חדשות

חשיבות הערכת הפרופיל הגנטי של ממאירויות שד (JCO Precis Oncol)

21/03/2020

 

מנתונים חדשים שפורסמו בכתב העת JCO Precision Oncology עולה כי קביעת הפרופיל הגנטי של גידולים בנשים עם סרטן שד גרורתי הובילה לעיתים קרובות לזיהוי טיפולים אפשריים ובחלק קטן מהמקרים הובילה לשינוי הטיפול האונקולוגי.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לקבוע את ההשפעה של ריצוף דנ"א על בחירת הטיפול האונקולוגי בנשים עם סרטן שד גרורתי. הם השלימו מחקר פרוספקטיבי, חד-מרכזי, שכלל נשים עם סרטן שד גרורתי, אשר גויסו למחקר בתוך 10 שבועות מהתחלת טיפול חדש. בעת הגיוס למחקר, הושלם ריצוף הדור הבא של דגימות גידול ל-315 גנים הקשורים לסרטן באמצעות FoundationOne CDx. תוצאות הריצוף נשלחו למטפלים בעת התקדמות המחלה והמלצות הטיפול נבחנו באמצעות שאלונים. החוקרים בחנו שלוש שאלות מוגדרות להערכת השקפת המבט של המטופלות את הבדיקות הגנטיות.

 

במסגרת המחקר, 100 נשים השלימו בדיקות גנטיות וזוהה חציון של 5 מוטאציות בכל מטופלת. בדיקות גנטיות הובילו לזיהוי לפחות טיפול פוטנציאלי אחד ב-98% מהנשים (98 מבין 100 נשים) וב-60% מהנשים (60 מבין 100 נשים) זוהה לפחות טיפול מומלץ אחד עם עדויות בדרגה I/II.

 

מבין 94 דו"חות בדיקות גנטיות נשלחו לרופאים המטפלים, החוקרים הצליחו לאסוף נתוני שאלוני רופאים אודות 87 נשים (שיעורי תגובה של 92.6%) וב-27 מהנשים (שיעורי תגובה של 31%) חל שינוי בטיפול המומלץ ע"י הרופא. מבין אלו, 37% מהנשים (10 מבין 27 נשים) קיבלו טיפול בתמיכת הבדיקה הגנטית.

 

החוקרים לא זיהו הבדלים מובהקים סטטיסטית במרווח הזמן עד כישלון או הישרדות כוללת בקרב נשים בהן בוצע שינוי בטיפול על-בסיס הבדיקה הגנטית, בהשוואה לאלו בהן לא בוצע שינוי בטיפול. מהערכת הנתונים בנשים שהשלימו שאלונים לפני ואחרי הבדיקה הגנטית עלה כי חלה ירידה משמעותית בתחושת הביטחון בנוגע להצלחת הטיפול, בעיקר בנשים בהן לא בוצע שינוי בטיפול בעקבות הבדיקה הגנטית.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר מעידים כי השלמת הערכה גנטית של גידולי שד עשויה להוביל לזיהוי יעד טיפול אפשרי ולשינוי הטיפול האונקולוגי בחלק מהמקרים.

 

JCO Precis Oncol. 2019;3

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני