חדשות

תוצאות מבטיחות ל-Avelumab כטיפול קו-ראשון או קו-שני כנגד סרטן כליות גרורתי (J Immunother Cancer)

17/02/2020

 

במאמר שפורסם בכתב העת Journal of Immunotherapy of Cancer מדווחים חוקרים על תוצאות מבטיחות לטיפול ב- Avelumab(באוונציו) בחולים עם סרטן כליות (Renal Cell Carcinoma) גרורתי, עם ממצאים התומכים ביעילות ובטיחות התרופה, הן במסגרת טיפול קו-ראשון והן כטיפול קו-שני.

 

במסגרת מחקר JAVELIN Solid Tumor ביקשו החוקרים לבחון את היעילות והבטיחות של Avelumab, תכשיר הפועל כנגד Programmed Death Ligand 1 בחולים עם סרטן כליות גרורתי, בין אם ניתן כטיפול קו-ראשון או כקו-שני.

 

מדגם המחקר כלל חולים עם סרטן כליות מסוג Clear Cell RCC, אשר לא קיבלו טיפול קודם (טיפול קו-ראשון), או עם עדות להתקדמות המחלה לאחר קו טיפול קודם (טיפול קו-שני). המשתתפים טופלו ב- Avelumab במינון 10 מ"ג/ק"ג, אשר ניתן כעירוי תוך-ורידי כל שבועיים. תוצאי הסיום כללו את התגובה הטובה ביותר, משך התגובה לטיפול, הישרדות ללא-התקדמות, הישרדות כוללת, ביטוי PD-L1 ובטיחות הטיפול.

 

מדגם המחקר כלל 62 חולים שנכללו בתת-קבוצה להערכת השימוש ב- Avelumab כקו-טיפול ראשון ו-20 חולים שנכללו בתת-קבוצה להערכת Avelumab כטיפול קו-שני. שיעורי התגובה האובייקטיבית עמדו על 16.1% ו-10%, בהתאמה, חציון משך התגובה לטיפול עמד על 9.9 חודשים בקבוצת החולים שקיבלו את הטיפול במסגרת טיפול קו-ראשון וטרם נקבע באלו בהם Avelumab שימש כטיפול קו-שני. חציון משך ההישרדות ללא-התקדמות עמד על 8.3 חודשים ו-5.6 חודשים, בהתאמה, וחציון משך ההישרדות הכולל טרם נקבע בקבוצת החולים בהם Avelumab ניתן כטיפול קו-ראשון ועמד על 16.9 חודשים באלו בהם מדובר היה בטיפול קו-שני.

 

אירועים חריגים על-רקע הטיפול תועדו ב-51 חולים בהם Avelumab ניתן כטיפול קו-ראשון (82.3%) וב-14 חולים בהם מדובר היה בקו טיפול שני (70%). אירועים חריגים בדרגה 3 תועדו בשמונה חולים שקיבלו את הטיפול כקו-ראשון (12.9%) ובחולה אחד לו הטיפול ניתן כקו שני (5.0%). לא תועדו מקרי תמותה על-רקע הטיפול.

 

ממצאי המחקר תומכים בשימוש ב- Avelumab בשילוב עם טיפולים אחרים כנגד סרטן כליות גרורתי.

 

J Immunother Cancer. 2019;7(1):275

 

הערת מערכת:

התכשיר AVELUMAB (באוונציו)   קיבל לאחרונה את האישור להכללה בסל הבריאות 2020 כטיפול בסרטן כליה מתקדם כקו טיפול ראשון עבור חולים בדרגת סיכון .poor או intermediate.

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני