה, בוצע המחקר הנוכחי של צפיפות תאי האנדותל של הקרנית והמאפיינים המורפולוגיים שלו בקבוצה הטרוגנית של חולי עם היסטוריה של דלקת של הלשכה הקדמית. בנוסף לכך נבדקו מדדים אשר עשויים להיות מעורבים בסיכון מוגבר להתפתחות הפרעות באנדותל בחולים עם אובאיטיס.

החוקרים היו מאוניברסיטת קליפורניה בלוס אנגלס UCLA , קליפורניה, מהמרכז למחלות דלקתיות של העין, משירות הקרנית והגלאוקומה של מחלקת העיניים של בית הספר לרפואה על שם דוד גפן. במחקר השתתפו 52 חולים עם 84 עיניים עם היסטוריה רפואית של דלקת תוך עינית של הלשכה הקדמית בעין אחת או בשתי העיניים. צפיפות תאי האנדותל והשינויים המורפולוגיים בהם נבדקו על ידי מיקרוסקופ ספקולרי, כאשר עובי הקרנית המרכזית נמדד באמצעות פכימטריה של אולטרסאונד. התוצא העיקרי היה צפיפות האנדותל במרכז הקרנית ועובי הקרנית המרכזית.

הממצאים  היו שצפיפות תאי האנדותל במרכז הקרנית נמוכה יותר בעיניים לאחר ניתוחי ירוד ניתוחי גלאוקומה או שניהם יחד. לאחר הוצאת העיניים שעברו ניתוחים, הנתונים עבור העיניים לאחר אובאיטיס הושוו לשתי קבוצות ביקורת של עיניים של אנשים בריאים בגילים תואמים או לעין השנייה של אנשים עם אובאיטיס בעין אחת. צפיפות תאי האנדותל במרכז הקרנית הייתה נמוכה יותר בעיניים עם אובאיטיס לעומת העיניים שבתי קבוצות הביקורת. אחוז ההקסגונליות היה נמוך יותר בקרניות של העיניים עם אובאיטיס בהשוואה לקבוצות הביקורת. בנוגע לעובי הקרנית המרכזית לא נמצא הבדל משמעותי בין העיניין עם אובאיטיס לבין העיניים ללא אובאיטיס. באף אחת מהעיניים לא נמצאה בצקת קרנית קלינית.

מסקנת החוקרים היא שאובאיטיס גורמת לפגיעה באנדותל הקרנית ושדרושים מחקרים לאורך זמן כדי לקבוע את ההשפעה של משך הדלקת על הפגיעה באנדותל, ובמיוחד במצבים שבעקבות אובאיטיס מתבצע ניתוח תוך עייני כמו ניתוח ירוד או גלאוקומה.

Alfawaz AM, Gary N. Holland GN, Yu F, Margolis MS, Giaconi JA, Aldave AJ

Corneal Endothelium in Patients with Anterior Uveitis

Ophthalmology 2016;123:1637-1645

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<