מאמרי מערכת

תוצאות מחקר קליני דו-שנתי של טיפול בקוצר ראייה באמצעות אטרופין בריכוז נמוך/ פרופ' מרדכי רוזנר

27/07/2020

קוצר ראייה הינו בעיה של בריאות הציבור בעולם כולו עם שכיחות שגדלה במהלך העשורים האחרונים, במיוחד במזרח אסיה. טיפות עיניים של אטרופין במינון נמוך התגלו כטיפול בקוצר ראייה, אך המינון המיטבי והיעילות ארוכת הטווח עדיין לא ידועים. בשלב ראשון של המחקר נמצא שאטרופין בריכוז של 0.05 אחוזים היווה הטיפול המועדף מבחינת היחס בין התוצאה הטיפולית לתופעות הלוואי, בהשוואה לריכוזים של 0.025 אחוזים ו- 0.01 אחוזים במהלך שנה אחת. על פי ה- Treatment of Myopia (ATOM) 2 study, אטרופין בריכוז 0.01 אחוז היה יעיל יותר בשנה השנייה מאשר בשנה הראשונה. השינויים באקויולנט הספרי היה מינוס 0.43 דיופטר ובאורך האקסיאלי היה 0.24 מ"מ  בקבוצה שטופלה באטרופין 0.01 אחוז, בשנה הראשונה אך רק מינוס 0.0.6 דיופור ו- 0.17 מ"מ בשנה השנייה. השפעה זו לא נראתה בקבוצות שטופלו באטרופין בריכוזים גבוהים יותר – של 0.1 אחוז ושל 0.5 אחוז.

בניגוד למחקר זה החוקרים של המחקר הנוכחי - Low-Concentration Atropine for Myopia Progression (LAMP) Study מצאו שאטרופין בריכוז 0.05 אחוז היה יעיל יותר מאשר בריכוז 0.025 או 0.01  בשנה הראשונה. הם המשיכו לבדוק את השפעת האטרופין גם כעבור שנתיים בפאזה השנייה של המחקר. שאלות המחקר היו כלהלן: איזה ריכוז של אטרופין משיג את התוצאה הטובה ביותר מבחינת קוצר הראייה כעבור שנתיים? האם התוצאות של הטיפול באטרופין בריכוז נמוך יותר טובות יותר בשנה השנייה בהשוואה לשנה הראשונה? האם תופעות הלוואי של טיפול באטרופין בריכוז נמוך דומות בשנה השנייה לאחרה שנראו בשנה הראשונה ונשארות נסבלות? ומה היעילות של טיפול באטרופין 0.05 אחוז כאשר ניתן לקבוצת הפלצבו במשך שנה?

החוקרים היו מסין, ממחלקת העיניים ומדעי הראייה ומ- Jocky Club School לבריאות הציבור ולטיפול ראשוני של האוניברסיטה הסינית בהונג-קונג, מבית החולין לעיניים של הונג-קונג, ממחלקת העיניים ומדעי הראייה של בית חולים של הנסיך מווילס בהונג-קונג, ממחלקת העיניים של בית החולים המשויך הראשון של האוניברסיטה לרפואה של Fujian ב- Fuzhu, וממחלקת העיניים של בית החולים המזרחי Tung Wah בהונג-קונג. המחקר היה אקראי, כפול סמיות והמשכי  למחקר LAMP. נכללו בו 383 מתוך 438 ילדים (87 אחוזים) בגיל 4 עד 12 שנים עם קוצר ראייה של לפחות מינוס 1.0 דיופטר בתחילה. הם עברו רנדומיזציה לטיפול באטרופין בריכוזים של 0.05 אחוז, 0.025 אחוז ו- 0.01 אחוז או פלצבו, פעם ביום בשתי העיניים. הילדים בקבוצת הפלצבו בפאזה הראשונה של הניסוי, קיבלו טיפול באטרופין 0.05 אחוז מתחילת השנה השנייה בעוד שאלה שקיבלו 0.05 אחוז, 0.025 אחוז ו- 0.01 אחוז המשיכו לקבל את אותו הטיפול. כל ארבעה חודשים נבדקו הרפרקציה הציקלופלגית, האורך האקסיאלי, אמפליטודת האקומודציה, קוטר האישון הפוטופי והסקוטופי, וחדות הראייה הטובה ביותר.

התוצאות היו שבמהלך השנתיים ההתקדמות הממוצעת של האקויולנט הספירי הייתה 0.55, 0.85 ו- 1.12 דיופטר בקבוצות הטיפול באטרופין בריכוזים 0.05, 0.025 ו- 0.01 אחוז, בהתאמה, והשינוי הממוצע באורך האקסיאלי במהלך שנתיים היה 0.39, 0.50 ו- 0.59. בהשוואה לתוצאות בשנה הראשונה היעילות של טיפול כעבור שנתיים הייתה דומה בקבוצות שטופלו באטרופין בריכוז 0.05 ו- 0.025 אחוז ונראה שיפור קל בקבוצה שטופלה באטרופין בריכוז 0.01 אחוז. לגבי קבוצת הפלצבו של הפאזה הראשונה, התקדמות קוצר הראייה פחתה באופן משמעותי לאחר טיפול במשך שנה באטרופין 0.05 אחוז. איבוד האקומודציה והשינוי בגודל האישון בכל ריכוזי האטרופין נשארו דומים לאלו שנראו בשנה הראשונה לטיפול והיו כולם נסבלים. חדות הראייה ואיכות החיים הקשורה לחדות הראייה נשארו ללא פגיעה. מסקנת החוקרים היא שיעילות הטיפול באטרופין 0.05 אחוז שנראתה כעבור שנתיים הייתה כפולה מזו שנראתה עם טיפול באטרופין 0.01 אחוז, והוא נשאר הריכוז האופטימלי לטיפול לצורך האטת התקדמות קוצר הראייה.


Yam JC, Li FF, Zhang X, Tang SM, Yip BHK, Kam KW, Ko ST, Young AL, Tham CC, Chen LJ, Pang CP
Two-Year Clinical Trial of the Low-Concentration Atropine for Myopia Progression (LAMP) Study
Phase 2 Report
Ophthalmology 2020;127:910-919

 

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<