מאמרי מערכת

הערכה של סטריליזציה במחזורים קצרים של מכשירים לניתוחי עיניים עוקבים באותו יום ניתוחים/ פרופ' מרדכי רוזנר

30/09/2018

בקרה וניהול של תהליכי הסטריליזציה הינם מרכיבם יסודיים של תכניות למניעת זיהומים בחדרי ניתוח. מכיוון שניתוחי ירוד הינם בין הניתוחים השכיחים ביותר ברפואה כולה, חשוב שיהיו נהלים בטוחים, יעילים וחסכוניים במיוחד בחדרי הניתוח של ניתוחי עיניים. יש צורך במחזורי סטריליזציה לצורך סטריליזציה של מכשירי ניתוח שיאוחסנו למשך הלילה לצרכי שימוש עתידיים. יש גם צורך במחזורי סטריליזציה קצרים באדים לשימוש חוזר במכשירי ניתוח באותו היום, ואלה נמצאים בשימוש שכיח. ה בפרסום משנת 2014 השתמשו מרכזים לפיקוח ואישור של שרותי  Medicare ו- Medicaid, בשם Immediate Use Steam Sterilization (IUSS)  ופסלו את ה- IUSS כשיטה שגרתית לסטריליזציה.

הורכב כוח משימה לבדיקת טכניקות ניקוי וסטריליזציה של מכשירי ניתוח לניתוחי עיניים The Ophthalmic Instrument Cleaning and Sterilization (OICS) Task Force ולפתור שאלות ספציפיות בקשר לטיפול במכשירי ניתוח לניתוחי עיניים. בכוח משימה זה נכללו ביניהם חברים מהאגודה האמריקאית לניתוחי ירוד ורפרקציה, האקדמיה האמריקאית לרפואת עיניים, והאגודה לניתוחי עיניים אמבולטוריים. כוח המשימה סקר ועדכן את הנהלים לניקוי וסטריליזציה של מכשירים לניתוחי עיניים. לאחר פגישות ודיונים הובהר ב- 2015 ש- IUSS שונה מסטריליזציה במחזורים קצרים. סטריליזציה במחזורים קצרים הינה צורה של סטריליזציה המקובלת כסטריליזציה של מכשירים ארוזים שעברו ניקוי מוקדם בהתאם להנחיות היצרנים. המכל של המכשירים קשיח, מתאים לשימוש חוזר ומתאים להנחיות של יצרן מכשיר הסטריליזציה, שכוללות זמן ייבוש מלא לפני השימוש. השימוש בסטריליזציה במחזורים קצרים שכיחה במיוחד במקומות בהם מתבצעים ניתוחי עיניים והיא קבילה כאשר עומדים בהנחיות היצרנים לגבי הסטריליזטור והמכלים של מכשירי הניתוח.

מחזורי סטריליזציה קצרים בקיטור של מגשי מכשירים לא עטופים הינם שכיחים עבור ניתוחי עיניים עוקבים באותו יום ניתוחים. כוח המשימה לניקוי וסטריליזציה של מכשירי ניתוח לניתוחי עיניים החל מספר מחקרים כדי לבחון את הנהלים המקובלים היום לסטריליזציה במחזורים קצרים של מכשירי ניתוח באמצעות שני מתקני סטריליזציה שונים בקיטור המאושרים על ידי ה- FDA שנמצאים בשימוש שכיח לצרכי סטריליזציה של מכשירים לניתוחי ירוד. הבדיקות השוו מכשירים שהיו עטופים, בתוך מכלים ומכשירים לא עטופים, וכן עם וללא הפסקה של שלב הייבוש.

החוקרים היו ממכוני עיניים פרטיים בלוס אלטוס, קליפורניה ומדאלאס טקסס וכן ממרכז בעיניים על שם מורגן במסונף לאוניברסיטת חוטה בסלט לייק סיטי ביוטה. מידת הסטריליזציה נבחנה על ידי מעבדה בלתי תלויה. מידת הסטריליות של   phaco tips ושל ידיות פקואמולסיפיקציה משלושה יצרנים שונים נבחנו באמצעות אינדיקטורים ביולוגיים מתאימים וביקורות לצורך הערכת שני מכשירי סטריליזציה בקיטור הנמצאים בשימוש שכיח. האינדיקטורים הביולוגיים ובדיקות הסטריליות בוצעו בטריפליקטים.  הן מכשירים עטופים והן מכשירים לא עטופים במכלים נבדקו בשלושה מחזורים של ייבוש וכעבור שבעה ימי אפסון כדי לדמות שימוש לאחר אפסון, או במחזורים קצרים של 3 עד 3.5 דקות חשיפה לאחר דקה אחת של ייבוש כדי לדמות שימוש חוזר מידי. בדיקות נוספות נערכו כדי לדעת אם קיום לחות במכשירים לאחר הסטריליזציה משפיעה על הסטריליות שלהם כעבור 3 דקות, כדי לדמות מצב של העברת הכלים מהסטריליזלטור לחדר הניתוח. התוצא העיקרי היה קיום או חוסר גדילה בקטריאלית בתרביות של הדגימות שנלקחו.

הממצאים הראו שכל הבדיקות היו סטריליות, גם במקרים בהם הופסק תהליך הייבוש. גם הלחות שנותרה על המכשירים הייתה סטרילית לאחר 3 דקות. מסקנת החוקרים היא שניתן להשתמש בסטריליזציה במחזורים קצרים של מכשירי ניתוח לא עטופים לשימוש חוזר בניתוחי ירוד עוקבים באותו היום.  הקפדה על ייבוש מלא איננה הכרחית כל עוד המכשירים מצויים בתוך המכל הקשיח המשמש לסטריליזציה.

Chang DF, Hurley N, Mamalis N, Jeffrey Whitman J

Evaluation of Ophthalmic Surgical Instrument Sterility Using Short-Cycle Sterilization for Sequential Same-Day Use

Ophthalmology 2018;125:1320-1324

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<