חדשות

מה בין סרטן שד ובין פרפור פרוזדורים? (Heart Rhythm)

06/02/2019

 

בנשים עם אבחנה של סרטן שד שיעורי היארעות גבוהים יותר של סרטן שד, בהשוואה לאוכלוסיה הכללית. עם זאת, במאמר שפורסם בכתב העת Heart Rhythm מדווחים החוקרים כי הסיכון משתנה לפי גיל האישה ועם הזמן.

 

החוקרים התבססו על נתונים מארבעה מדגמים ארציים בדנמרק, להתאמה בין 74,155 נשים עם אבחנה של סרטן שד בין 1998-2015 אל מול 222,465 נשים מהאוכלוסיה הכללית. הגיל החציוני של המשתתפות עמד על 62 שנים ושתי הקבוצות היו דומות במחלות הרקע והטיפולים התרופתיים.

 

במהלך המעקב, 987 נשים עם סרטן שד (1.33%) ו-3,019 נשים ללא אבחנה זו (1.36%) פיתחו פרפור פרוזדורים. שיעורי התמותה עמדו על 12.74% (9,445 נשים) מהנשים עם סרטן שד ועל 4.68% (10,408 נשים) מאלו בקבוצת הביקורת.

 

ממצאי המחקר העידו על קשר בין אבחנה של סרטן שד ובין היארעות פרפור פרוזדורים, עם הבדל בקשר בין קבוצות גיל שונות ומשך מעקב. בנשים צעירות, אלו מתחת לגיל 60 שנים, אבחנה של סרטן שד לוותה בהיארעות מוגברת של פרפור פרוזדורים במהלך ששת החודשים הראשונים (יחס סיכון של 2.10) ובתקופה שבין 6 חודשים ועד 3 שנים לאחר האבחנה (יחס סיכון של 1.80). בנשים מעל גיל 60 שנים, לא זוהה קשר בין אבחנה של סרטן שד ובין היארעות מוגברת של פרפור פרוזדורים במהלך ששת החודשים הראשונים, אך זוהתה היארעות מוגברת של הפרעת הקצב בתקופה שבין 6 חודשים ועד שלוש שנים לאחר אבחנת הממאירות (יחס סיכון של 1.14).

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי בנשים עם סרטן שד ניתן לזהות היארעות מוגברת של פרפור פרוזדורים בטווח הארוך, כאשר בנשים צעירות, אך לא באלו מעל גיל 60 שנים, זוהה סיכון מוגבר להפרעת הקצב גם בטווח הזמן הקצר.

 

Heart Rhythm. Published online January 29, 2019

 

לידיעה במדסקייפ

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<