מאמרי מערכת

האם תוצאות של שאלונים שמולאו על ידי החולים רגישים מספיק כדי לשמש תוצאים במחקרים קליניים/ פרופ' מרדכי רוזנר

27/05/2019

הלחץ התוך עיני הינו כעת גורם הסיכון היחיד Modifiable risk factor  -  להתקדמות המחלה בגלאוקומה. כל הטיפולים המורשים עבור גלאוקומה אושרו בהתאם ליכולתם להפחית את הלחץ התוך עייני בחולים. עם זאת התוצא הראשון במעלה של טיפול בגלאוקומה, ואשר הינו החשוב ביותר למטופל, הוא איכות החיים התלויה בראייה  -  vision-related quality of life. מחקרים קליניים עם רנדומיזציה סיפקו מידע על התועלת בשימור שדה הראייה כתוצאה מהורדת הלחץ התוך עיני. לאחרונה, מחקר הטיפול בגלאוקומה בבריטניה the United Kingdom Glaucoma Treatment Study (UKGTS) הוכיח את היעילות של טיפולים להורדת הלחץ התוך עיני בחולי גלאוקומה באמצאות בדיקות שדה הראייה (של בדיקות פרימטריות אוטומטיות סטנדרטיות) כתוצא העיקרי במשך מעקב של שנתיים. בדרך כלל במחקרים קליניים מגדירים את התוצאה בהתאם לרגישות שלה לזהות שינויים משמעותיים בחומרת המחלה. מאידך, תוצאות הבדיקות האבחנתיות המתקבלות במרפאה לא מבטאות באופן ישיר את השפעת הגלאוקומה על חיי החולה. תוצאות מדידת הלחץ התוך עייני אפילו לא מבטאת באופן ישיר את מידת הנוירופתיה הגלאוקומטוטית של עצב הראייה. בדיקת שדות הראייה מבטאות את היכלות התפקודית ולכן תוצאותיהן קרובות יותר לביטוי של איכות החיים התלויה בראייה מאשר בדיקת הלחץ התוך עייני.
תוצאים המדווחים על ידי החולים עצמם Patient reported outcome measures (PROMs) הינם אמצעים שהופקו משאלונים סטנדרטיים המשמשים למדידת המצב הבריאותי כפי שנתפס על ידי החולה, המצב התפקודי של החולה, או איכות החיים שלו התלויה בבריאות. התברר שלשאול את החולה באופן ישיר הינה דרך יעילה לצורך הערכת תחושתו לגבי מצבו ואיך מצב זה משפיע על תפקודו הכללי. תוצאים המדווחים על ידי החולים עצמם ניתנים בקלות לתרגום למדדים של יחסי עלות-תועלת. השימוש בתוצאים המדווחים על ידי החולים במחקרים קליניים גדל בשנים האחרונות, והדבר מתחיל להתבטא גם במחקרים בתחום הגלאוקומה, כאשר כבר קיים קטלוג של תוצאים ספציפיים לגלאוקומה המדווחים על ידי החולים. ה- FDA אישר את השימוש בתוצאים המדווחים על ידי החולים עצמם כמטרה הראשונית primary end point במחקרים התחום הגלאוקומה והדבר יושם במחקרים בגלאוקומה שבוצעו לאחרונה. תכונה חשובה של תוצאה של מחקר קליני היא יכולתה להיות רגישה מספיק כדי לזהות שינויים בין הקבוצה המטופלת לבין קבוצת הביקורת. זה נכון במיוחד במחקרים הבודקים טיפולים בגלאוקומה, כיון שהתקדמות המחלה הינה איטית וקשה למדוד את השינויים בראייה הנובעים ממנה. התקדמות המחלה בחולי גלאוקומה גם לא מורגשת על ידי החולים בשלבי המחלה הראשונים. חוסר רגישות כזו תחייב הארכה של משך המחקר, וכתוצאה מכך עיכוב בפיתוח תרופות. אי לכך הרגישות של תוצאים המדווחים על ידי החולים במחקרים בתחום הגלאוקומה צריכה להיבדק היטב, וזהו נושא המחקר הנוכחי. באופן ספציפי יותר, במחקר הנוכחי נבדקו התוצאים המדווחים על ידי החולים במחקר הטיפול בגלאוקומה בבריטניה the United Kingdom Glaucoma Treatment Study (UKGTS), כדי לבחון את ההנחה שתוצאים אלה יכולים לקבוע שינויים בין קבוצת הטיפול לקבוצת הביקורת.
החוקרים היו מבריטניה, ממחלקת האופטומטריה ומדעי הראייה של בית הספר  למדעי הרפואה של אוניברסיטת לונדון, מהמכון הלאומי למחקר בתחומי הבריאות ומדעי הרפואה בבית החולים לעיניים מורפילד בלונדון, ומבית הספר לרפואה, רפואת שיניים ומדעי הרפואה של המכון למדעי הרפואה במרכז לרפואת הציבור של Queen’s University Belfast. המחקר היה עם רנדומיזציה, עם סמיות כפולה Queen’s University Belfast ומבוקר עם קבוצת פלצבו - אינבו. במחקר נכללו חולים עם אבחנה חדשה של גלאוקומה שהשתתפו במחקר UKGTS, אשר מלאו שאלונים PROMs בעת הכניסה והיציאה מהמחקר. 182 היו בקבוצת הטיפול ו- 168 בקבוצת הביקורת. ב- UKGTS החולים עם גלאוקומה פתוחת זווית שבקבוצת הטיפול קיבלו טיפול בלטנופרוסט ואלה שבקבוצת הביקורת קיבלו פלסבו – אינבו. משך המעקב היה שנתיים. המשתתפים ענו על שאלון PROMs - European Quality of Life in 5 Dimensions [EQ-5D], שאלון מקוצר   36-item Short Form [SF-36]  שאלון PROMs ספציפי לגלאוקומה   15-item Glaucoma Quality of Life [GQL-15]  ושאלון 9-item Glaucoma Activity Limitation [GAL-9] בעת הכניסה ובעת היציאה למחקר. אחוז השינויים בין התוצאות חושב עבור כל חולה והושווה בין הקבוצות. בנוסף לכך הוערכו השינויים בין 272 החולים היציבים  לבין 78 החולים עם הדרדרות הגלאוקומה כפי שנקבע על פי שדות הראייה שהיו התוצא העיקרי במחקר UKGTS. התוצא העיקרי של המחקר הנוכחי היה תוצאות הדיווחים על ידי החולים עצמם לגבי איכות החיים התלויה בראייה. הממצאים הראו שהשינוי הממוצע של תוצאות הדיווחים על ידי החולים עצמם לגבי איכות החיים התלויה בראייה היה דומה בקבוצת הטיפול ובקבוצת הביקורת. אי לכך מסקנת החוקרים הייתה שהדיווחים על ידי החולים עצמם אינם רגישים מספיק כדי לשמש כ- primary end points במחקרים קליניים כאשר לחולים יש אבחנה חדשה של גלאוקומה פתוחת זווית בשלב מוקדם.


Jones L, Garway-Heath DF, Azuara-Blanco A, Crabb DP, on behalf of the United Kingdom Glaucoma Treatment Study Investigators
Are Patient Self-Reported Outcome Measures Sensitive Enough to Be Used
as End Points in Clinical Trials?
Evidence from the United Kingdom Glaucoma Treatment Study
Ophthalmology 2019;126:682-689

 

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<