מאמרי מערכת

זיהוי התפרצויות של דלקות לחמית אפידמית ברחבי העולם באמצעות מעקב אחרי חיפושים בגוגל/ פרופ' מרדכי רוזנר

27/09/2019


נתוני עתק – big data ומעקב מבוסס מרשתת - web, שימשו כבר בעבר למעקב אחר מחלות מדבקות. ההנחה הייתה שבדיקות כאלה עשויות להשלים דיווחים מסורתיים או לספק תובנות עבור מצבים מדבקים אשר לגביהם יש בדרך כלל תת דיווח או שהם לא ניתנים לדיווח. מצבים כאלה כוללים דלקת לחמית אפידמית, אשר מדווחת בארצות הברית רק עבור ילודים, וזאת למרות השפעתה המשמעותית שיש לדלקת לחמית אפידמית על לימודים, על עבודה, על הכלכלה ועל בריאות הציבור, ולמרות שהראו שמודעות ציבורית מוקדמת לגביה עשויה לשפר את התוצאות שלה.


דווח כבר בעבר שמידע על חיפושים במרשתת ונתונים על מופעים ברשתות חברתיות כמו ציוצים, בלוגים ופורומים, עשויים לבטא מאפייני גיל וגורמים, וכן היבטים אפידמיולוגיים קליניים הכוללים תבניות עונתיות של דלקת לחמית. במחקר הנוכחי נבדקה הנחת העבודה שחיפושים במרשתת בגוגל, עבור מילות מפתח שמתייחסות לדלקת לחמית אפידמית עשויים לשמש לזיהוי התפרצויות אמתיות של דלקות לחמית. הזיהוי של התפרצויות של דלקת לחמית אפידמית אומת באמצעות דיווחים של התפרצויות של דלקות לחמית. בנוסף בוצעה הערכה של התוצאות הכלליות וכן של התוצאות עבור מדינות שונות ועבור אזורים בעולם הכוללים מדינות קרובות באופן גאוגרפי ואפידמיולוגי.


החוקרים היו מארצות הברית, מה- Proctor Foundation, ממחלקת העיניים ומהמחלקה לאפידמיולוגיה וביוסטטיסטיקה של אוניברסיטת קליפורניה בסן פרנציסקו, וממחלקת העיניים של בית החולים לעיניים ואוזניים של מסצ'וסטס של בית הספר לרפואה הרווארד בבוסטון. בוצע חיפוש עבור מושגים הקשורים לדלקת לחמית אפידמית ומושגים אחרים ששמשו כביקורת, במהלך חמש שנים בארצות מכל העולם. המדינות והמושגים היו סמויים לחוקרים. ממצאים מתאימים להתפרצויות של דלקת לחמית אפידמית הוערכו כנגד דיווחים על התפרצויות ידועות של דלקת לחמית אפידמית ונבדקה הרגישות של ההערכות המבוססות על החיפושים בגוגל בנושא דלקת לחמית אפידמית. במחקר נכללו האוכלוסיות בחלוקה למדינות, שהשתמשו במילות החיפוש שנקבעו, לצורך חיפוש בגוגל. התוצאים היו האחוז של אירועים החשודים להתפרצויות דלקת לחמית אפידמית שאותרו באמצעות החיפוש במרשתת מתוך ההתפרצויות הידועות מדיווחים שונים, של דלקת לחמית אפידמית, באותן מדינות ותקופות שנה.


אותרו על פי החיפוש במרשתת סך הכול 135 אירועים החשודים להתפרצויות של דלקות לחמית ב- 77 מדינות. בהשוואה להתפרצויות המדווחות, אותרו על פי החיפוש במרשתת 18 מתוך 26 ההתפרצויות המדווחות בחלוקה למדינות או איים או שניהם, שהיוו רגישות של 69 אחוזים. כאשר החלוקה הייתה לאזורים ולא למדינות, זוהו 9 מתוך 20 התפרצויות מדווחות שהיוו רגישות של 45 אחוזים. נמצא גם ש- 83 אחוזים מתוך ההתפרצויות שאותרו בבדיקות החיפושים במרשתת, זוהו במועדים מוקדמים למועדי ההתפרצויות המדווחות. מהם, בעשרים אחוזים הזיהוי לפי חקר החיפוש במרשתת היה יותר מ- 12 שבועות מוקדם יותר. חישובים הראו שבממוצע הזיהוי להתפרצויות דלקות לחמית על פי בדיקות המרשתת היה בהתאמה מבחינת האזורים הגאוגרפיים והזמנים להתפרצויות מדווחות ושתאמה זו הייתה משמעותית מבחינה סטטיסטית בהשוואה לקביעה אקראית על פי מילות מפתח של קבוצת הביקורת.
מסקנת החוקרים היא שניתן לאתר התפרצויות של דלקת לחמית באמצעות סקירה המשכית של נתוני חיפוש בגוגל בלבד, כאשר 80 אחוזים מההתפרצויות יאותרו בשיטה זו, מוקדם יותר מאשר איתור בעקבות דיווחים. בדיקות נוספות שיבחנו נתונים מחלקי ארץ קטנים יותר ממדינות, ושיכללו גם מדיה חברתית ומילות מפתח רבות יותר, ישפרו את הרגישות של שיטת איתור כזו.


Deiner MS, McLeod SD, Wong J, Chodosh J, Lietman TM, Porco TC
Google Searches and Detection of  Conjunctivitis Epidemics Worldwide
Ophthalmology 2019;126:1219-1229

 

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<