מאמרי מערכת

המאפיינים האנטומיים של גבול ראש עצב הראייה בעיניים קצרות ראייה עם גלאוקומה/ פרופ' מרדכי רוזנר

26/12/2018


ראש עצב הראייה נחשב למיקום העיקרי של הנזק הגלאוקומטוטי לאקסונים של עצב הראייה. דרך גבולות הדיסקה של עצב הראייה עוברים האקסונים של תאי הגנגליון ונכנסים לראש עצב הראייה. הזיהוי המדויק של גבול ראש עצב הראייה הינו חיוני לצרכי הערכה כמותית על עצב הראייה על ידי אמצעי ההדמיה המודרניים, שכוללים את שטח ראש עצב הראייה והיחס בין הקעור לדיסקה. בדרך כלל מקובל לחשוב שיש זהות בין גבול ראש עצב הראייה שנראה באופן קליני לבין הפתח של התעלה העצבית שהינה הגבול ההיקפי של הרקמה העצבית בראש עצב הראייה. אולם, מחקרים היסטולוגיים הראו שפתח התעלה העצבית לא תמיד זהה לגבולות הדיסקה שנראים באופן קליני.

התפתחות ההדמיה באמצעות OCT מאפשרת לבדוק מבנים עמוקים בראש עצב הראייה ולזהות את המאפיינים האנטומיים של גבולות הדיסקה האופטית בעיניים של אנשים בחיים. מחקר קודם בדק באמצעות  spectral-domain OCT את המאפיינים האנטומיים של גבולות הדיסקה באנשים עם גלאוקומה פתוחת זווית ואנשים עם עיניים נורמליות כקבוצת ביקורת. מחקר זה הראה שמה שמוכר כגבול הקליני של הדיסקה, ברוב העיניים איננו מבנה אנטומי יחיד אלא צירוף של שניים או יותר מבנים. המבנה שזוהה באמצעות ה- OCT היה ברוב המקרים צד אחד של ממברנת ברוקס Bruch’s membrane ורקמה הגובלת לפתח בממברנת ברוקס. ממצאים אלה היו חשובים לפיתוח זיהוי אוטומטי של גבול הדיסקה ולהערכה של רוחב השוליים העצביים של הדיסקה. המחקר הקודם בדק את המאפיינים האנטומיים של השוליים בדיסקות בעיניים עם מופעים שונים של גלאוקומה, הכוללים נזק פוקלי, דיפוזי וסקלרוטי. אולם לא נבדקו עיניים קצרות ראייה עם גלאוקומה. עיניים קצרות ראייה כוללות דפורמציות אופייניות של דיסקות עצב הראייה כמו הטיה tilt רבה ואטרופיה פריפפילרית.

בהתחשב בדפורמציות אלה הניחו החוקרים שבעיניים קצרות ראייה עם גלאוקומה יהיו מאפיינים אנטומיים של שולי דיסקה השונים מעיניים עם גלאוקומה ללא קוצר ראייה. עם הגדלת שכיחות קוצר הראייה באוכלוסייה גוברת גם השכיחות של גלאוקומה בעיניים קצרות ראייה, במיוחד באנשים במזרח או שמוצאם במזרח. לכן חשוב להכיר את המאפיינים של ראש עצב הראייה בעיניים קצרות ראייה, לא רק כדי לדעת להעריך את מצב החולה אלה גם כדי להבין את הפתופיזיולוגיה של ראש עצב הראייה במצבי גלאוקומה שונים. מטרת המחקר הנוכחי  היא לבדוק את מאפייני גבולות הדיסקה באנשים עם קוצר ראייה וגלאוקומה פתוחת זווית באמצעות spectral-domain OCT, ובנוסף לכך לבדוק את הקשר בין המאפיינים של גבולות הדיסקה לבין הפגם בשדה הראייה בחולים אלה.

החוקרים היו מיפן, ממחלקת העיניים ומהמחלקה למדעי הרפואה הסביבתית של Akita University Graduate School of Medicine, ומ- Kanto Central Hospital of the Mutual Aid Association of Public School Teachers בטוקיו. במחקר נכללו 204 עיניים של 102 משתתפים עם גלאוקומה פתוחת זווית ו- 106 עיניים של 53 משתתפים ללא גלאוקומה אך עם אורך אקסיאלי של 24 מילימטר או יותר. בכל עין בוצע OCT רדיאלי של עצב הראייה ותוצאותיו הושוו לצילומים סטראוסקופים שלו. המאפיינים האנטומיים של גבולות עצבי הראייה נבדקו (1) כמבנים בהדמיית OCT החופפים לגבולות הדיסקות שזוהו בצילומים סטראוסקופים, (2) כצורת גבולות הרקמה ו- (3) כקיום או לא של ממברנת ברוקס מכסה, ואלה חושבו בכל נקודה בהיקף. בחולים קצרי ראייה עם גלאוקומה בשתי העיניים בוצעה חלוקה לעיניים עם שדות ראייה טובים או גרועים יותר בהתאם לממוצע הסטייה  mean deviation בבדיקות המפרי והושוו המשתנים התלויים. התוצאים העיקריים היו המבנים שזוהו ב- OCT כקשורים לגבולות הדיסקה בצילומים סטראוסקופים.

נמצא שהאורך האקסיאלי של העיניים קצרות הראייה עם גלאוקומה היה 25.96 מילימטר בממוצע. בערך ב- 90 אחוזים מהמשתתפים הפתח הסקלרלי הקדמי  anterior scleral opening ASO היה זהה לגבול הדיסקה הטמפורלי והפתח בממברנת ברוקס Bruch’s membrane opening BMO  היה זהה לגבול הדיסקה הנזלי. הרקמה בגבול הייתה אלכסונית מאד כלפי חוץ באזור הטמפורלי ואלכסונית כלפי פנים בגבול הנזלי של הדיסקה. ממברנת ברוקס מכסה נראתה באחוז קטן של העיניים. צורה דומה של מאפיינים של גבול הדיסקה נראתה בעיניים קצרות ראייה ללא גלאוקומה. הצורה של הדיסקה בעיניים קצרות ראייה עוצבה על ידי הסטה טמפורלית של הפתח בממברנת ברוקס יחסית לפתח הסקלרלי הקדמי. מידת הסטה זו התבטאה ברוחב אזור g של האטרופיה הפריפפילרית. נמצאה התאמה בכך שככל שאזור g של האטרופיה הפריפפילרית היה רחב יותר, באופן משמעותי מבחינה סטטיסטית, היה נזק רב יותר בשדות הראייה בזוגות העיניים קצרות הראייה עם גלאוקומה פתוחת זווית.

מסקנת החוקרים הייתה שבעיניים קצרות ראייה עם גלאוקומה פתוחת זווית יש מאפיינים טיפוסיים של האנטומיה של גבול עצב הראייה הנובעים מהדפורמציה המיופית של עיניים כאלה. הגדלת אזור g של האטרופיה הפריפפילרית עשויה להגדיל את הפגיעות מהסטרס הגלאוקומטוטי.


Sawada Y, Araie M, Shibata H, Ishikawa M, Iwata T, Yoshitomi T
Optic Disc Margin Anatomic Features in Myopic Eyes with Glaucoma with
Spectral-Domain OCT
Ophthalmology 2018;125:1886-1897

 

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<