מאמרי מערכת

הערכת ניוון גאוגרפי על ידי תמונות צבע ואוטופלואורסצנציה של הפונדוס / פרופ' מרדכי רוזנר.

30/11/2016

ניוון מקולרי מחמת גיל הינו הגורם העיקרי לעיוורון בארצות המפותחות והגורם השלישי לעיוורון בכל העולם. בארצות הברית ניוון מקולרי מחמת גיל פוגע ב- 1.75 מילון אנשים וצפוי שמספרם יגדל לשלושה מיליון עד 2020. ניוון גאוגרפי הינו השלב הסופי של ניוון מקולרי יבש מחמת גיל והוא עשוי לגרום לפגיעה משמעותית בחדות הראייה. ירידה בשלוש או יותר שורות של חדות הראיה במשך שנתיים  נמצאה ב- 40 אחוזים מהעיניים עם ניוון גאוגרפי וחדות ראייה התחלתית של 20/50 או טובה יותר. המהלך הטבעי של ניוון גאוגרפי נחקר רבות ועד עתה אין כל טיפול מוכח כיעיל עבורו. השינויים בשטח הניוון הגאוגרפי שימשו במחקרים קליניים להערכת טיפול בניוון גאוגרפי. בתחילה השתמשו לצורך מדידת השטח עם הניוון בצילומי צבע סטראוסקופיים של הפונדוס. אמצעי חדש יותר הינו תמונות אוטופלואורסצנציה של הפונדוס, שמאפשרות מדידות מדויקות יותר של מיקום ושטח הניוון. בצילומים כאלה הניוון הגאוגרפי נראה כשטחים כהים בהם יש חוסר של אוטופלואורסצנציה. במחקרים שונים נבדק  קצב גדילת שטח הניוון הגאוגרפי באמצעות בדיקת צילומי צבע של הפונדוס, צילומי אוטופלואורסצנציה או בדיקות OCT . בעקבות בדיקות בצילומי צבע דווח שקצב ההתקדמות הממוצע של ניוון גאוגרפי הוא 2.6 מילימטר מרובע בשנה. מחקר שבדק את קצב התקדמות שטח הניוון הגאוגרפי במהלך 4 שנים באמצעות תמונות צבע גילה גידול של 2.03 מילימטר מרובע בשנה הראשונה, והגדלה של 1.71 מילימטר מרובע לשנה לאחר מכן. מחקר שבדק את ההתקדמות בתמונות אוטופלואורסצנציה מצא קצב התרחבות ממוצע של 1.74 מילימטר מרובע לשנה, ומחקר אחר מצא קצב התקדמות של 1.57 מילימטר מרובע לשנה לפי הערכת תמונות צבע וקצב התקדמות של 1.85 מילימטר מרובע לשנה באמצעות הערכת תמונות אוטופלואורסצנציה. היתרון בתמונות אוטופלואורסצנציה הינו חדות משופרת שמאפשרת קביעה קלה יותר של גבולות האזור המנוון.

ה- Age-Related Eye Disease Study 2 - AREDS2 היה מחקר קליני גדול רב מרכזים שתוכנן לצורך הערכת ההשפעה של תוספי מזון על מהלך הניוון המקולרי מחמת גיל באנשים עם סיכון בינוני עד גבוה להידרדר לניוון מקולרי מחמת גיל מתקדם. למחקר גויסו אנשים עם ניוון מקולרי מחמת גיל בינוני בשתי העיניים או מתקדם בעין אחת. התוצא העיקרי של המחקר היה התפתחות ניוון מקולרי מתקדם, שהוגדר כמעורבות מרכזית של ניוון גאוגרפי או של נאווסקולריזציה. תמונות צבע דיגיטליות של הפונדוס נשלחו לבדיקה במרכז הערכה באוניברסיטת ויסקונסין. במהלך השנה השנייה של המחקר הוספו תמונות אוטופלואורסצנציה לתמונות הצבע. המחקר הנוכחי משווה את התוצאות של הערכת תמונות צבע להערכת תמונות האוטופלואורסצנציה בעיניים של ניוון גאוגרפי.

החוקרים היו מארצות הברית, ממרכז הקריאה של תמונות פונדוס באוניברסיטת ויסקונסין וכן ממרילנד. תמונות האוטופלואורסצנציה נלקחו מתת קבוצה של המשתתפים ב- AREDS2 במשך 5 שנים, שכללה 8070 צילומי צבע של הפונדוס וצילומי אוטופלואורסנציה תואמים של 2202 משתתפים.  צילומי הצבע וצילומי האוטופלואורסצנציה התואמים הוערכו באופן נפרד. התוצאים העיקריים היו קיום ניוון מקולרי, שטחו, גדילתו ומעורבות של מרכז המקולה לפי הצילומים השונים.

הממצאים היו שנצפה היפואוטופלואורסצנציה (המעידה על ניוון גאוגרפי) ב- 2048 ביקורים שהיוו 25.4 אחוזים מכל הביקורים. אחוז ההתאמה לקיום אטרופיה גאוגרפית בשתי טכניקות הצילום היה 43 אחוז בבדיקות הראשוניות ו- 81 אחוז בשנה החמישית כאשר שיעור ההתאמה השתפר עם הזמן. ההבדל הממוצע בשטח הניוון הגאוגרפי בין שתי טכניקות הצילום היה 0.5 מילימטר מרובע, והשטח הגדול יותר היה לפי בדיקות צילומי אוטופלואורסצנציה. קצב ההתרחבות של שטח הניוון הגאוגרפי היה 1.45 מילימטר מרובע לפי תמונות הצבע ו- 1.43 מילימטר מרובע לפי תמונות האוטופלואורסצנציה. לפי תמונות הצבע מרכז המקולה היה מעורב ב- 51 אחוז מהמקרים לעומת 56 אחוז מהמקרים לפי תמונות האוטפלואורסצנציה. המסקנה הייתה שניתן לזהות ניוון גאוגרפי מוקדם יותר באמצעות תמונות אוטופלואורסצנציה, אך בהמשך המעקב שתי שיטות הצילום נותנות תוצאות דומות בנוגע להתקדמות המחלה. שינויים עשויים להימצא בהערכת מעורבות מרכז המקולה והם נובעים כנראה מהפיגמנטציה של מרכז המקולה שחוסמת את האוטופלואורסצנציה.

Domalpally A, Danis R, Agrón E, Blodi B, Clemons T, Chew E, the Age-Related Eye Disease Study 2 Research Group

Evaluation of Geographic Atrophy from Color Photographs and Fundus

Autofluorescence Images

Age-Related Eye Disease Study 2 Report Number 11

Ophthalmology 2016;123:2401-2407

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<