מאמרי מערכת

הקשר בין שימוש קבוע ארוך טווח באספירין לבין ניוון מקולרי מחמת גיל/ פרופ' מרדכי רוזנר

27/02/2019

ניוון מקולרי מחמת גיל AMD הינו בעיית בריאות חשובה בגלל שהוא עשוי לגרום לעיוורון מצד אחד ומצד שני בגלל עלויות הטיפול הגבוהות למניעת הדרדרות לעיוורון. מחקרים אפידמיולוגיים מבוססי אוכלוסייה עם מספר מספיק של משתתפים עם ניוון מקולרי מחמת גיל  נאווסקולרי אינם רבים. שני מחקרים גדולים כאלה העלו לאחרונה חששות בנוגע לסיכון מוגבר להתפתחות  ניוון מקולרי מחמת גיל  נאווסקולרי באנשים המשתמשים באופן קבוע באספירין במשך תקופה ארוכה. היות והשימוש באספירין הינו נרחב יש צורך במחקר גדול שיבחן את ההשלכות של נושא זה. בדרום קוראה יש ביטוח בריאות לאומי ייחודי שמהווה מקור נתונים טוב להשוואה בין שכיחות ניוון מקולרי מחמת גיל  נאווסקולרי בקרב אנשים המשתמשים באופן קבוע באספירין לבין אנשים שלא משתמשים באופן קבוע באספירין, היות שביטוח הבריאות הלאומי של דרום קוראה כולל יותר מ- 97 אחוזים של כלל האוכלוסייה, והיות שהקוראנים עם ניוון מקולרי מחמת גיל  נאווסקולרי נרשמים לתוכנית מיוחדת במסגרת הביטוחית הזו. בנוסף לכך כל התביעות מרוכזות וניתן בכל מקרה לדעת על השימוש באספירין במינון נמוך מ- 100 מיליגרם.
החוקרים היו מקוראה, ממחלקת העיניים של Severance Hospital, Institute of Vision Research, Yonsei University College of Medicine, Seoul ומהמחלקה לענייני מחקר של National Health Insurance Service Ilsan Hospital, Goyang, Gyeonggi-do. המחקר היה רטרוספקטיבי וכלל משתמשים בקביעות באספירין ושאינם משתמשים באספירין שגילם יותר מ- 45 שנים ואשר היו במעקב משנת 2010 עד שנת 2015. נבדקה השכיחות ל- 10,000 לשנה של אבחנה של ניוון מקולרי מחמת גיל. שימוש קבוע ממושך באספירין הוגדר כשימוש קבוע ב- 100 מיליגרם אספירין או פחות עם מרשמים ליותר מ- 1044 ימים בין השנים 2005 ל- 2009. התוצא העיקרי היה השכיחות של אבחנה חדשה של ניוון מקולרי מחמת גיל  נאווסקולרי. נמצא שהשכיחות של ניוון מקולרי מחמת גיל  נאווסקולרי  הייתה 3.5  ל- 10,000 בקרב משתתפים שלא השתמשו באספירין באופן קבוע ו- 7.2 ל- 10,000  בקרב המשתמשים באספירין באופן קבוע כאשר התייחסו לאוכלוסייה כולה. אולם, כאשר בוצעה בדיקה סטטיסטית מעמיקה - propensity score-matched analyses  של הנתונים לא נמצא קשר בין שימוש קבוע באספירין לבין ניוון מקולרי מחמת גיל  נאווסקולרי. גם מודל מותאם באופן מרבי - maximally adjusted model הכולל גיל, מגדר, הכנסה, אזור מגורים והיסטוריה של 100 סוגים של תרופות גנריות שנבחרו באופן אקראי, לא הראה קשר.
מסקנת החוקרים היא שאין קשר בין שימוש קבוע ארוך טווח של אספירין במנות נמוכות במהלך חמש שנים לבין התפתחות עתידית של ניוון מקולרי מחמת גיל מהסוג הנאווסקולרי. אי לכך, המחקר הנוכחי מצביע על כך ששימוש קבוע באספירין במינון נמוך הינו בטוח מבחינת התפתחות של ניוון מקולרי מחמת גיל מהסוג הנאווסקולרי.


Rim TH, Yoo TK, Kwak J, Lee JS, Kim SH, Kim DW, Kim SS
Long-Term Regular Use of Low-Dose Aspirin and Neovascular Age-Related Macular
Degeneration. National Sample Cohort 2010-2015
Ophthalmology 2019;126:274-282

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<