מאמרי מערכת

בדיקת עובי שכבות סיבי העצב, ושל תאי גנגליון והפלקסיפורמית הפנימית לזיהוי הידרדרות בגלאוקומה/ פרופ' מרדכי רוזנר.

26/10/2020


גלאוקומה היא הגורם המוביל לעיוורון בלתי הפיך בעולם כולו. זוהי נאורופתיה אופטית כרונית שמאופיינת בדגנרציה מתקדמת של תאי הגנגליון של הרשתית עם איבוד ראייה הדרגתי. ניטור הידרדרות מצב הגלאוקומה הינו הכרחי לקביעת התכנית הטיפולית. המקרים שמידרדרים זקוקים לטיפול יותר אגרסיבי לשליטה בלחץ התוך עייני מאשר המקרים היציבים. הערכה של הידקקות שכבת סיבי העצב של הרשתית (RNFL) באזור הפרה-פפילרי (parapapillary) הינה השיטה הרווחת לזיהוי הידרדרות. הערכה של הידקקות שכבות תאי הגנגליון יחד עם השכבה הפלקסיפורמית הפנימית במקולה (GCIPL) נעשתה פופולארית בשנים האחרונות כגישה חלופית או משלימה. מדידות שכבות תאי הגנגליון יחד עם השכבה הפלקסיפורמית הפנימית התמקדה עד עתה במקולה כיון שבמקולה הצפיפות הגבוהה ביותר של תאי הגנגליון של הרשתית, כמו שמדידות עובי שכבת סיבי העצב של הרשתית התמקדה באזור הפרה-פפילרית כיון שכל האקסונים של תאי הגנגליון של הרשתית מתנקזים לראש עצב הראייה.

המחברים של המאמר הנוכחי הראו כבר  ששילוב המדדים של עובי שכבות תאי הגנגליון יחד עם השכבה הפלקסיפורמית הפנימית במקולה עם אלה של מידת הידקקות שכבת סיבי העצב של הרשתית באזור הפרה-פפילרי לצורך הערכת הידרדרות גלאוקומה מאפשר זיהוי של יותר עיניים עם הידרדרות גלאוקומה בהשוואה לכל אחת מהשיטות לחוד. ממצאים אלה מדגישים את החשיבות של הדמיה של שדה רחב לצורך זיהוי הידרדרות של גלאוקומה. רוב מכשירי ה- OCT מודדים את מידת הידקקות שכבת סיבי העצב של הרשתית באזור הפרה-פפילרי ואת עובי שכבות תאי הגנגליון יחד עם השכבה הפלקסיפורמית הפנימית במקולה בשתי סריקות נפרדות. לעומתם, ה- high-speed OCT מאפשר לקלוט את המקולה ואת האזור הפרה-פפילרי בסריקה את של שדה רחב.

הדגנרציה של תאי הגנגליון של הרשתית כוללת שינויים עוקבים מהתכווצות הדנדריטים בשכבה הפלקסיפורמית הפנימית, לדגנרציה של סיבי העצב ולבסוף איבוד גוף תא הגנגליון. ההידקקות של שכבת סיבי העצב של הרשתית והידקקות השכבות של תאי הגנגליון ושל השכבה הפלקסיפורמית הפנימית  עשויים לקרות לא ביחד במהלך ניוון תאי הגנגליון של הרשתית. החוקרים מניחים שהרחבת המדידות של עובי שכבת סיבי העצב של הרשתית מעבר לאזור הפרה-פפילרי ומדידת עובי שכבות תאי הגנגליון יחד עם השכבה הפלקסיפורמית הפנימית גם מעבר למקולה וחיבור שתי שכבות אלה לשכבה מדידה אחת עשויים להגביר את היכולת לאתר שינויים.

החוקרים הם מהמחלקה לרפואת עיניים ומדעי הראייה של האוניברסיטה הסינית בהונג-קונג. הם בדקו את ההנחה הזו במחקר פרוספקטיבי בו ביצעו הדמיה של שתי השכבות לחוד (RNFL/GCIPL) או ביחד כשכבה אחת (RNFL-GCIPL) בשטח רחב של 12X9 מ"מ מרובע, שטח שכולל את המקולה ואת האזור הפרה-פפילרי באמצעות swept-source OCT ב- 440 עיניים של 236 חולי גלאוקומה ו- 98 עיניים של 49 נבדקים בריאים. המעקב כלל בדיקות כל 4 חודשים במשך לפחות 3 שנים. החוקרים בדקו אם בדיקה בשטח רחב של השכבות יחד כשכבה אחת עדיפה על בדיקות של RNFL ושל GCIPL לחוד, ואם עיניים שהדגימו הידקקות מתקדמת בבדיקת שתי השכבות יחד נמצאות בסיכון להידרדרות בשדות הראייה.

התוצאים העיקריים היו שיעור העיניים עם הידקקות בשכבות RNFL או GCIPL או של שתי השכבות כשנמדדו יחד כשכבה אחת, ושיעורי הסיכון להידרדרות בשדות הראייה. הממצאים הראו שבקבוצת הגלאוקומה יותר עיניים הראו התקדמות של הידקקות שתי השכבות RNFL-GCIPL כשנמדדו יחד, מאשר בבדיקה של כל שכבה בנפרד. הידקקות השכבות RNFL-GCIPL נמצאה כמעט תמיד לפני או יחד עם מציאת ההידקקות בבדיקת כל שכבה לחוד. העיניים עם הידקקות RNFL-GCIPL היו בסיכון גבוה יותר לפתח הידרדרות בשדה הראייה.
המסקנה הייתה שבדיקה יחד של השכבות RNFL-GCIPL מגלה חלק משמעותי של העיניים אשר אף אחת מבדיקות השכבות הללו בנפרד, היו מגלות. אי לכך, בדיקה בשדה רחב של שכבות RNFL-GCIPL ביחד הינה יעילה לצורך זיהוי הסיכון להידרדרות שדה הראייה בחולי גלאוקומה.

Wu K, Lin C, Lam AK-N, Chan L, Leung CK-S
Wide-field Trend-based Progression Analysis of Combined Retinal Nerve Fiber Layer and Ganglion Cell Inner Plexiform Layer Thickness
A New Paradigm to Improve Glaucoma Progression Detection
Ophthalmology 2020;127:1322-1330

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<