מאמרי מערכת

ההתקדמות הטבעית של קרטוקונוס/ פרופ' מרדכי רוזנר

04/08/2019

קרטוקונוס היא אקטזיה פרוגרסיבית של הקרנית המתחילה לרוב בעשור השני לחיים ומופיעה ב- 86 מתוך 100,000 אנשים. ככל שהקרטוקונוס מתקדם, מידרדרת חדות הראייה באופן בלתי הפיך כתוצאה מהגדלת האסטיגמטיזם האי-רגולרי, ופוחתת איכות החיים של החולים. הטיפולים נועדו לייצב את המחלה ולשפר את הראייה באמצעות  קרוס-לינקינג cross-linking (CXL), השתלת סגמנטים טבעתיים לסטרומה של הקרנית, ניתוחי רפרקציה בלייזר, והשתלת קרנית, אך כל הטיפולים הללו כרוכים בסיכונים. מידע מדויק על המהלך הטבעי של קרטוקונוס הינו חשוב לצורך קבלת החלטות מושכלת מתי היתרונות של טיפול מוצע עולים על הסכנות הכרוכות בו. אולם, המהלך הטבעי של קרטוקונוס איננו ידוע טוב מספיק בגלל מיעוד המחקרים שבדקו אותו. קרוס-לינקינג עשוי לעצור את הידרדרות הקרטוקונוס ולמנוע את הצורך בהשתלת קרנית. אי לכך נחוץ מעקב מוקדם ואמין של הידרדרות המחלה כדי לאפשר לקלינאים לקבוע למי קרוס-לינקינג עשוי לעזור, ואיזה פרוטוקול של קרוס-לינקינג יהיה היעיל ביותר. ה- Global Consensus on Ectasia זיהה מדדים וגם קשיים בקביעת הידרדרות המחלה בקרטקונוס. היות ולטיפול בקרוס-לינקינג יש פוטנציאל למנוע הידרדרות בלתי הפיכה של חדות הראייה, שיעור גבוה של חולי קרטוקונוס מקבלים טיפול כזה והדבר מונע מחקרים עתידיים של המהלך הטבעי של קרטוקונוס בחולים שלא מטופלים. בגלל סיבה זו החוקרים התארגנו לשחזור רטרוספקטיבי של המהלך הטבעי  מתוך מחקרים קיימים שפורסמו באמצעות מטה-אנליזה. מידע כזה יוכל לשמש קלינאים לזיהוי חולים בסיכון להידרדרות הקרטוקונוס. גם מחקרים קליניים שיתוכננו להערכת היעילות של פרוטוקולים חדשים של קרוס-לינקינג או טיפולים חדשים אחרים לקרטוקונוס יוכלו להיעזר במידע על המהלך הטבעי של המחלה. סקירות סיסטמתיות שהעריכו את יעילות טיפול בקרוס-לינקינג העלו נתונים מועטים בלבד בנוגע למהלך הטבעי. הסקירה הסיסטמתית היחידה עד למחקר הנוכחי, על המהלך הטבעי של קרטוקונוס לא מטופל פורסמה כתקציר הרצאה בכנס.  במחקר הנוכחי בוצעה סקירה ומטה-אנליזה של הנתונים הקיימים של 11529 עיניים ב- 41 פרסומים בהם דווח על מהלך טבעי של קרטוקונוס.
החוקרים היו מאוסטרליה, בריטניה ובלגיה: מהמכון להצלת ראייה של תחום רפואת העיניים של בית הספר לרפואה של סידני, מבית החולים לעיניים מורפילדס בלונדון, ממחלקת העיניים של בית החולים האוניברסיטאי של אנטוורפן באדגם, בלגיה ומהפקולטה לרפואה ולמדעי החיים של אנטוורפן, בלגיה. מטרת המחקר הייתה לתאר את המהלך הטבעי של קרטוקונוס. במחקר נכלל מידע על חולים לא מטופלים והתוצאים העיקריים היו חדות הראייה, הרפרקציה, וקמירות הקרנית. במטה-אנליזה נכללו מחקרים פרוספקטיביים או רטרוספקטיביים על צעירים ומבוגרים עליהם נאספו נתונים בנוגע לאחד או יותר מהמדדים שלהלן: חדות ראייה, רפרקציה, מדדי קמירות הקרנית, מדידת הפכימטריה הדקה ביותר, שעורי ההשתלות, מדדי הצטלקויות, ותוצאות מדווחות על ידי החולים patient-reported outcome measures (PROMs). מאגרי המידע שנבדקו כללו את Medline, Embase, CENTRAL, ו- CINAHL. החיפוש בוצע עד אוקטובר 2018.
החיפוש העלה 3950 כותרים שמתוכם 41 נכללו בסקירה הסיסטמתית ו- 23 נכללו במטה-אנליזה. חולים צעירים יותר ואלה עם Kmax  גדולים יותר היו עם  קמירות גדולה יותר או עם Kmax גדול יותר כעבור 12 חודשים. המטה-אנליזה עבור Kmax הדגימה הגדלה משמעותית מבחינה סטטיסטית ב- Kmax של 0.7 דיופטריות כעבור 12 חדשים. מודל המטה-אנליזה ניבא שחולים יהיו עם פחות 0.8 דיופטריות של התקמרות במשך 12 חדשים עבור כל תוספת של 10 שנים בגיל. המודל ניבא גם תוספת 1 דיופטריות של התקמרות במשך שנה עבור כל הגדלה של 5 דיופטריות של Kmax במדידה הבסיסית. כעבור מעקב של שנה נמצאה הגדלה משמעותית מבחינה סטטיסטית ב- Kmean הממוצע של 0.4 דיופטריות.
מסקנת החוקרים על פי סקירה סיסטמתית שכללה את המהלך הטבעי של קרטוקונוס ב- 11,529  עיניים, הייתה שבחולים הצעירים יותר ובחולים עם Kmax בעל שיפוע חריף יותר מ- 55 דיופטריות, גדול יותר הסיכון להידרדרות מצב הקרטוקונוס. יש צורך, לכן, במעקב צמוד יותר וביצוע קרוס לינקינג מוקדם יותר בחולים בגיל צעיר מ- 17 שנים או עם קמירות קרנית גבוהה יותר מ- 55 דיופטריות Kmax.


Ferdi AC, Nguyen V, Gore DM, Allan BD, Rozema JJ, Watson SL
Keratoconus Natural Progression
A Systematic Review and Meta-analysis of 11529 Eyes
Ophthalmology 2019;126:935-945

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<