מאמרי מערכת

התוצאה מבחינת חדות הראיה לאחר NAION בחולים עם וללא סוכרת / פרופ' מרדכי רוזנר.

01/05/2017

נאורופתיה אופטית קדמית לא איסכמית NAION  הינה הנאורופתיה החריפה השכיחה ביותר בקרב חולים בגיל מעל 50 שנה ושכיחותה בין 2.3 ל- 10.2 למאה אלף אנשים באוכלוסייה הכללית. השכיחות גבוהה יותר בחולים בעלי סיכון גבוה יותר למחלות אטרוסקלרוטיות. למרות שגורם הסיכון העיקרי נחשב הממצא האנטומי של דיסקה צפופה - crowded disk עם קוטר יחסית קטן ויחס קטן בין השקערורית להיקף של הדיסקה, הימצאות  דיסקה כזו איננה מחויבת לצורך ביצוע האבחנה. נאורופתיה אופטית  קדמית לא איסכמית קורית לרוב בחולים שגילם גבוה מחמישים שנים, אך השכיחות בחולים צעירים יותר הולכת וגדלה, כנראה בגלל הגדלת השכיחות של גורמי הסיכון האטרוסקלרוטיים. השכיחות בחולים עם סוכרת שגילם 65 שנים או גבוה יותר השכיחות של נאורופתיה אופטית קדמית לא איסכמית עשויה להגיע ל- 82 ל- 100000. חושבים שהגורם הינו וסקולרי עם היפופרפוזיה ודיסרגולציה וסקולרית של העורקים הסיליאריים האחוריים, אשר גורמים לאיסכמיה של האקסונים והתנפחות שלהם, ומות של תאי הגנגליון כתוצאה מכך. בנוסף לכך, הבצקת האקסונלית לכשעצמה עשויה לגרום לסינדרום קומפרטמנט משני באזור הלמינה קריברוזה, אשר מחמיר את מידת איבוד תאי הגנגליון של הרשתית.

למרות שלחולי הסוכרת סיכון מוגבר ללקות בנאורופתיה אופטית קדמית לא איסכמית, לא ידוע אם התוצאות מבחינת הראייה שונות מאלה של חולים עם נאורופתיה אופטית קדמית לא איסכמית ללא סוכרת. במחקר המידע על התוצאות מבחינת חדות הראייה של חולי סוכרת עם נאורופתיה אופטית קדמית לא איסכמית שגויסו  למחקר the Ischemic Optic Neuropathy Decompression Trial הראה שסוכרת מהווה גורם מבלבל אפשרי, כאשר תוצאות חדות הראייה בחולים הסוכרתיים היו טובות יותר. מצד שני, למרות רנדומיזציה, מספר גדול יותר של חולי סוכרת היו בקבוצת ה-  “careful follow-up” אשר ככלל היו עם תוצאות טובות יותר מאשר הקבוצה עם הטיפול הניתוחי. שחיכות התחלואה בסוכרת עלתה באוכלוסייה הכללית מאז פורסמו תוצאות ה- the Ischemic Optic Neuropathy Decompression Trial , וגם הטיפול בסוכרת השתנה, כאשר כעת איזון הסוכר מוצלח יותר. בנוסף לכך, על תרופות מסוימות שנמצאות בשימוש לטיפול בסוכרת, כמו הסולפונילאוראה sulfonylureas , דווח שהן בעלות השפעה נאורופרוטקטיבית במודל חיה. כל הסיבות הללו הביאו את החוקרים לבדוק את התוצאות של חדות הראייה בחולי סוכרת שלקו ב- NAION  בהשוואה לחולי NAION  בגיל ומגדר דומים שאינם חולי סוכרת.

החוקרים הם מבית הספר לרפואה של אוניברסיטת John Hopkins בבולטימור, מרילנד, ממחלקות העיניים, הנוירולוגיה והנוירוכירורגיה ומהמרכז לביוסטטיסטיקה שם. המטרות הייתה להשוות את תוצאת חדות הראייה, שכיחות הנאורופתיה האופטית האיסכמית הסדרתית והדו-צדדית ואת המנבאים של תוצאות חדות הראייה ב- NAION   בין חולי סוכרת וחולים ללא סוכרת. כל 231 החולים עם NAION  שנבדקו בשירות הנאורואופתלמולוגי במכון העיניים Wilmer בין 2002 ל- 2011 נסרקו לצורך בדיקת התאמתם להיכלל במחקר. החולים שהופיע תוך 4 שבועות ממועד הופעת הסימפטומים, 30 מהם חולי סוכרת, ו- 62 ללא סוכרת, נכללו בבדיקה הראשונית של הנתונים הדמוגרפיים של גורמי הסיכון הוסקולריים. תוצאות חדות הראייה בתקופת הביניים ובסוף המעקב נבדקו ב- 81 חולים מתוכם ותקופת המעקב שלהם הייתה שלושה חודשים או יותר.  

התוצאות הראו שהמעקב המדיאני היה 38.7 שבועות בקבוצת החולים עם סוכרת לעומת 52.9 שבועות בקבוצת החולים ללא סוכרת. רוב החולים – 92.5 אחוזים מהם, נבדקו לראשונה תוך שבועיים מהופעת הסימפטומים. בחולים ללא סוכרת גורם הסיכון ל- NAION  השכיח ביותר היה היפרליפידמיה – ב- 62.9 אחוזים, ובקרב החולים עם סוכרת גורמי הסיכון ל- NAION  השכיחים ביותר היו יתר לחץ דם – ב- 83.3 אחוזים, ויחס קיעור – דיסקה קטן ב- 63.3 אחוזים.  NAIONסידרתי הופיע ב- 36.8 אחוזים מחולי הסוכרת וב- 20.9 אחוזים מהחולים ללא סוכרת. בבדיקת המעקב האחרונה ל- 48 אחוזים מחולי הסוכרת ול- 62 אחוזים מהחולים ללא סוכרת הייתה חדות ראייה טובה מ- 20/40. מחלת לב איסכמית וגיל מתקדם יותר היו קשורים לסיכון מוגבר לחדות ראייה סופית הגרועה מ- 20/200.

מסקנת החוקרים היא שחדות הראייה בבדיקת המעקב האחרונה בחולי סוכרת עם NAION   לא הייתה שונה באופן משמעותי מחדות הראייה בקבוצת הביקורת של החולים ללא סוכרת, אם כי לחולי הסוכרת הייתה שכיחות גבוה יותר של גורמי סיכון קרדיווסקולריים. מחלת לב איסכמית וגיל מתקדם יותר, אך לא סוכרת, היו קשורים באופן עצמאי עם תוצאות גרועות יותר של חדות הראייה.

Sharma S, Kwan S, Fallano KA, Wang J,  Miller NR, Subramanian PS

Comparison of Visual Outcomes of Nonarteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy in Patients with and without Diabetes Mellitus

Ophthalmology 2017;124:450-455

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<