חדשות

טיפול ב-Pembrolizumab עדיף על טיפול כימותרפי סטנדרטי בחולים עם סרטן מעי גס ורקטום עם MSI-H (מתוך BioSpace)

30/05/2020

 

מנתונים מוקדמים של מחקר KEYNOTE-177 עולה כי טיפול מונותרפי ב- Pembrolizumab (קיטרודה) בחולים עם סרטן מעי גס ורקטום גרורתי או לא-נתיח עם MSI-H (Microsatellite Instability-High) או dMMR (Mismatch Repair Deficient) הפחית משמעותית את הסיכון להתקדמות מחלה או תמותה. ממצאי המחקר נבחרו להופיע כחלק מההרצאה המרכזית בכנס המדעי הווירטואלי מטעם ה-American Society of Clinical Oncology.

 

מחקר KEYNOTE-177 הינו מחקר בשלב 3 להערכת Pembrolizumab כטיפול קו-ראשון בחולים עם סרטן מעי גס ורקטום גרורתי או לא-נתיח עם MSI-H  או dMMR. המשתתפים במחקר חולקו באקראי לטיפול ב- Pembrolizumabאו טיפול כימותרפי לפי בחירת החוקרים (כולל משלב mFOLFOX6 או FOLFIRI, עם או בלי Bevacizumab או Cetuximab).

 

מהנתונים עולה כי טיפול ב- Pembrolizumab לבדו הוביל לירידה של 40% בסיכון להתקדמות סרטן מעי גס ורקטום או תמותה (יחס סיכון של 0.60, רווח בר-סמך 95% של 0.45-0.80, p=0.0002), עם חציון הישרדות ללא-התקדמות של 16.5 חודשים, בהשוואה ל-8.2 חודשים עם טיפול כימותרפי.

 

שיעורי הישרדות ללא-התקדמות מחלה לאחר שנתיים עמדו על 48% עם Pembrolizumab, בהשוואה ל-19% עם טיפול כימותרפי. שיעורי תגובה אובייקטיבית עמדו על 43.8% עם Pembrolizumab לעומת 33.1 עם טיפול כימותרפי, כאשר שיעורי תגובה מלאה לטיפול עמדו על 11.1% ו-3.9% מהחולים, בהתאמה ותגובה חלקית תועדה ב-32.7% ו-29.2% מהחולים, בהתאמה.

 

מהערכת פרופיל הבטיחות של Pembrolizumab עלה כי שיעור אירועים חריגים בדרגה 3 ומעלה על-רקע הטיפול התרופתי היה נמוך משיעור האירועים החריגים על-רקע טיפול כימותרפי (22% לעומת 66%, בהתאמה) ולא תועדו תופעות רעילות חדשות. אירועים חריגים על-רקע אימוני ותגובות לעירוי תועדו ב-31% מהחולים שטופלו ב-Pembrolizumab וב-13% מאלו תחת טיפול כימותרפי, כאשר התופעות הנפוצות כללו תת-פעילות של בלוטת התריס (12%) וקוליטיס (7%) עם Pembrolizumab ותגובות באתר העירוי (8%) עם טיפול כימותרפי.

 

החוקרים מציינים כי המחקר מתוכנן להמשיך ללא שינויים להערכת ההישרדות הכוללת, התוצא העיקרי השני של המחקר.

 

 

לידיעה ב-BioSpace

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<