מאמרי מערכת

מדד החולשה של שטח פני העין כמנבא הופעת תסמיני שטח פני העין לאחר ניתוח ירוד/ פרופ' מרדכי רוזנר

27/07/2020


ניתוח ירוד באמצעות פקואמולסיפיקציה והשתלת עדשה תוך עינית הינו ניתוח העיניים השכיח ביותר המבוצע במבוגרים בארצות המפותחות. ניתוח זה שמשתפר כל הזמן, מביא לשיפור ניכר בחדות הראייה ובאיכות החיים, ומתבצע גם בעיניים עם מחלות נוספות. מחלת עין יבשה מהווה נטל חברתי וכלכלי כבד, במיוחד בארצות מפותחות, וצופים ששכיחותו תתגבר עם הזדקנות אוכלוסיית העולם. הירוד ומחלת העין היבשה קשורים שניהם לזקנה. פקואמולסיפיקציה עשויה באופן בלתי תלוי לגרום או להגביר תסמינים של מחלת עין יבשה. אלה הינם התסמינים העיקריים בתקופה האחר ניתוחית המוקדמת עם שיא בשבועות הראשונים אחר הניתוח ובדרך כלל עם השתפרות הדרגתית לאחר מכן. קיימת הסכמה גוברת בנוגע לבסיס המולטיפקטוריאלי של התסמינים של עין יבשה הקשורים לניתוח ירוד, ולגבי החשיבות לטיפול קדם ניתוחי בשטח פני העין, במיוחד בחולים עם תסמינים עוד לפני ניתוח הירוד. מאידך, אין אנו יודעים לזהות אנשים בריאים חסרי תסמינים שעשויים לפתח מחלת עין יבשה לאחר ניתוח ירוד.

חולשה או סינדרום חולשה frailty syndrome, מוגדר כמצב שניתן לזהות באופן קליני בזקנה, וכולל רגישות מוגברת לגירוים הנובעים מהפחתה הנובעת מגיל, ברזרבות פיזיולוגיות ותפקודיות במערכות אברים רבות אשר מובילים למצבי מחלה. מצב זה הוכר על ידי ארגון הבריאות העולמי ונחשב כיום כבעיה של בריאות הציבור שהולכת וגדלה. קיימת הסכמה רחבה בנוגע לשימוש באינדקס חולשה frailty Index ככלי להערכה. ציון זה שניתן לפתח על פי פרוצדורות סטנדרטיות שפורסמו בעבר, אומת ככלי ניבוי  לתוצאות לא רצויות של ניתוחים במספר תחומים הכוללים אף אוזן גרון, כירורגיה כללית וניתוחי לב. במחקר שפורסם לאחרונה נבדק הקשר בין סינדרום חולשה לבין כאב אחר ניתוחי בזקנים ונמצא של סינדרום חולשה היה מנבא בלתי תלוי של כאב חזק שלושה חודשים לאחר הניתוח.

החוקרים מניחים שהתפיסה של חולשה יכולה לשמש גם בנושא תחלואה של שטח פני העין בחולים שמתוכננים לעבור ניתוחי ירוד. מטרת המחקר הנוכחי הייתה ליצור אינדקס חדש בנוגע לחולשה של שטח פני העין, ולבדוק את ערכו הנבואי בנוגע להתפתחות תסמינים של שטח פני העין לאחר ניתוח ירוד בתקופה שלאחר הניתוח. החוקרים היו מאיטליה, מהמחלקה למדעים הקליניים ובריאות הקהילה של אוניברסיטת מילנו ומחלקת העיניים של בית חולים סן ג'וספה. המחקר היה רטרוספקטיבי ונערך במרכז רפואי יחיד. נסרקו 405 חולים עוקבים שקיבלו מועד לניתוח ירוד, ו- 284 מהם, ללא מחלת עין יבשה לפני ניתוח הירוד ועברו ניתוח ירוד ללא אירוע חריג נכללו במחקר. החוקרים יצרו כלי להערכה של חולשת שטח פני העין. הרשימה ההתחלתית כללה 19 פריטים אפשריים, והיא צומצמה לעשרה ליקויים בבריאות שטח פני העין, מדדים שעשויים להשפיע עליה או שניהם. מדדים אלה כללו קיום מחלות של רקמה חיבורית, בעיות בתפקוד תירואיד, מצבים פסיכיאטריים, שימוש במחשב, אלרגיה בעין, ניתוח רפרקציה בעבר,  שימוש בתרופות טופיקליות, יציבות דוק הדמעות, ניקוז דיגיטלי של בלוטת מיבומיאן, וקפלי לחמית מקבילים לעפעף. עבור כל חולה חושב מדד החולשה של שטח פני העין לפני הניתוח ובוצעו בדיקות לעין יבשה בביקורים שבוע, חודש ושלושה חודשים לאחר הניתוח. נבדקה היכולת של מדד החולשה של שטח פני העין לנבא תסמינים של עין יבשה  כעבור חודש ושלושה חודשים אחרי הניתוח.

בקרב החולים שהשתתפו במחקר נמצאו ערכי מדד החולשה של שטח פני העין בין 0 ל- 0.666 עם ערך מדיאני של 0.200. ב- 17 אחוזים נמצאו לאחר הניתוח תסמינים של שטח פני העין. זוהתה קבוצה קטנה שהיוותה 19 אחוזים מהחולים האסימפטומטיים עם חולשה של שטח פני העין, עם סיכון מוגבר לפתח לאחר הניתוח תסמינים של עין יבשה. בחינה של רגרסיה לוגיסטית שממצא של אינדקס חולשה של שטח פני העין של 0.3 (בניגוד לגיל, מגדר, או סימן קדם-ניתוחי כלשהו) היה מנבא טוב להתפתחות תסמינים של שטח פני העין. מסקנת החוקרים היא שמדד חולשת שטח פני העין ניתנת לחישוב בקלות ובמהירות באמצעים לא חודרניים ופרוצדורות פשוטות והוא יכול לנבא תסמינים של עין יבשה לאחר הניתוח. כלי חדש זה יכול לאפשר למנתחי ירוד לבצע הערכת סיכון שימושית לפני הניתוח.


Villani E, Marelli L, Bonsignore F, Lucentini S, Luccarelli S, Sacchi M, Serafino M, Nucci P
The Ocular Surface Frailty Index as a Predictor of Ocular Surface Symptom Onset
after Cataract Surgery
Ophthalmology 2020;127:866-873

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<