מאמרי מערכת

מנבאים של שינויים תנודתיים לאורך זמן בשדות הראייה של חולי גלאוקומה/ פרופ' מרדכי רוזנר

29/06/2020

זיהוי מוקדם של הידרדרות בשדה הראייה והערכת קצב ההידרדרות הינם  גורמים מכריעים בטיפול בגלאוקומה. אם מזהים הידרדרות משמעותית בשדה הראייה יש לשנות את הטיפול כדי לשמר את הראייה ואת איכות החיים. מדידות ההידרדרות בשדה הראייה מופרעות על ידי שינויים תנודתיים (fluctuations) בתוצאות שמאפיינים פרימטריה אוטומטית שגרתית, במיוחד במקרים עם נזק גלאוקומטוטי משמעותי.

זיהוי האנשים עם נטייה לשינויים תנודתיים בתוצאות בדיקת שדות הראייה הינו בעל חשיבות רבה. באנשים כאלה יש לבחון את שדות הראייה בזהירות רבה יותר כדי להחליט אם קיימת או לא קיימת הידרדרות. שינויים תנודתיים של תוצאות בדיקות שדות הראייה עלולים לעכב זיהוי הידרדרות אמתית או לגרום לאבחנה מוטעית של הידרדרות. מחקרים רבים בדקו גורמים הקשורים להידרדרות של שדות ראייה ומצאו בין היתר, שגיל מתקדם, שיאים גבוהים יותר של לחץ תוך עייני, נזק גדול יותר בקו ההתחלה וקיום דימום בדיסקה, קשורים להידרדרות מהירה יותר.

מאידך מחקרים מעטים יותר זיהו גורמים הקשורים לשינויים תנודתיים בשדות הראייה, ורובם התמקדו במשתנים הקשורים בבדיקה עצמה, שכללו את אלגוריתם הבדיקה, גודל הגירוי (stimulus), שיעור התגובות החיוביות-שגויות (false-positive),  שיעור התגובות השליליות-שגויות (false-negative), משך הבדיקה, שגיאת רפרקציה גבוהה באחת מהעיניים (eye laterality), ההנחיות הניתנות על ידי הבודק וניסיונו, עונת השנה בזמן הבדיקה ושעת הבדיקה. מחקרים רבים הראו באופן ברור שקיום גלאוקומה וחומרתה קשורים במידה רבה למידה רבה של שינויים תנודתיים של תוצאות בדיקות שדה הראייה. רק מחקרים מעטים זיהוי גורמים בנבדק שקשורים למידה רבה של שינויים תנודתיים בתוצאות הבדיקה, הכוללים את חדות הראייה, המוצא האתני, והמצב הקוגניטיבי שלו. אין אף פרסום של מחקר שבדק באופן מקיף את הגורמים התלויים בנבדק שקשורים בשינויים תנודתיים בתוצאות בדיקת שדה הראייה. 

במחקר הנוכחי נבדקו גורמים בקו ההתחלה ולאורך הזמן, שקשורים בשינויים תנודתיים בתוצאות בדיקות שדה ראייה בקבוצת מחקר גדולה של חולי גלאוקומה.
החוקרים היו מארצות הברית, איטליה וקוריאה: ממכון העיניים על שם שטיין של בית הספר לרפואה על שם דוד גפן ומהמחלקה לביו-סטטיסטיקה של בית הספר פילדינג לרפואת הציבור של אוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס, ממחלקת העיניים של אוניברסיטת Vita-Salute במילנו, מבית החולים לעיניים Siloam בסאול. המחקר היה רטרוספקטיבי וכלל 1,392 עיניים של 816 חולים עם שש או יותר בדיקות של שדות ראייה במשך מעקב של שלוש שנים או יותר. עבור כל עין בוצע חישוב רגרסיה של השינויים התנודתיים הממוצעים של שדה הראייה ושל ה- pointwise sensitivities כנגד הזמן ובוצע חישוב של התאמה לגורמים מנבאים אפשריים בשני מודלים. המנבאים האפשריים שנבחרו כללו eye laterality, מוצא אתני, סוג הגלאוקומה, שינויים בלחץ תוך עייני, חדות הראייה המתוקנת הטובה ביותר בקו ההתחלה, מעבר ניתוח ירוד או גלאוקומה במהלך המעקב, משך המעקב, תכיפות הבדיקות, השונות הממוצעת (VF mean deviation, MD) של שדה הראייה בקו ההתחלה וכן השיעור המדיאני של התגובות החיוביות-שגויות  והתגובות השליליות-שגויות. התוצאים העיקריים היו מנבאים (predictors) לשינויים תנודתיים בשדות הראייה.

התוצאות על פי מודל אחד הראו שעין שמאל, מוצא אסיאתי, שונות רבה במדידות לחץ תוך עייני, מעבר ניתוח ירוד במהלך התקופה, מעקב ארוך יותר, שונות ממוצעת גרועה יותר בקו ההתחלה, קצב הידרדרות מהיר יותר של שדה ראייה, ושעורים גבוהים יותר של תגובות חיוביות-שגויות ותגובות שליליות-שגויות, היו מנבאים לשינויים תנודתיים בתוצאות בדיקות שדות הראייה. על פי המודל השני מידה רבה של שינויים בערכי הלחץ התוך עייני שנבדק, מעקב ארוך יותר, תכיפות גבוה יותר של בדיקות שדה ראייה, ניתוח גלאוקומה במהלך המעקב, שונות ממוצעת גרועה יותר בקו ההתחלה, קצב הידרדרות מהיר יותר של שדה ראייה, ושעורים גבוהים יותר של תגובות חיוביות-שגויות ותגובות שליליות-שגויות, היו קשורים למידה רבה יותר של שינויים תנודתיים בתוצאות בדיקות שדות הראייה.

לסיכום, המחקר זיהה מנבאים חדשים לשינויים תנודתיים בתוצאות בדיקות שדה ראייה. בנוכחות גורמים אלה יש לבצע בדיקות שדה ראייה בתכיפות רבה יותר ולהיזהר יותר בפיענוח שלהם כדי לזהות הידרדרות באופן מדויק יותר.


Rabiolo A, Morales E, Kim JH, Afifi AA,  Yu F, Nouri-Mahdavi K, Caprioli J
Predictors of Long-Term Visual Field  Fluctuation in Glaucoma Patients
Ophthalmology 2020;127:739-747

 

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<