מאמרי מערכת

טיפול שמרני בשברים בארובה מחבלה כהה – שיפור עצמוני בהדמיה/ פרופ' מרדכי רוזנר

28/06/2018


 
חבלה כהה לארובה גורמת בדרך כלל לשבר פיצוץ blowout ברצפת הארובה או בקיר המדיאלי שלה. ההתוויות והתזמון של תיקון ניתוחי מהווים נושא מעניין ונתון למחלוקת. יש המצדדים בגישה שמרנית יותר בעוד שאחרים טוענים בעד התערבות ניתוחית אגרסיבית יותר. שיפור קליני עצמוני נראה בחולים עם שבר פיצוץ בארובה שטופל באופן שמרני. אולם, עד עתה לא פורסם כל מחקר שבדר את השינויים בבדיקות הדמיה של שברי פיצוץ בארובה. אין כל מידע אם נפח השברים פוחת עם הזמן, אם יש הפחתה עצמונית בנפח רקמת הארובה שבולטת דרך השבר או אם מתרחש שינוי במתאר העצם.
מטרת המחקר הנוכחי הייתה לקבוע אם שברי פיצוץ בארובה שלא מטופלים בניתוח, משתפרים על פי ממצאי בדיקות הדמיה. המדדים שנבדקו היו שינוי במתאר העצם, יצירת עצם חדשה והקטנת נפחי הארובה והשבר.
החוקרים היו מסינגפור ומקוראה, ממחלקת העיניים של בית החולים האוניברסיטאי של באוניברסיטה הלאומית של סינגפור, ממחלקות העיניים והרדיולוגיה של מרכז רפואי סמסונג של בית הספר לרפואה אוניברסיטת Sungkyunkwan בסאול, וממרכז העיניים הלאומי של סינגפור. המחקר היה פרוספקטיבי ולא השוואתי. במחקר השתתפו חולים עם שברי פיצוץ בארובה שטופלו באופן שמרני במוסד רפואי שלישוני יחיד מ- 2012 עד 2016 ואשר בוצעו להם בדיקות CT בתחילת ובסוף המעקב. נעשתה השוואה בין בדיקות ה- CT בתחילת המעקב ובסופו להערכת מידת החלקת מתאר העצם במקום השבר, חיבור קצוות העצם השבורה, מידת הפחתת נפח רקמת הארובה הבולטת דרך השבר, ומידת יצירת עצם חדשה. נפחי השבר והארובה חושבו באמצעות תוכנת שחזור תלת ממדי. התוצאים העיקריים היו שינוי במתאר   העצם, יצירת עצם חדשה והפחתה בנפחי הארובה והשבר.
המחקר כלל 41 חולים ו- 44 ארובות עם 38 מקרים חד צדדיים ושלושה מקרים דו-צדדיים. הרוב היו גברים שהיוו 65.9 אחוזים מהמקרים, והגיל הממוצע שלהם היה 34.3 שנים.  משך הזמן הממוצע מאירוע השבר ועד לבדיקת ההדמיה בביקורת היה 4.6 חודשים והטווח היה בין חודש ל- 15 חודשים. בכל הארובות נראו שינויים במתאר העצם בין בדיקת ההדמיה שלאחר אירוע השבר לבין ההדמיה בסיום המעקב. שינויים אלה כללו החלקה של מתאר העצם ב- 88.6 אחוזים, התחברות קצוות העצם בשבר ב- 90.9 אחוזים, והפחתה בנפח רקמת הארובה הבולטת דרת בשבר ב 65.9 אחוזים. רוב הארובות שהיוו 93.2 אחוזים בראו מאפיינים של יצירת עצם חדשה. ב- 91.4 אחוזים מתוך 44 הארובות הראתה הפחתה בנפח הארובה, וב- 94.3 אחוזים נראתה הפחתה בנפח השבר. הירידות בנפחי הארובה והשברים היו שתיהן משמעותיות מבחינה סטטיסטית.
מסקנת החוקרים הייתה שבאחוז ניכר מהחולים  עם שבר פיצוץ בארובה יש שיפור בממצאים בבדיקות הדמיה למרות טיפול שמרני בלבד. ממצאים אלה מדגישים את העובדה שיש שיפור עצמוני בשברי פיצוץ בארובה שלא רק נראים בבדיקה הקלינית אלא גם ניתנים להוכחה על פי מדדי בדיקה בהדמיה של העצם ושל הרקמה הרכה.

 

Young SM, Kim Y-D, Kim SW, Jo HB, Lang SS, Cho K, Woo KI
Conservatively Treated Orbital Blowout Fractures
Spontaneous Radiologic Improvement
Ophthalmology 2018;125:938-944

 

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<