חדשות

תוצאות ביניים של מחקר ™GIOTAG: טיפול עם afatinib ולאחריו osimertinib משפר הישרדות ב-NSCLC עם מוטציות EGFR מסוג Del19 ו-T790M (הודעת BI)

07/08/2019

הודעת BI

מחקר GIOTAG, מחקר עולם אמיתי רטרוספקטיבי, תצפיתי ואינו סמוי, בחן את השפעת הטיפול עםGiotrif  (afatinib) ולאחריו osimertinib בחולי NSCLC עם מוטציה חיובית ב-EGFR ומוטציה נרכשת מסוג T790M, מנגנון העמידות השכיח ביותר לדור הראשון והשני של מעכבי EGFR

 

תוצאות ביניים של מחקר GIOTAG, שהוצגו השבוע, מראות כי התחלה של טיפול עםGiotrif   (afatinib) ולאחריו osimertinib הניב הישרדות כללית של כמעט 4 שנים (45.7 חודשים) בחולי סרטן NSCLC עם מוטציותEGFR  מסוג Del19 ו-T790M.

 

בחולי NSCLC עם מוטציית EGFR T790M נרכשת, שטופלו במסגרת קלינית של עולם אמיתי, חציון ההישרדות היה כמעט שלוש וחצי שנים (41.3 חודשים) ושיעור ההישרדות המעודכן בנקודת זמן של שנתיים עמד על 80%.

 

השרידות נראית בעיקר מבטיחה בחולים בעלי גידולים עם Del19 חיובי במועד תחילת הטיפול עם afatinib. בחולים אלו, חציון ההישרדות עמד על 45.7 חודשים ושיעור השרידות בנקודת זמן של שנתיים עמד על 82%.

 

חציון עדכני למשך הזמן על הטיפול לרצף הטיפולי של afatinib ולאחריו osimertinib היה 28.1 חודשים בכלל האוכלוסייה, ו-30.6 חודשים בחולים עם גידולים בעלי Del19 חיובי. חציון משך הזמן על הטיפול ב-osimertinib לאחר הטיפול ב-afatinibעמד על 15.6 חודשים ו-16.4 חודשים במוטציית Del19.

 

להודעה המלאה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני