מאמרי מערכת

אפיון מורפוגאומטרי ווולומטרי תלת-ממדי של הקרנית בילדים עם קרטוקונוס התחלתי/ פרופ' מרדכי רוזנר

08/03/2021

קרטוקונוס הוא הפרעה מולטיפקטוריאלית, פרוגרסיבית ובלתי סימטרית הקשורה לחוסר יציבות ביומכנית של הקרנית. לרוב הקרטוקונוס מתבטא בעשור השני לחיים, אך הידע הקיים כיום מצביע על כך שהוא מתחיל להתפתח בגיל ההתבגרות. יש לציין שביטוי של קרטוקונוס דווח גם בגיל צעיר של ארבע שנים. מהנתונים הקיימים ניתן להסיק שקרטוקונוס שמופיע בתקופת הילדות נוטה להתקדם מהר יותר והצורך בהשתלת קרנית גבוה בהם פי שבעה. שערו שמצב זה נובע משינויים בתכונות המבניות והביומכניות של הקרנית שמתרחשים בין הילדות לבגרות. הקרניות בילדים הינן יותר אלסטיות והתחלפות הקולגן הסטרומלי מהיר יתר. בקרטוקונוס בילדים למלות הקולגן החלשות לא מפוצות בצורה מספקת באמצעות תהליך  ההתקשות שהוא תלוי גיל, וכתוצאה מכך התקדמות הקרטוקונוס מהירה יותר. 

הראו כבר בעבר שהקונוס ממוקם באופן יותר מרכזי בילדים חולים, ושהמחלה מתקדמת יותר בעת אבחנתה. הוכיחו שיש שוני בתכונות הויסקואלסטיות והביומכניות של הקרנית בהשוואה לחולים מבוגרים. מאידך, לא הובהר באופן מלא אם שינויים אלה הם המשפיעים על האפיון המורפוגאומטרי והוולומטרי התלת ממדי של הקרנית בילדים עם קרטוקונוס. בשנים האחרונות הוצג מודל תלת-ממדי של קרנית נורמלית ושל קרנית עם קרטוקונוס, ואינדקסים חדשים שונים, שמאפשרים הערכה כמותית של המאפיינים המורפוגאומטריים והוולומטריים של הקרנית. המטרה של המחקר הנוכחי להציג מאפיינים אלה של הקרנית ואת התפקיד האבחנתי שיכול להיות להם בחולים בגיל צעיר מ 16 שנים עם קרטוקונוס התחלתי. 

החוקרים היו מטורקיה ומספרד: ממחלקת העיניים של הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת Pamukkale ב- Denizli בטורקיה, ומהמחלקות למחקר ולקרנית, ירוד וניתוחי רפרקציה של VISSUM Innovation באליקנטה, מהאוניברסיטה הטכנית של קרטגנה, ומהאגף לרפואת עיניים, מחלקת הפתולוגיה והניתוח של הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת מיגל הרננדז באליקנטה שבספרד. המחקר התבצע במרכז אחד באליקנטה בספרד וכלל 49 עיניים של 49 חולים עם קרטוקונוס בגיל צעיר מ- 16 שנים, ו- 31 עיניים של 31 ילדים בריאים שהיוו את קבוצת הביקורת. הקרטוקונוס היה בשלב מוקדם ב- 21 עיניים ובשלב קל ב- 28 עיניים בחלוקה על פי Thematic Network for Co-Operative Research in Health (RETICS). עבור כל העיניים נבנה מודל קרנית תלת-ממדי על פי הנתונים הטופוגרפיים ובוצעו מדידות של מדדים שונים: הסטייה של האפקס הקדמי (Dapexant) והאפקס האחורי (Dapexpost), ההבדל ביניהם (Dapexant-Dapexpost difference), הנקודות של העובי המינימלי (Dmctant, Dmctpost), הנפח הכללי של הקרנית (Vtotal) והפיזור הוולומטי (VOLAAP, VOLPAP, and VOLMCT), ואחוז הגדלת הנפח היחסי (VOLAAPrel, VOLPAPrel, and VOLMCTrel), בין שני רדיוסים עוקבים שממורכזים לאפקס הקדמי/ אחורי והנקודה הדקה ביותר.

נמצא שהסטייה של האפקס האחורי וההבדל בין סטיית האפקס האחורי לסטיית האפקס הקדמי היו גבוהים יותר בקבוצות עם הקרטוקונוס המוקדם והקל בהשוואה לקבוצת הביקורת. בעיניים עם קרטוקונוס מוקדם וקרטוקונוס קל הנפח הכללי של הקרנית היה מופחת בהשוואה לקבוצת הביקורת. המסקנות היו שבמחקר זה, לראשונה, מוצגים מאפיינים מורפוגאומטריים ווולומטריים של הקרנית בילדים חולים עם קרטוקונוס מוקדם וקרטוקונוס קל, שניתנים למדידה על ידי שימוש במודל קרנית תלת-ממדי. הוספת מדדים אלה לתוצאות בדיקות טופוגרפיות של הקרנית יכולה לעזור בזיהוי מוקדם של קרטוקונוס בילדים.
 


Toprak I, Cavas F, Zquez JSV, Alio del Barrio JL, ARRIO, Alio JL
Three-Dimensional Morphogeometric and Volumetric Characterization of Cornea in
Pediatric Patients With Early Keratoconus
Am J Ophthalmol 2021;222:102–111

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<