מאמרי מערכת

הפרוגנוזה של רטינופתיה סוכרתית שגשוגית בעיניים שאבדו למעקב אחרי טיפול בזריקות או בלייזר/ פרופ' מרדכי רוזנר

01/04/2019


רטינופתיה סוכרתית שגשוגית פוגעת בכשבעה אחוזים מהחולים בסוכרת. פוטוקואגולציה פנרטינלית מפחיתה את הסיכון של איבוד ראייה חמור משני לרטינופתיה סוכרתית שגשוגית בערך בחמישים אחוזים.  אולם, פוטוקואגולציה פנרטינלית כרוכה בתופעות לוואי אפשריות חמורות הכוללות צמצום הראייה ההיקפית וירידה בראיית לילה, החמרה של בצקת מקולרית סוכרתית והפחתת הרגישות לקונטרסט. מחקרים שפורסמו לאחרונה הראו שהזרקות לזגוגית של נוגדי גורמי גדילה אנדותליאלים וסקולריים הן עם תוצאות דומות וייתכן אף עדיפות על התוצאות של פוטוקואגולציה פנרטינלית בלייזר בעיניים עם רטינופתיה סוכרתית שגשוגית. אולם, מחקרים אלה היו תלויים במעקב צמוד אחר החולים המטופלים. יש רק מידע מועט על גורלם של המטופלים שאבדו ולא חזרו למעקב אחרי טיפול בזריקות לזגוגית של נוגדי גורמי גדילה אנדותליאלים וסקולריים או פוטוקואגולציה פנרטינלית עם לייזר. המחקר הנוכחי בוצע במטרה להשוות את התוצאות האנטומיות והתפקודיות של עיניים עם רטינופתיה סוכרתית שגשוגית שטופלו בעבר  בזריקות לזגוגית של נוגדי גורמי גדילה אנדותליאלים וסקולריים או פוטוקואגולציה פנרטינלית עם לייזר.
החוקרים היו מבית החולים לעיניים  ווילס בפילדלפיה, פנסילבניה. במחקר הושוו התוצאות האנטומיות והתפקודיות של עיניים עם רטינופתיה סוכרתית שגשוגית שטופלו בזריקות לזגוגית של נוגדי גורמי גדילה אנדותליאלים וסקולריים או פוטוקואגולציה פנרטינלית עם לייזר, ואבדו למעקב במשך יותר מחצי שנה לאחר הטיפול. המחקר היה רטרוספקטיבי וכלל 59 חולים שאבדו למעקב במשך יותר מששה חודשים מיד לאחר בטיפול בין ספטמבר 2013 לספטמבר 2016. חדות הראייה והתוצאות האנטומיות בבדיקה שלפני הפסקת הביקורות ובבדיקות בעת החזרה למעקב כעבור כחצי שנה ולאחר מכן כעבור חצי שנה נוספת, כעבור שנה ובבדיקת המעקב האחרונה, הושוו בשתי קבוצות הטיפול. התוצא העיקרי היה חדות הראייה והתוצאה האנטומית. במחקר נכללו 76 עיניים של 59 חולים, שמתוכם 30 עיניים טופלו בזריקות לזגוגית של נוגדי גורמי גדילה אנדותליאלים וסקולריים ו- 46 עיניים טופלו בפוטוקואגולציה פנרטינלית עם לייזר. בקבוצת הטיפול בזריקות חדות הראייה הממוצעת החמירה באופן משמעותי בהשוואה לבדיקה לפני הפסקת המעקב. בקבוצת הטיפול בלייזר נראתה ירידה משמעותית בחדות הראייה בבדיקה לאחר החזרה למעקב לעומת הבדיקה האחרונה לפני הפסקת המעקב, אולם, בבדיקה האחרונה לא נראה הבדל משמעותי. נמצאו יותר עיניים באופן משמעותי עם הפרדות רשתית בקבוצת הטיפול בהזרקות בהשוואה לקבוצת הטיפול בלייזר. בנוסף לכך נמצא גם שיעור גבוה יותר באופן משמעותי של נאווסקולריזציה של הקשתית בקבוצת הטיפול בהזרקות לעומת קבוצת הטיפול בלייזר.
מסקנת החוקרים היא שעיניים עם רטינופתיה סוכרתית שגשוגית שטופלו רק בהזרקות לזגוגית של  נוגדי גורמי גדילה אנדותליאלים וסקולריים היו עם פרוגנוזה גרועה יותר מבחינה אנטומית ותפקודית לאחר הפסקת מעקב בהשוואה לעיניים שטופלו בפוטוקואגולציה פנרטינלית עם לייזר. יש להתחשב בממצאים אלה כאשר יש חשש להפסקה במעקב צמוד לאחר טיפול ברטינופתיה סוכרתית שגשוגית.


Obeid A, Su D, Patel SN, Uhr JH, Borkar D, Gao X, Fineman MS, Regillo CD, Maguire JI, Garg SJ, Hsu J
Outcomes of Eyes Lost to Follow-up with Proliferative Diabetic Retinopathy  That
Received Panretinal Photocoagulation versus Intravitreal AntieVascular Endothelial Growth Factor
Ophthalmology 2019;126:407-413

 

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<