מאמרי מערכת

השוואה של התוצאה של חדות הראייה לאחר ניתוחי ירוד בין מנתחים בנפח גבוה למנתחים בנפח נמוך/ פרופ' מרדכי רוזנר

27/11/2019

ירוד הינו הגורם המוביל לעיוורון בעולם כולו.  בארצות עם הכנסות לנפש נמוכות ובינוניות העיוורון מירוד שכיח במידה לא פרופורציונאלית. לפי ארגון הבריאות העולמי WHO משוער שנדרשים 4000 ניתוחי ירוד למיליון אנשים כדי לבטל עיוורון מירוד בעולם, ומספר ניתוחי ירוד גבוה בהרבה נדרש כדי למנוע הגבלות ראייה בינוניות עד קשות הנובעות מירוד. אולם, רבות מהארצות עם הכנסות לנפש נמוכות ובינוניות רחוקות מאד מהשגת מטרות אלה.

ייתכן שהוצאה לפועל של מודלים של ניתוחי ירוד בנפח גבוה יכולה להפחית את השכיחות הגדלה של עיוורון מירוד באזורים מתפתחים. מודל כזה מוצא לפועל בהצלחה ב- Aravind Eye Care System (AECS) בהודו ובמקומות נוספים. AECS הוקם בשנת 1976 וכולל כיום 12 בתי חולים לעיניים בטמיל נדו שבהודו, בהם בוצעו בערך 470,000 ניתוחי עיניים, פרוצדורות לייזר והזרקות תוך עיניות בין 2016 ל- 2017, ו- 285,000 מהם היו ניתוחי ירוד עם השתלת עדשות תוך עיניות. רבים מהרופאים הפועלים במסגרות אלה מבצעים יותר מ- 2000 ניתוחי ירוד בשנה. הטכניות העיקריות הן ניתוחי ירוד בחתך קטן (טכניקה המכונה אצלנו, בעקבות פרופ' בלומנטל "מינינוק"). בטכניקה זו מוצא הגרעין בשלמותו, והחתך הכולל תעלה סקלרלית נסגר ללא תפרים. טכניקה זו כרוכה בקפסולוטומיה בקוטר רחב יותר מאשר בפקואמולסיפיקציה. טכניקה זו מבוצעת בשכיחות גבוהה כאשר המשאבים נמוכים כי היא זולה יותר ולרוב גם מהירה יותר ועם פחות סיבוכים בהשוואה לפקואמולסיפיקציה המבוצעת על ידי רופאים המתמחים בתנאים של אזורים מתפתחים. למרות שמתועד היטב שכמות ניתוחים שנתית גבוהה יותר מלווה בשיעור סיבוכים קטן יותר, אין מספיק נתונים על השפעת כמות הניתוחים על התוצאות מבחינת חדות הראייה. המטרה העיקרים של המחקר הנוכחי הייתה לזהות קשרים בין נפח הניתוחים של מנתחי ירוד לבין התוצאות של הניתוחים שלהם מבחינת חדות הראייה. המטרות המשניות היו לזהות קשרים בין מאפיינים נוספים של המקרים והחולים וכן קשרים בין שעורי סיבוכים לבין נפח ניתוחים.

החוקרים היו ממרכז דנה לרפואת עיניים מונעת במכון העיניים ווילמר של בית חולים ג'ונס הופקינס בבלטימור מרילנד, ומבית החולים לעיניים ארבינד במדוריי, טמיל נדו שבהודו. המחקר היה על מאגרי מידע. נכללו בו כל העיניים של מבוגרים שעברו ניתוחי ירוד בחתך קטן או פקואמולסיפיקציה עם השתלת עדשה תוך עינית, בבית חולים לעיניים ארבינד, במהלך 2015. נעשה שימוש בסטטיסטיקה תיאורית Descriptive statistics כדי לאפיין את אוכלוסיית המחקר. תוצאות חדות הראייה הבלתי מתוקנת במהלך בדיקות הביקורת הוערכו בהשוואה לנפחי הניתוחים השנתיים של המנתחים השונים וכן בהשוואה למשתנים דמוגרפיים ואחרים של המקרים. מתוך 91,084 ניתוחים, 35,880 עיניים נכללו במחקר. הניתוחים בוצעו על ידי 69 מנתחים שנפח הניתוחים שלהם שונה: בין 76 ל- 2900 ניתוחים במהלך תקופת המחקר. ככל שנפח הניתוחים היה גדול יותר נמצא שיפור משמעותי מבחינה סטטיסטית, אך מועט מבחינה קלינית, בחדות הראייה הבלתי מתוקנת עבור ניתוחי הפקואמולסיפיקציה, אך לא עבור ניתוחי החתך הקטן. הבדל זה לא נמצא כאשר השוו בין מנתחים שניתחו 350 ניתוחי פקואמולסיפיקציה לשנה או פחות. גם המנתחים שניתחו יותר מ- 350 ניתוחי פקואמולסיפיקציה לשנה היו עם תוצאות דומות.  נפחי ניתוחים גדולים יותר היו כרוכים בשעורי סיבוכים נמוכים יותר, הן עבור ניתוחי פקואמולסיפיקציה והן עבור ניתוחים בחתך קטן. נמצא קשר בלתי תלוי בין גיל מנותחים צעיר יותר לבין תוצאות משופרות של חדות ראייה ושל מיעוט סיבוכים בשתי הטכניקות הניתוחיות. ניסיון רב יותר של המנתח היה קשור לשיעור סיבוכים נמוך יותר בניתוחי פקואמולסיפיקציה אך לא בניתוחי בחתך קטן, ולא נמצא קשר משמעותי מבחינה סטטיסטית לתוצאה של חדות הראייה.

מסקנת החוקרים הייתה שמנתחי ירוד עם נפח ניתוחים גבוה השיגו חדות ראייה משופרת בניתוחי פקואמולסיפיקציה ושעורי סיבוכים נמוכים יותר הן בניתוחי פקואמולסיפיקציה והן בניתוחי ירוד בחתך קטן. ממצאים אלה מהווים תמיכה נוספת בתועלת שבקליניקות עיניים עם נפחי ניתוחי ירוד גבוהים, בהם המנתחים מבצעים מספר רב של ניתוחי ירוד בשנה, במיוחד בתנאים של מדינות מתפתחות בהן יש הצטברות מקרים עם ירוד לא מטופל והיחס בין חולים למנתחים הינו גבוה במיוחד.

Cox JT, Subburaman G-BB, Munoz B, Friedman DS, Ravindran RD

Visual Acuity Outcomes after Cataract Surgery

High-Volume versus Low-Volume Surgeons

Ophthalmology 2019;126:1480-1489

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<